STRAIPSNIAI

2016-11-28. Ričardas VITKUS.  Tautinių organizacijų susirinkime – kalbos apie dorą ir „purviną bombą“

Šeštadienį, lapkričio 26 dieną, Šiauliuose vyko trečiasis Lietuvių tautinių organizacijų susirinkimas-konferencija tema „Lietuvių tauta ir Lietuvos valstybė šiandien. Lietuvių tautinės organizacijos ir jų ateitis“. Į renginį buvo pakviestos 52 tautinės pakraipos partijos ir visuomeninės organizacijos, deja tik dalis jų teikėsi atsiųsti savo atstovus... 

plačiau
Alvydas VEBERIS.  DIEVO ŽODŽIO PANIEKINIMAS ,,KRYŽIŲ KALNE

 

 

 

 

 

Metas yra jau veikti Viešpačiui, jie sulaužė Tavo įstatymą“ (Biblija , 119 psalmė, 126 eilutė).

plačiau
Alvydas VEBERIS.  SKĘSTANTIS GRIEBIASI ŠIAUDO

Fondas gavo laišką iš Aleksandro Kornios kalinčio Pravieniškių pataisos namuose.

Šis pilietis šaukiasi  pagalbos.  Jis vasario mėnesį atkreipė visuomenės dėmesį.  Į prezidentūrą atsiuntė laišką su blakėmis, blusomis ir žiurkių išmatomis... 

plačiau
 Rimantas ŠVAPLYS .  KAS MUMS SUTEIKIA VILTĮ?

 

Suprantama, jog,  nežiūrint blogybių, Dievas vis tik turi savo likutį, pažįsta savuosius ir dėl jų buvimo dar kenčia ir palaiko šį pasaulį. Manyčiau, jog vilties turi ir Lietuvių tauta, kurioje randasi vienas kitas kovotojas už krikščionišką moralę, nors jų  save laikantis krikščionišku pasaulis ne tik kad nepalaiko, bet ir persekioja, tampo po teismus ir pan...

 

plačiau
	Alvydas VEBERIS. SKAUSMAS

Alvydas VEBERIS

 

 

Prabudusi Rita nuščiuvo. Šalia nėra vyro. Apžiūrėjusi ūkį įsitikino, kad kaip vakare Stasys išėjo į šalia esančias Šušvės marias žvejoti, taip  ir negrįžo. Nubėgusi ant aukšto upės kranto rado įsmeigtą meškerę, vieną sugautą nedidukę žuvį ir vandenyje plūduriuojančią Stasio kepurę. Suvokė, kad Stasys marių dugne. 

plačiau
 Alvydas VEBERIS.   TEISINGUMO MINISTERIJA RANGOSI KAIP UNGURIAI

 

 

Pasaulietinės valdžios ir bažnyčios

 darbas ranka rankon

 

Savo laiku auksines mintis apie toleranciją, o tiksliau - tolerastiją, yra pasakęs vienas JAV veikėjas J.Kennedy:

„Tolerancija yra paskutinė sugedusios visuomenės dorybė. Kai visuomenė yra tapusi tokia amorali, kad rėksmingai ir su pasididžiavimu pažeidinėja visus Dievo įsakymus, ji ima primygtinai reikalauti laikytis vienos vienintelės dorybės – toleruoti jos amoralumą.

plačiau

Vatikanas ir visa katalikų bažnyčia galutinai išsigimė ir tapo  JAV pasaulinių globalistų žydų-masonų - ŠETONO, įrankiu naikinančiu rases,tautas...

plačiau

Fondo globotinio Kęstučio gyvenimo istorija LNK televizijoje...

plačiau
Alvydas VEBERIS.   VATIKANO PASLAPTYS

 

 

Kaip ylos iš kiauro maišo lenda vis nauji ir nauji vyraujančios Romos katalikų bažnyčios nusikaltimai

plačiau
 Martynas BEVER.      TEISINGUMO IŠKAMŠOS

 

Atlygino žalą, numesdami  

kaip šuniui kaulą

Kaip žinia, ieškantys tiesos kenčia daugiausiai. Net Dievas buvo nukryžiuotas už TIESOS sakymą. Kenčia visi, kurie kovoja už Tiesą, nes priešininkų (Antikristų) darbas  Tiesą paversti melu arba  atvirkščiai...

plačiau