STRAIPSNIAI

Apšviesti protus Kryžių kalne (VIDEO)

Garsusis Kryžių kalnas Šiaulių rajone atsidūrė trečiojoje vietoje šiurpiausių pasaulio vietų sąraše. Galima nuspėti, kad esama aplinka užsieniečių nenuteikia pamaldumui, tačiau lietuviai, tarsi praradę protus, toliau glėbiais tempia į piliakalnį kryželius, rožančius, medalikėlius, suklupę meldžiasi gipsinei moters skulptūrai, pavadintai Marija, nors Dievo įsakymai tai daryti griežtai draudžia ir įvardina tai kaip stabmeldystę...

 

Šio videosiužeto autorius yra pateikęs naują Kryžių kalno tvarkymo koncepciją, tačiau ji, kaip teniso kamuoliukas, tebešokinėja tarp paminklosauginių institucijų ir katalikų bažnyčios administratorių. Dar daugiau. Tylomis apie piliakalnį kuriamas kryžių-stacijų kelias, ir galima nuspėti, kad netolimoje ateityje pamatysime virtines fanatikų, keliais ropojančių apie piliakalnį...

plačiau

"Drąsiaus Viltis - Išgelbėti Mergaitę"...

2013 m. birželio 12 d.

 

Dalis žmonių aktyviai ruošiasi pažymėti skaudžią sukaktį - Mergaitės pagrobimo trečiąsias metines. Kas pasikeitė per šį laiką?.. Šis straipsnis nėra naujas, bet jis išlieka aktualus ir šiandien...

plačiau
Alvydas VEBERIS.  PAGALBOS ŠAUKSMAS, PRARADUS VILTĮ

raradę bet kokią viltį teisėsaugos institucijose rasti tiesą, vis daugiau Lietuvos piliečių ir nekaltai nuteistųjų kreipiasi į žiniasklaidos priemones. Daugelis suvokia, kad už didelius pinigus galima teigiamai išspręsti iškilusias problemas pas korumpuotus valdininkus ir jų pagalbininkus. Neturintys jų, ieško kelių pas ištikimus savo šalies TIESOS puoselėtojus, juos nors...

plačiau
Alvydas Veberis.  NORS KUOLĄ ANT GALVOS TAŠYK...

Tokiu vaizdingu posakiu lietuvių liaudies išmintis apibūdina sunkiai mąstančius žmones, kurie nepajėgia suprasti akivaizdžių, kartais net visiškai paprastų dalykų...  

Kryžių kalnas, atsidūręs trečiuoju numeriu šiurpiausių pasaulio vietų sąraše, glumina ne tik užsieniečius. Dažną lankytoją nejaukiai nuteikia...

plačiau
Alvydas Veberis. ŠVENTUMO IMITACIJOS

Tarp 10 šiurpiausių Pasaulio vietų 3-ioje vietoje - Kryžių kalnas. Piliakalnis paverstas Golgota. Kai į Kryžių kalną 2012 m. buvo atnešta TIESA - DIEVO ŽODIS su parašytais 10 Dievo įsakymų ant dviejų akmens plokščių, Romos katalikų bažnyčia ir jos vietininkas Šiaulių krašte vyskupas E.Bertulis sukruto... 

plačiau
Alvydas Veberis. KAI DIEVUI VIETOS NEBELIEKA, VELNIAI PRADEDA PASIUTPOLKĘ ŠOKTI

Nereikia nei puolančių rusų. ,,Elitas“ išsigando net plastmasinių butelių. ,,Teroristas“ taip ir nesulaukė prie Daukanto a. ,,Baltųjų rūmų“ vartų ,,kapitonės su svita". Šie išsilakstė kaip žiurkės iš skęstančio laivo. Kas bus, kai pasirodys tikras savižudis apsiginklavęs sprogmenimis ar tikras rusų karys su bomba? Ar NATO apsaugos?

plačiau

Šiame name įsikūrė ir savo veiklą pradėjo labdaros - paramos fondas ,,BIBLIJOS STUDIJOS'' .

Valdoje, Lietuvos vėliava pakelta ir nenuleidžiama nuo 2012.05.17 d. Ji plazda Dievo garbei ( dėl Garliavos įvykių). Tris kartus Dievas apsaugojo nuskriaustą mergaitę ir neleido jos pagrobti...

plačiau

 

 

Ne viename komentare galime rasti klausimą, kodėl tokie visi pikti? Kodėl tiek daug kalbama apie blogį, karus, vaidus, nesėkmes, kodėl tokie niūrūs veidai? Ar gali būti kitaip?

plačiau
Mantas Areima. JĖZUS IR VAIKAI

 

Žmonės Jėzui nešdavo vaikučius, kad Jis juos paliestų, bet mokiniai jiems draudė. Tai pamatęs, Jėzus tarė jiems: "Leiskite mažutėliams ateiti pas Mane ir netrukdykite, nes tokių yra Dangaus karalystė. Iš tiesų sakau jums: kas nepriima Dievo karalystės kaip kūdikis, neįeis į ją". Ir Jėzus laimino vaikus, apkabindamas ir dėdamas ant jų rankas (Šventasis Raštas Mk 10).

 

plačiau
Alvydas Veberis. PURVIAI

Teisingumo mafija, savo sprendimais toliau stebina Lietuvos piliečius, su kuriais susidorojama įvairiausiomis represinėmis priemonėmis.

Po Šiaulių apylinkės, apygardos teismų išteisinamųjų nuosprendžių įsigaliojimo, padaviau LIETUVOS VALSTYBĘ į teismą dėl turtinės ir neturtinės žalos atlyginimo.

plačiau