STRAIPSNIAI

Šiame video trumpai apžvelgiame kokios yra pagrindinės neatimamos žmogaus teisės...

plačiau

Krikščioniškas renginys Anykščiuose . Tiesioginė transliacija iš Dainuvos slėnio

plačiau
Antanina Strumilienė.  Melžiuosi už Jus, vis dar tikinčius Lietuva.

Negalėčiau ramiai gyventi ir tyliai numirti, jei apie tai nerašyčiau. Norisi balsu šaukti: "Lietuviai, Jūsų tiek nedaug ir Jūs tokie maži, bet juk stiprumu pasižymi ne tik geležis, bet ir voratinklis"...

plačiau

Mieli skaitytojai, patys nuspręskite, ar gėjų manifestas tai satyra, ar liguistas iškrypusio žmogaus kliedesys, ar konkretus ir nuosekliai vykdomas diversinių veiksmų planas...

plačiau
ALVYDAS VEBERIS. LANDSBERGIS-DIEVO ar VELNIO RYKŠTĖ?

 „Nėra nieko uždengta, kas nebus atidengta, ir nieko paslėpta, kas nepasidarys žinoma“ (Mt 10, 24–33)

 

Jėzus kalbėjo apaštalams:

 

Nebijokite, nebijokite, nebijokite…

 

 

Velnio taktika yra įvaryti mums baimės, kad nedrįstume nieko daryti, kad būtume baimės suparalyžiuoti ir neveiksnūs. Juk žmogų paprasta valdyti kai jis bijo. Kada jis bijo – kitų žmonių nuomonės, kalėjimų, trėmimų, bijo pasipriešinti ir t.t. Mūsų tautoje yra tokių liudytojų, kurie dėl tiesos ėjo ir į kalėjimus, ir į lagerius.

 

Iš jų mes šiandien turme mokytis drąsos. Drąsa suteikia laisvę ir teikia ateitį. Be jos laisvė yra tik vergystė, o ateitis atiduota į kitų rankas. Tik laisvas ir drąsus žmogus gali kurti ateitį.

 

Jėzaus pasakyme „nebijokite“ slypi drąsinimas prisminti, kad Dievas yra daugiau už mūsų baimes, kad Dievas yra didesnis už tą blogį kuris mums sukelia baimę. Ragina tikėti, kad ne blogis deda paskutinį tašką, bet Dievas, kuris yra visko Viešpats.

plačiau
Pokalbis su Seimo nariu Dainiu Kepeniu

Karaliai iš aplinkinių šalių vyko su dovanomis pas vieną turtingiausią Azijos karalių Saliamoną, klausdami ką reikia daryti ir ko iš Dievo prašyti, kad galėtum suprasti, kas gera ir kas bloga.
Saliamonas atsakydavo paprastai: ,,Išminties".
Seimo narys Dainius Kepenis daug daro, kad žmogus kiek galima būtų sveikesnis, bet Lietuva ir Pasaulis ritasi į bedugnę. Jis ieško atsakymo. Gal surado? Paklausykime:

 

https://www.youtube.com/watch?v=YrRZHtDCXOc

 

plačiau
Zenonas Volkovas.2023-04-28. RUBINAITĖS KANČIOS

Stebiu kas vyksta Lietuvoje, pastoviai skaitau mėgstamiausią „Laisvą laikraštį“. Šiandien negaliu grįžti į mylimą tėvynę Lietuvą, kur kaip šakalai psichiatrai, prokurorai ir teisėjai laukia grįžtančios, todėl pasiliksiu pas tuos, kurie mane vertina. 

plačiau
 hum.mokslų daktaras Andrius Martinkus. 2023-04-28 Landsbergių rėžimas

Tegul Landsbergių bendruomenė kariauja pati, o ne ukrainiečių arba lietuvių rankomis. Lietuvių tauta neprivalo aukotis vardan Lietuvos režimo skleidžiamo melo“, – teigia Andrius Martinkus.

plačiau
ALVYDAS VEBERIS. 2023-04-15.  IŠEITIS VIENA

 „Kodėl jūs laužote Viešpaties įsakymus ir nenorite, kad jums sektųsi? Kadangi jūs palikote Viešpatį, Jis paliko jus"

plačiau
 Alvydas Veberis. Bažnyčia be TIESOS - plėšikų landynė

 

„Dievas duoda valdžiai galią sergėti teisingumą. Dievo žmonės turi melstis už valdžią ir ją remti, jeigu ji stengiasi valdyti teisingai. Kai valdžia engia savo valdinius, Dievo žmonės privalo drąsiai pakilti ir pasmerkti ją. O kai tenka aiškiai pasirinkti, ar klausyti, ką valdžia sako, ar daryti, kaip Dievas liepia, žmonės privalo paklusti Dievui“.

plačiau