STRAIPSNIAI

Dėl naujos Kryžių kalno tvarkymo politikos
Dėl naujos Kryžių kalno tvarkymo politikos

 

Viešas laiškas Lietuvos krikščionių bendruomenėms, tikintiesiems  ir  žiniasklaidos atstovams

 

Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos vadovei Dianai VarnaiteiVilniaus arkivyskupui metropolitui Gintarui GrušuiŠiaulių r. savivaldybės merui Algimantui GaubuiŠiaulių parapijos vyskupui E.BartuliuiŠiaulių r. savivaldybės kultūros paveldo skyriaus vyriausiajam  specialistui Vytautui Kirkučiui, Šiaulių miesto ir rajono policijos komisariato  viršininkui Ričardui Šiumberevičiui

 

KELIAS VEDANTIS  Į PRAŽŪTĮ

Dėl naujos Kryžių kalno tvarkymo politikos

 

Vis didėjanti sumaištis viešajame respublikos gyvenime kelia didžiulį nerimą ir verčia dar kartą atkreipti dėmesį į vieną labai svarbų dalyką.

 

Visuomenė yra sudėtingas darinys,  panašus į gyvą organizmą. Jo darnų egzistavimą sąlygoja daugybė dėsnių, tame tarpe ir dvasinių, kurie užrašyti Dešimtyje Dievo Įsakymų. Deja, pastarieji  yra akivaizdžiai ir piktybiškai ignoruojami. Šis faktas pradeda kelti pavojų pačios visuomenės stabilumui: auga korupcija, ekonominiai bei kriminaliniai nusikaltimai, sudaroma terpė veikti būrėjoms, šarlatanams ir  stabmeldžiams. 

 

Noriu atkreipti dėmesį, kad paskutiniuoju metu Kryžių kalnas Šiaulių rajone yra tapęs grėsminga žmonių klaidinimo ir stabmeldystės vieta. Stabų garbinimas daugybę kartų pasmerktas Šventame Rašte. Juos garbindami ir nesilaikydami Dievo Įsakymų užsitraukiame net Kūrėjo prakeikimą (Įst 4,15-19; 27, Įst 27, 14-26; Įst 4; Įst 28; Iš 20,4-6, 8-11; 34,13-17; Rom 1,25; 1Pt 4,3; ...).

 

Romos katalikų bažnyčios bendruomenės išleistuose vadovėliuose-katekizmuose yra pakeisti Dešimt Dievo Įsakymų. Antras Įsakymas - visiškai panaikintas, dėl šios priežasties pažeidžiamas ir pirmasis, dešimtas padalytas į dvi dalis (kad liktų skaičius dešimt), o ketvirtame pakeista Dievo poilsio diena (šabas) iš šeštadienio į sekmadienį.

Kalno pamoksle Kristus minias mokė: „Nemanykite, jog aš atėjęs panaikinti Įstatymo ar pranašų. Ne panaikinti jų atėjau, bet įvykdyti. Iš tiesų sakau jums: kol dangus ir žemė nepraeis, nė viena raidelė ir nė vienas brūkšnelis neišnyks iš Įstatymo, viskas išsipildys“ ( Mt 5, 17.18 ).

 

Įstatymų pakeitimo išdavoje stabų garbinimas veda į nuosmukį, į dvasinį aklumą. Kai garbinami stabai ir stabukai, tikima visokiais pramanais, tikrasis tikėjimas užmirštamas. Prieš du tūkstantmečius Kristaus laikais tokiu dvasinio aklumo keliu ėjo fariziejai. Matydamas jų nuosmukį, Kristus savo mokiniams sakė: ,,Palikite juos; jie - akli aklųjų vadovai. O jeigu aklas aklą ves, abu į duobę įkris“ ( Mt 15, 14 ).

 

Dėl teisingo Dievo Žodžio skelbimo pasaulio žmonėms, Romos katalikų bažnyčios vadovai organizavo kryžių karus, žudė ir degino ant laužų Tiesos skelbėjus. Išnaikinta milijonai nekaltų tikinčiųjų. Romos katalikų bendruomenės vadovas Jonas Paulius II pirmasis paprašė atleidimo už daugelį, per 2000 metų katalikų bažnyčios padarytų nuodėmių-nusikaltimų žmonijai. Popiežius atsiprašė už jų bažnyčios elgesį su žydais, čigonais, eretikais ir moterimis. Jis kalbėjo, kad katalikų bažnyčia turi atgailauti už kryžiaus žygius ir inkvizicijos procesus, už dvasininkų koloboravimą per holokaustą.

 

Šiandienos pasaulyje paplitęs dvasinis nuosmukis sukelia finansinius bankrotus, finansines krizes, vis labiau plintančias priklausomybes-alkoholizmą, narkomaniją ir lošimų maniją. Greta turtuolių kvartalų atsiranda ir varguolių getai, gausėja satanistinių ir panašių judėjimų gretos.

