STRAIPSNIAI

Birutė Zalieskienė – Rubinštein. „TEESIE MAN TAVO VALIA“

Kalnai ir lygumos, dangus virš jų, miškai, uolos, jūra ir vandenynai, ašigalių užšalę ledynai ir visi Žemės planetos žemynai – viskas visur yra ne kas kita, kaip Vieno manifestacija. Dievas panorėjo: „Aš esu Vienas – tetapsiu daugybe“. Ir Jis tapo pasauliu su viskuo, kas jame yra, todėl mus visus jungia nematoma minčių gija.Visatos Kūrėją mes jaučiame, žinome, kad Jis yra, nors protas sako ką kita – Jo nematome, nes Jo nėra.

plačiau
Alvydas Veberis . Mero malda stabams

 

AR ILGAM PANEVĖŽIO MERUI MALDA STABAMS PADĖJO? 

 

Panevėžio meras Mykolas Rytis Račkauskas džiūgauja teismų darbu. Vienoje byloje išteisintas! Du metai tampymosi po areštinę, teismus ir pagaliau, nušvitimas...

plačiau
Alvydas VEBERIS . Į ŠVIESŲ RYTOJŲ

            ,,D R Ą S O S   K E L I U I"

         Kandidato į Seimo narius Rimanto  Švaplio įžvalgos:

     ,,Visą laiką sekiau įvykius, susijusius su Drąsiaus Kedžio,  visos aplinkos, visų įvykių dramą. Drąsiaus drąsa pagimdė ,,Drąsos kelią“. Jeigu vaikų grobimai, tvirkinimas, prekyba būtų vienintelė problema tautoje, gal būtų galimi kiti šios bjaurasties naikinimo būdai. Deja, esame įklimpę į tokį politinį, dorovinį purvą, jog dar reikės labai daug drąsos, išminties visapusiam apsivalymui.

plačiau
Alvydas Veberis . LAZDA TURI DU GALUS

Panevėžio meras Mykolas Rytis Račkauskas džiaugiasi teismų darbu. Išteisintas! Atsikvėpė po dviejų metų tampymo po areštines ir teismus!  Deja, meras neišdrįso įvardinti, kad tai buvo Panevėžio prokurorinės mafijos darbas...

plačiau
Birutė Rubinštein . ,,BALTIJOS KELIO” GALAS

Viskam yra pradžia ir pabaiga. Birutė daug rašė, daug nesuspėjo parašyti, bet ką parašė turi prasmę ir išliks prisiminimuose. Ar parašyta tiesa, privalome vertinti pasitelkę išmintį... 

plačiau
Alvydas Veberis  .  AR TAI TIESA?

Pokario meto Lietuvos gyventojai nuo mažų dienų dar atsimena šį posakį. Kokiu tikslu buvo sukurtos tos eilės? Neapykanta žydams už Kristaus nužudymą ar žmonių išnaudojimą saviems tikslams?

plačiau
Alvydas Veberis .   LIETUVOS

 

Skaičius 40 Šventame Rašte-Biblijoje turi magišką prasmę. Mozė nužudęs egiptietį pabėgo ir 40 metų gyveno dykumoje. Po to Dievas sugrąžino jį į Egiptą ir liepė išvesti pavergtus izraelitus iš vergijos...

plačiau
Alvydas Veberis .   SAVAIS METODAIS Į KOVĄ

Kantrybė baigėsi. Nuteistieji nebegali  tylėti dėl esamos BETVARKĖS įkalinimų įstaigose. Tai turi žinoti visi, kas dedasi Lietuvoje. Laiškas iš įkalinimo įstaigos. Redakcija, įvairiais kanalais per tarpininkus (dėl galimo sekimo ir blokavimo) laiškų gauna begalę...

plačiau
Alvydas Veberis.        SUSTOK AKIMIRKA ŽAVINGA

Nieko geresnio nėra, kaip  pildyti Dievo įsakymus. Kristus savo mokiniams tarė: „Eikite į visą pasaulį ir skelbkite Evangeliją visai kūrinijai.  Kas įtikės ir pasikrikštys, bus išgelbėtas, o kas netikės, bus pasmerktas.  Kurie įtikės, tuos lydės ženklai: mano vardu jie išvarinės demonus...

plačiau
Alvydas VEBERIS.   ,, Atsikratykime stabų, jie paverčia aklai meilei

Biblijoje, pranašo Izaijo knygoje rašoma: ,,Viešpaties Dievo Dvasia ant manęs, nes Viešpats patepė mane skelbti gerą žinią vargšams, Jis siuntė mane gydyti tų, kurių širdys sudužusios... 

plačiau