STRAIPSNIAI

SU MEILE IŠ DANGAUS
SU MEILE IŠ DANGAUS

 

Nuoširdus ačiū visiems krikščionims palaikantiems mūsų darbus, skelbiant Dievo Žodį. Dėkoju už asmenines aukas, kurios pervedamos į mūsų Labdaros-paramos fondo ,,Biblijos studijos" sąskaitą LT517300010076812371, UAB Swedbank. Jūsų gerumą įvertina Tas, nuo kurio nėra nieko paslėpta.

 

Kiekvienas, net ir menkiausias pinigėlis, pasitarnauja Dievo šlovei ir garbei. Visos gautos lėšos panaudojamos krikščioniškai literatūrai, ,,Biblijos - Švento Rašto“ vadovėliams, N.Testamento leidiniams, kurie dovanojami nemokamai. Padedame našlaičiams, aplankome ligonius, senelius, pavienius asmenis, kalinius, mokome juos Dievo Žodžio tiesų, kurios tampa dvasine atrama grįžtant į laisvą, bet sudėtingą gyvenimą...

 

Kiekvieno asmeninė auka, tai pagalba krikščioniškai veiklai. Labai daug tikinčiųjų yra suklaidinti melo, Dievo Žodžio iškraipymo - pagonybės raugo sumaišyto su krikščionybe. Dirbkime bendrai ir sėkime gėrio grūdą. Tegul jis dauginasi mylinčiose širdyse, pas tuos, kurie ieško TIESOS, kurie garbę ir šlovę atiduoda Vieninteliui VIEŠPAČIUI per Jo Sūnų - Atpirkėją ir Auką už mūsų nuodėmes Jėzų Kristų.

 

 

Netikėkite jokiais pramanais, raganiais, šamanais ar klaidintojais. Dievas nuo jų nusigręžęs ir pasmerkęs. Antikristas veda juo pasitikinčius tik į naujas ir naujas krizes, nelaimes ir mirtį. Būkite budrūs! Visiems linkiu geriausios kloties, Meilės, Ramybės, Dievo Išminties. Didžiausia palaima sekti KRISTŲ. Sėkmės kelyje. Jis nėra lengvas.

 

Fondo vadovas

Svajūnas Marcinkevičius