 

Kaip galime įvardyti šias vis labiau plintančias blogio formas? Ir su kuo jos susiję? Ko gero šioje vietoje labai tinka ispanų teologo L.Fernandeso taikli išvada: ,,Yra šėtono tvirtovių, kurios užvaldo šalis ir ištisas bendruomenes, taip pat tokių, kurios įtakoja bažnyčias ir pavienius asmenis. Kur stovi tvirtovė, ten randasi demoniškų jėgų paveiktas mąstymo būdas“.

 

Įkūręs fondą "Biblijos studijos“, vykdau Dievo Žodžio skelbimą. Aš, fondo ir krikščioniškų bendruomenių nariai, atliekame misionierišką darbą Lietuvoje. Pasaulyje ir mūsų šalyje manipuliacijų dėka Romos katalikų dominuojanti bažnyčia yra įgavusi įtaką, kurios dėka nustelbia kitas krikščioniškas bendruomenes. Kūrėjo valia sutrypta, paniekinta, o katalikų bažnyčios tarnai klaidina pasaulio patikliuosius. Kyla pagrįstas klausimas, kieno jie vykdo valią? Šėtono, kad nepaklūsta Dievo įsakymams ir Jo nustatytai tvarkai?

 

Dievo Žodžio skelbimas, tikrųjų krikščioniškų vertybių plitimas visuomenėje gali padėti duobėje atsidūrusiai Lietuvai. Mūsų kraštas yra atlaikęs daugelį išbandymų. Turime suprasti, kad tik su Dievo pagalba pakilsime iš šios duobės - prasidės vertybinis virsmas. Tik tuomet ir įvyks esminės permainos - bus pažabota korupcija, skurdas ir socialinė nelygybė. Lietuvoje įsivyraus darna, žmonės atgaus pasitikėjimą Dievu. O gal ir toliau klaidžiosime tamsos labirintais? Šiandien pasaulis kraujuoja, nes šėtonas veda savo kariauną prieš Dievo galybę. Gal tikisi jis savo pergale? Istorija to nerodo.

 

1993 m., po Romos katalikų bažnyčios vadovo popiežiaus Jono Pauliaus II apsilankymo, Kryžių kalne įvyko gaisras. Sudegė pagrindinė betoninė skulptūra pavadinta Marija. Popiežiaus klūpėjimas prie jos ir malda  nepadėjo - nepasiekė dangaus.

 

Po pusmečio 1994.06.02 d. aš, pasikliaudamas Romos katalikų bažnyčios mokymu, suderinęs su Šiaulių m. Petro ir Povilo bažnyčios monsinjoru Kleopu Jakaičiu, savo lėšomis atstačiau sutrūkusį postamentą ir moters skulptūrą. Vėliau, mane Šv.Raštą studijuoti pakvietė Amerikos misionieriai iš krikščioniškos Kristaus bažnyčios, kur mokydamasis tarptautiniame „SUNSET“ Biblijos institute, Teksaso valstijoje, Lubocko mieste, supratau Romos katalikų bažnyčios klaidinimus.

 

Pamačiau, kad atstatydamas garbinamą stabą, aš pasitarnavau šėtonui ir prisidėjau prie tikinčiųjų klaidinimo. 2011m. pagaminau granito lentą su Dievo Žodžio perspėjimu, kad tikintieji atsigręžtų į Gyvąjį Dievą ir Jam vienam tetarnautų. Vandalai tuoj pat pavogė lentą. Šiaulių policija pradėjo ikiteisminį tyrimą dėl vagystės. Jie nesugebėjo nustatyti kaltininkų. Po to, padariau naują granito lentą, tačiau ji buvo apstatoma kryžiais, paveikslais, gėlėmis ir kitais drožiniais.

Tikintiesiems paakinti buvo pritvirtinta granito lenta, bet greitai vandalai ją nudaigojo.  Teko pagaminti naują, tačiau ir ją netruko užmaskuoti paveikslais, gėlėmis, drožiniais, kryžiais, kad nebūtų galima perskaityti perspėjančių Dievo žodžių...

 

Teko imtis ryžtingų veiksmų. Nugrioviau savo pastatytą skulptūrą. Jos vietoje pastačiau dvi akmens plokštes su teisingais Dievo Įsakymais. Šis darbas išbuvo keturis mėnesius. Po to Romos katalikų bažnyčios šalininkai vandališkai nugriovė akmens plokštes su Dievo Žodžiu. Ikiteisminis tyrimas ir šį kartą liko be rezultatų. Nusikaltėliai nenustatyti.

