STRAIPSNIAI

Alvydas VEBERIS. 2023-03-21.  VARGO VAKARIENĖ SU TOKIAIS TEISININKAIS

Kurjerio darbą atliko Rasos Minkevičienės vyras Alvydas Minkevičius. Jis  save internete įvardinęs teisininku. 2022 metais spalio 3 d. atvežė Juozui Bareikiui pasirašyti SUTARTĮ, surašytą jo žmonos Rasos Minkevičienės. Už žmonos teisines paslaugas atstovauti Juozapą Bareikį paprašė 700 eurų. Pinigus paėmė, tačiau neišrašė jokio kasos pajamų orderio. Šį darbą jo žmona neturėjo teisės atlikti ir sudaryti sutartį.

plačiau
Alvydas VEBERIS. 2023-03-16. Gedvilienė: ,,KĄ TOLIAU DARYTI?''

,,Viešpatie suteik mums stiprybės, kad visi Lietuvos žmonės būtų sveiki, dori, sąžiningi, garbingai laikytųsi duoto žodžio, gerbtų ir mylėtų vienas kitą ir savo Tėvynę Lietuvą!" 

plačiau
 Alvydas Veberis. 2023-03-14.  TEISINĖS SISTEMOS PATYČIOS

,,Neturėsi kitų dievų, tiktai mane. Nedirbsi sau drožinio nei jokio paveikslo, panašaus į tai, kas yra aukštai danguje ir kas yra čia, žemėje, ir kas yra vandenyse po žeme. Jiems nesilenksi ir jų negarbinsi, nes aš Viešpats, tavo Dievas, esu pavydus Dievas, skiriantis bausmę už tėvų kaltę vaikams – trečiajai ir ketvirtajai karai tų, kurie mane atmeta, bet rodantis ištikimą meilę iki tūkstantosios kartos tiems, kurie mane myli ir laikosi mano įsakymų".

 

Šį įsakymą iš Dekalogo Romos katalikų bažnyčia išmetė ir bijo, kad niekas neatskleistų Tiesos. Pastatytas Dekalogas ,,Kryžių kalne" katalikams buvo dūris į paširdžius. 

plačiau
 2023-02-13. Aaron'ą Russo prisimenant.

 

Aaron'ą Russo prisimenant. Už atsisakymą bendradarbiauti jis buvo „likviduotas“.

VARDAN TIESOS. Aaron Russo  apie globalizmą, čipavimą, kontrolę, terorizmą ir naująją pasaulio tvarką.

plačiau
 Alvydas Veberis . 2023-02-10.   KADA KUNIGAS EGIDIJUS VENCKUS TEISUS IR KADA MELUOJA?

 

„Nėra nieko uždengta, kas nebus atidengta, ir nieko paslėpta, kas nepasidarys žinoma“. (Mt 10, 24–33)

plačiau

Tikrai puikus rusų šventiko pasisakymas. Verta išklausyti iki galo. Tik 14 minučių.   Patriotizmas+neapykanta=KARAS.  Patriotizmas+meilė=TAIKA...

plačiau
 Laurentas Louisas. 2023-01-30. PEDOFILŲ  IRŠTVOS

 

Pasaulis – pavojinga vieta ne dėl tų, kurie daro piktus darbus, o dėl tų, kurie, tai žinodami, jų nesustabdo.

plačiau
Alvydas Veberis. 2023-01-25.    Ką dar reikia padaryti?

 

,, ...Mes grumiamės ne su kūnu ir krauju, bet su kunigaikštystėmis, valdžiomis, šio amžiaus tamsybių valdovais ir dvasinėmis blogio jėgomis danguje“. (Biblija. Ef 6,12)

plačiau
Alvydas Veberis. 2023-01-18 GERA ŽINIA NAŠLAIČIUI


Turiu pranešti gerą žinią, kad neįgalus našlaitis, talkinant mano įsteigtam Fondui ,,Biblijos studijos" , sugrąžintas į eilę. Šiandien gavau įsigaliojusį LIETUVOS ADMINISTRACINIŲ GINČŲ KOMISIJOS PANEVĖŽIO APYGARDOS SKYRIAUS S P R E N D I M Ą...

 

 

plačiau