STRAIPSNIAI

Alvydas VEBERIS.    RAŠYK

Krikščionys, kurie yra susipažinę su Šventu Raštu-Biblija žino, kad Dievas  bendraudamas su apaštalu Jonu, jam kalbėjo ir ragino rašyti, kad perduotą, liudytų, skelbtų   tą žinią kartų kartoms. Visa tai dėl to, kad nebūtume suklaidinti. Skaitydami  Jono knygą rasite  jo žodžius: ,,Mylimieji, ne kiekviena dvasia tikėkite...

plačiau
Valentinas REPŠYS.  TEISĖJŲ IR ŽINIASKLAIDOS ,,SKALIKŲ“ SIMBIOZĖ

"Panevėžio kraštas" korespondentui

Dariui KRASAUSKUI

pankrim@lrytas.lt

Kopija: laikraščio „Panevėžio kraštas“

 redaktorei Liminai MATELIENEI

Dėl publikacijos "Senutės „gelbėtojai“ jos buto neregės"...

plačiau
Alvydas Veberis.     MAFIJAI LOJALŪS ,,SKALIKAI“

Skelbkite! Dalinkitės! Nebijokite! Mafija naikina Lietuvą! Jų nusikaltimus turi žinoti visi.

 

,, Štai kaip nedoras žmogus sumano pikta, užsigeidžia kenkti ir sumano apgaulę.  Jis iškasa duobę, ją dar pagilina, ir pats į savo iškastą duobę įpuola. Jam ant galvos sugrįžta jo piktumas, jo smurtas užkrinta jam ant pakaušio. (Biblija. Ps 7, 15-17)

,,Pikti žmonės ir suvedžiotojai eis blogyn, klaidindami ir klysdami“. (2 Tim 3, 13)

plačiau
 ATMINKITE!

Lk 8,17 ,,Nėra nieko paslėpta, kas nebūtų atskleista, nieko slapta, kas nepasidarytų žinoma ir neišeitų aikštėn".

Mt 10,27,, Ką jums kalbu tamsoje, sakykite šviesoje, ir ką šnibždu į ausį, skelbkite nuo stogų".
Mok 12,14,,Nes Dievas teis visus darbus ir visus paslėptus dalykus-gerus ir blogus".

plačiau
Alvydas VEBERIS.   MAITVANAGIAI REZGA NAUJAS SĄMOKSLO TEORIJAS

Surinkti politikieriai per LRT forumą toliau klaidina visuomenę. Begalę bylų N.Venckienei prištampavęs Kauno vyr. prokuroras Darius Valkavičius  dirbtinai neriasi iš kailio, bandydamas sukurpti naujų Neringai Venckienei kaltinimų,.... 

plačiau
Alvydas VEBERIS.    MELO PROPAGANDA

015-10-22 d. LR Generalinės prokuratūros prokuroras Tomas Krušna  rašo JAV Teisingumo departamento Tarptautinių ryšių skyriaus direktorei p.Mary Rodriguez dėl NERINGOS VENCKIENĖS ekstradicijos, kad jiems nežinoma...

plačiau
 KREIPIMASIS Į LIETUVOS PILIEČIUS 2019 11 12.

„Drąsos kelias“ politinės partijos pirmininko Jono VARKALOS kreipimasis, reaguojant į Neringos VENCKIENĖS suėmimą po to, kai Ji buvo sugrąžinta į Lietuvą ir dar du mėnesius iki 2020 m. sausio 6 d. bus laikoma uždaryta Kauno tardymo izoliatoriuje...

 

https://www.youtube.com/watch?v=-ZwazGlOLfY&feature=share&fbclid=IwAR3KJJzD_iq_m4CMG0kDujn_X-og3P4fKuhamJALYzk5Qpv15ndV8ac-mxc

 

Santrauka

plačiau
Alvydas Veberis. NUSTOKITE DREBINTI KINKAS

Internete perskaičiau įkeltą į Neringos Venckienės palaikymo grupę tokio turinio Zitos Putnienės‎ tekstą:  · ,,Tie, kurie tikrai mylite Karolį ir Neringą renkamės lapkričio 11 d. pirmadienį nuo 8 val. ryto Mickevičiaus g. 11 prie Kauno tardymo izoliatorius. Ir taip kiekvieną dieną. Parodykime savo meilę...

plačiau

Baigdamas savo kalbą Parlamente, LAURENTAS LOUIS sakė: ,, Pasaulis pavojingas ne dėl tų, kurie daro piktus darbus, o dėl tų, kurie žinodami apie tai, šių nesustabdo“.
Ar mažesnį susidorojimą ir patyčias, kaip Neringa Venckienė ir jos šalininkai, patyrė Belgijos parlamentaras LAURENTAS LOUIS?

plačiau
Alvydas VEBERIS.   PANEVĖŽIO APYGARDOS TEISME  TAS, KURIS NENEŠĖ GARLIAVOS MERGAITĖS

Po ilgos pertraukos Panevėžio apygardos teisme, įvyko paskutinis  UAB ,,Niklita“ ir jos vadovo Valdo Kuktos civilinės bylos posėdis. Šios įmonės vadovas siekia prisiteisti  6000 eurų iš Kauno tardymo izoliatoriaus buhalterės Rasos Kazėnienės, paviešinusios kalėjimų sistemos negeroves. 

plačiau