Romos katalikų bažnyčios fanatai be garbinamo stabo gyventi negali. Nakčia pasistatė naują plytų postamentą ant kurio užkėlė naują stabuką. 

 

Ant mano lėšomis įrengto postamento Romos katalikų bažnyčios šalininkai nakčia atstatė betoninę moters skulptūrą . Priedo, dar ir su vaikeliu, - atseit gimusiu Kristumi. Šiaulių parapijos vyskupas E.Bartulis šį dirbinį pašlakstė vandeniu - pašventino. Todėl manau, kad jam žinoma, kas atvežė ir pastatė šią skulptūrą.

Šiaulių r. savivaldybėje buvo sprendžiamas klausimas dėl šio vandalizmo akto. Policija eilinį kartą pasirodė neįgali nustatyti nusikaltėlius.


Diskutuota apie statinius Kryžių kalne

 

 

 

 

Rajono vadams pateiktas rimtas iššūkis. Kaip pasielgti ir kam paklusti, klaidintojams ar Dievui? Dievas sako: ,,NEBIJOKITE!

 

 

 

 

 

2012 vasario 22 d. sutartu laiku nuvykau pasikalbėti su Šiaulių rajono savivaldybės vadovais – meru Algimantu Gaubu, administracijos direktoriumi Kęstučiu Lukšu ir mero pavaduotoju Antanu Bezaru.

 

Diskusijoje, taip pat dalyvavo Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos Šiaulių teritorinio padalinio vadovas Rytis Budrys, Meškuičių seniūnė Jolanta Baškienė ir savivaldybės administracijos Kultūros paveldo skyriaus vedėja Sigita Tauterienė. Buvo kalbama apie įvykdytą vandalizmo aktą, nugriaunant 2 akmens plokštes su Dešimt Dievo Įsakymų ir ant mano įrengto postamento nakčia naujai pastatytą betoninę skulptūrą bei sugadintą pamatą, šviestuvą, perspėjančią plokštę...

 

Buvo svarstoma, kad naujai pastatytą skulptūrą privalėtų pasiimti Romos katalikų bažnyčia, o tą vietą išvalyti nuo postamentų, kurių atsirado net du ( vienas vėl nakčia - raudonų plytų). Kas aikštelėje galėtų būti – diskusijų tema. R. Budrys priminė, jog kažkada stovėjo koplyčia, o XX a. pradžios nuotrauka liudija, jog Kryžių kalne ganėsi ožkos.

 

2013 m. gegužės 16 d. sprendimu Nr. T-129 paruoštos naujos Kryžių kalno taisyklės, kuriose nurodyta, kad jokie betoniniai statiniai Kryžių kalne neleidžiami, o medinių kryžių aukštis neturėtų viršyti 3 m. Tačiau katalikų bažnyčiai jokios taisyklės negalioja. Jie savavališkai Kryžių kalne, negavę raštiško Valdytojo (Kultūros paveldo skyriaus) leidimo, 2012 m. rugsėjo pradžioje greta betoninės moters skulptūros pastatė neleistino dydžio du didžiulius kryžius-dvynius.

 

Jie buvo skirti teroristų išpuolio JAV aukoms ir sugriautiems dangoraižiams-dvyniams pagerbti. Rugsėjo 11-ąją – išpuolio dieną – kryžiai buvo pašventinti. Kryžių pastatymo iniciatoriai, - LR Seimo narys, besigydantis nuo alkoholio Egidijus Vareikis ir Šiaulių parapijos vyskupas Eugenijus Bartulis.

 

Už šiuos vandalizmo darbus, nugriaunant dvi akmens plokštes su Dievo Žodžio įsakymais, spjaunant Dievui tiesiai į veidą, Romos katalikų bažnyčia gavo ,,atlygį“ - degė ne tik Tytuvėnų vienuolynas su sukauptais jų lobiais, įgriuvo bažnyčios stogas, bet eilinį kartą degė Kryžių kalnas, viena po kitos liepsnojo katalikų bažnyčios. Šie faktai parodo, kokios pasekmės ištinka tuos, kurie kovoja prieš Dievą. Manau, tai ne pabaiga.

 

Kadangi viešai buvo paniekintas Dievo Žodis – nugriautos akmens plokštės su Dešimčia Dievo Įsakymų Šiaulių r. Kryžių kalne prašau, Romos katalikų bažnyčios su jų šalininkais atstatyti minėtas dvi akmens plokštes į jų buvusią vietą, sutvarkant postamentą į buvusį lygį.

 

Šiaulių r. kultūros paveldui, rajono policijos komisariatui yra parašytas ne vienas prašymas ir skundas. Informuota daug kartų pokalbiuose telefonu ir susitikimuose asmeniškai buvusi kultūros paveldo vedėja S.Tauterienė, tačiau jokio rašytinio atsakymo nesu gavęs ir joks galutinis sprendimas šiuo klausimu nepriimtas.

