STRAIPSNIAI

Lietuvos Kašpirovskis

Skirtumas tik tame, kad vienas su stikline vandens mulkino žmones televizijos ekranuose, o kitas - Povilas Žekas girdo atsilankančius plasmasiniais ,,bambaliais", Merkinės piramidėje, pilant jį iš dviejų tonos talpos plasmasinių statinių, kurios stovi pastatytos piramidės viduje.  Apie Merkinės piramidę ir jos įkurėją Povilą Žėką esu parašęs ne vieną straipsnį...
 

plačiau
Amerikietiškas šou. Ir kas už viso to stovėjo

Žmogaus širdis - gyvybės šaltinis. Kartu tai ir skaitliukas, skaičiuojantis likusį tavo ir mano laiką. Susimąstyk ar ten tu eini, ar taip tu gyveni, ar tai ką laikai vertybe iš tiesų ko nors ji verta? Vienintelis būdas kažką priešpastatyti yra visuotinis pasipriešinimas. Ieškok TIESOS, sakyk TIESĄ, susigrąžink sau savo širdį...

Būtinai pažiūrėkite. Neprailgs.


 

plačiau
Popiežius vykdo Biblijos pranašystę...

Antikristas ir jo tarnai prieštaraudami Dievo įsakymams ir Dievo Žodžiui nori suvienyti bažnyčią. Ieško naujų landų ir mulkinimo metodų. Bažnyčia bus vieninga, jei kiekviena konfesija vykdys tos pačios BIBLIJOS nurodymus, o neiškraipys jos. Suvienitojas pats Dievas, nereikalingi jokie žemiški tarpininkai. Be reikalo popiežius užsiima propoganda. Tą laiką geriau skirtų skelbiant neiškraipytą Dievo Žodį ir atitaisytų katalikų bažnyčios klaidas padarytas ir daromas visai žmonijai. Tą pareigą Žemės planetoje atlieka vietoje Kristaus atsiųsta Šventoji Dvasia.
 

plačiau
Išorinis blizgesys ir dvasinis skurdas

 Ar nulieti ar drožti dirbiniai gali apsaugoti ir padėti? Neseniai teko dalyvauti vienos mamos jubiliejuje. Viena šventės organizatorė-verslininkė iš Kauno atvežė didžiulį glėbį lietų angeliukų-stabukų, kurie buvo dalijami svečiams, kad jų namus apsaugotų nuo blogio. Tai pamatęs sutrikau ir mąsčiau, kaip išsisukti iš padėties, kad viešai neįžeisti geradarės ir atsisakyti dovanos...
 

plačiau
R. Paulauskas: „Kuo viskas baigsis, šiandieną nežino nė vienas pasaulio analitikas“

Ypatingai glaustai išsakyta šios dienos situacija Lietuvoje ir pasaulyje.


 

plačiau
Sveiku protu sunkiai suvokiama...

Iki kokios beprotybės pasaulis dar nusiris? Manau, kad katalikų bažnyčios vadovus ir jų šalininkus reikia gydyti. Jie patys nesuvokia ką darą. Ar ne dėl jų melo ir klaidinimų, jų nuodėmės atskleidžiamos ir, tarsi, ylos lenda iš maišo. Tiesą sakant, tų ,,šventųjų'' yra ir kitoje barikadų pusėje - antikristų buveinėje. Mano galva abi pusės panašios. Visame pasaulyje žinomas ,,šventasis" Leninas, Stalinas... Ten driekėsi prie mauzoliejaus kančios eilės. Kartą teko iškęsti kvailą įnorį, kad pamatyti, ko gero, tik vaškinį stabą. Šiandien vienas išneštas į duobę, o prie kito neliko eilių. Gal mažai šlaksto vandeniu?
 

plačiau

Stebuklingomis galiomis tarp žmonių garsėjančios Merkinės piramidės šeimininkas Povilas Žėkas ragina nebijoti pasaulio pabaigos. Esą ji nebus tokia, kokią įsivaizduojame. Tačiau jaunas vyras skatina rengtis didelėms žmonijos gyvenimo permainoms, nes jų išvengti nepavyks niekam...
 

plačiau
KIEK ILGAI KLAIDŽIOSIME TAMSOS          LABIRINTAIS ?

Ką  mūsų tauta  ne taip daro? Ką mes pametėme, ieškome ir nerandame? Galiu drąsiai ir atsakingai pareikšti - TIKĖJIMĄ. Esu giliai sujaudintas Drąsiaus Kedžio mergaitės tragedija iš Garliavos. Pagal savo galimybes remiu šią kovą. Į monstrų įtaką papuolė maža bejėgė mergaitė. Apsėstieji-velniai gatavi ją gyvą, kaip ir tėvą sunaikinti ar padaryti neveiksnia.
 

plačiau
Alvydas Veberis Atviras laiškas   ROMOS KATALIKŲ BAŽNYČIOS VADOVUI - POPIEŽIUI BENEDIKTUI XVI

Buvau uolus katalikų bažnyčios tikintysis, kol nepradėjau studijuoti Biblijos-Šventojo Rašto. Esu įkūręs fondą, būtent Švento Rašto studijoms bei pagalbai paklydusiems tikėjime. Aklo tikėjimo išdavoje pasaulis ir Lietuva kenčia  teisinę, ekonominę,  politinę, o svarbiausia moralinę ir dvasinę krizę. 
 

plačiau

Valdininkai nusprendė nugriauti esą stebuklingomis galiomis garsėjantį Merkinės piramidės kupolą kaip neteisėtą statinį. Dabartinėmis žiniomis turi būti priimtas sprendimas įteisinti ar nugriauti piramidę. „Jei garsioji Merkinės piramidė bus griaunama, gulsiu kryžiumi prieš buldozerius“, – teigė karingai nusiteikusi nušalinto prezidento Rolando Pakso žmona Laima. Kas tai? Proto užtemimas ar šizofrenija?
 

plačiau