 

Kryžių kalnas paverstas prekiautojų tarsi plėšikų landyne. Tai atliekų, įvairiausių Dievo uždraustų drožinių, paveikslų sąvartynas. Jis minimas tarp 25 baisiausių vietų žemės rutulyje (http://www.adme.ru/svoboda-puteshestviya/25-samyh-strashnyh-mest-na-planete-786160/).

 

KĄ DARYTI, KAD ,,VILKAI BŪTŲ SOTŪS IR AVYS SVEIKOS‘‘?

 

SPRENDIMO BŪDAS

 

Galiu pasiūlyti racionalų piliakalnio sprendimo būdą, kaip Kryžių kalną vietoje baisiausios žemės planetoje vietos, paversti mėgstamiausia Šviesos ir Tiesos skleidimo vieta.

 

Reikia labai nedaug: pakeisti mąstymą ir vietoje pardavinėjamų žudymo įrankių – kryžių su neva tai Kristaus drožtu ar lietu atvaizdu, horizontalioje kryžiaus dalyje užrašyti Dievo Žodžius. Juk Kristus gyvas, prisikėlęs. Dvasios išdavoje gimęs, niekada joje nebuvo miręs. Jo kūniška mirtis taipogi nugalėta - prikelta.

 

Dievas uždraudė Jo atvaizdą piešti ar drožti II Įsakymu. Romos katalikų bažnyčia nusiplautų vieną iš didžiausių savo nusikaltimų atitaisydama panaikintą II Dievo įsakymą: ,, Nedirbsi sau drožinio nei jokio paveikslo, panašaus į tai, kas yra aukštai danguje ir kas yra čia, žemėje, ir kas yra vandenyse po žeme. Jiems nesilenksi ir jų negarbinsi, nes aš Viešpats, tavo Dievas, esu pavydus Dievas, skiriantis bausmę už tėvų kaltę vaikams – trečiajai ir ketvirtajai kartai tų, kurie mane atmeta, bet rodantis ištikimą meilę iki tūkstantosios kartos tiems, kurie mane myli ir laikosi mano įsakymų“( Iš 20 ) .

 

Golgotos - mirties piliakalnis taptų atversta Biblijos knyga.

Prie centrinio įėjimo į piliakalnį galėtų pasitikti užrašas: TIESA KELIAS GYVENIMAS ir dvi akmens plokštės su pilnais neiškraipytais Dešimties Dievo Įsakymų tekstais. Darbus atlikčiau savo jėgomis, talkinant krikščionims - savanoriams. Piliakalnio kryžių sąvartyną tektų išvalyti, nes ši vieta jau yra patekusi į šiurpiausių pasaulio vietų sąrašą. Nežiūrint to, nebūtų nuskriaustų. Amatininkai ir prekiautojai neliktų be darbo, o turistų skaičius padidėtų.

 

Lietuva vietoje Marijos žemės, tapusios viena iš pirmaujančių pagal savižudybių, alkoholio suvartojimo, skyrybų, žmogžudysčių, autoavarijų skaičių, virstų palaiminta Dievo tauta.

 

Pagalvokite ponai! Turtuoliai taip pat galėtų sekti ne antikristo keliu, bet Dievo. Reikia tik vykdyti Jo valią. Sąlyga nesudėtinga: turtus išdalinti vargšams, pasikrikštyti ir sekti Kristumi. Tobulų žmonių juk nėra. Atitaisyti padarytas klaidas niekada nevėlu. Kalčiausi ne tie, kurie daro nusikaltimus, bet tie, kurie žinodami tai, neperspėja, nesustabdo ir juos slepia. „Dievas nori, kad visi žmonės būtų išgelbėti ir pasiektų Tiesos pažinimą.”

 

Jeigu jūs dar nesate tikras, kur praleisite savo amžinybę – Danguje ar Ugnies ežere, tuomet jums reikia šiandien tuo užsitikrinti. Jums tereikia tikėti Jėzumi Kristumi kaip savo Gelbėtoju.

 

Negavęs atsakymo per LR priimtų įstatymų nustatytą laiką laikysiu, kad su tuo ką išdėsčiau sutinkate. Tuomet būsiu priverstas savo jėgomis pašalinti naujai pastatytą skulptūrą nuo mano lėšomis įrengto postamento. Darbai bus atlikti pagal ankstesnį sprendimą paviešinant juos per visas žiniasklaidos priemones Lietuvoje ir užsienyje.

 

Visiems Ramybės, Meilės, Dievo Palaimos!

 

 

Pagarbiai, Kristaus sekėjų ir fondo vardu Alvydas Veberis