STRAIPSNIAI

Atverti širdį...

„Kas benutiktų – viskas į gera". Bet kuris išbandymas – visada galimybė. Dievas mūsų nebaudžia, o tik leidžia mums mokytis. Visas mūsų gyvenimas – išbandymų grandinė, kurio rezultatas – suvokimas. Ir jei su tavimi atsitinka kažkas už ribų – na visiškai, atrodytų, blogai ir nėra kur dėtis – kvaila būtų klausti: „Už Ką?". „Kodėl?" – štai teisingas klausimas.

plačiau
aLVYDAS vEBERIS

 

 

 

 

 

 

 

Ką sako Dievo Žodis apie Jėzaus motiną ir ko moko katalikų denominacija, kuri visiškai atitolusi nuo Dievo Žodžio ar Kristaus mokymo. Viena buvusi katalikė, Marijos garbintoja, dalinasi mintimis https://soundcloud.com/smaras-k/2011-08-15-marija

plačiau

 

 

Maitvanagiai gretinami su žmogumi kelia įdomias asociacijas, verčia kiekvieną dar kartą susimąstyti apie mūsų santykį su aplinka ir su vienas kitu.

Neatsitiktinai aš pasirinkau būtent šią metaforą. Gyvename beprotiškame, beprotiškame pasaulyje... 

plačiau
Alvydas Veberis PASAULIS   ŽVĖRIES   GNIAUŽTUOSE

Jei atsiverstume vieną skaitomiausių pasaulyje knygų Šventąjį Raštą, tai Apreiškimo knygoje rastume  žodžius, kurie ištarti vienam iš Kristaus mokinių apaštalui Jonui:

,,Ir užvirė danguje kova. Mykolas ( aut.pastaba - Kristus) ir jo angelai kovojo su slibinu. Ir kovėsi slibinas ir jo angelai, bet jie pralaimėjo, ir nebeliko jiems vietos danguje.
 

plačiau
Popiežius Pranciškus: Būtina pagreitinti santuokos galiojimo procedūras

Kokie jie popieriniai krikščionys, jeigu vis dar išradinėja dviratį. Biblijoje visa tai apie ką Pranciškus kalba, aiškiai pasakyta. Jie bando Dievo įsakymus iškraipyti ir vis, kaip pasaulietinė valdžia, daryti sumaištį prigalvodami naujų nurodymų ar leisdami naujus įsakus.

plačiau
Alvydas Veberis. ATSAKYMAS SKAITYTOJUI

Skaitytojas: "Visada švenčiau Kūčias, Kalėdas, Velykas. Juk tai krikščioniškos šventės, simbolizuojančios Jėzaus gimimą ir prisikėlimą. Jai jų nešvęstumėm, paniekintumėm Dievą. Juk pasakyta: šventę švęsk! Švenčiu ir Visų Šventųjų šventę, vaikai švenčia Heloviną, Valentino dieną, Užgavėnes... Juk tai tik šventės! Juk tai protėvių tradicijos!"...

Rašytojas M.Areima savo išleistoje knygoje ,,Turtingas be cento" atsako Dievo Žodžiu į skaitytojų paklausimus. Kad suklaidintųjų tikinčiųjų akys ir protai nušvistų, pateikiu trumpą ištrauką:

plačiau
Ištrauka iš Birutės Zalieskienės-Rubinštein straipsnio ,,JUODASIS ORDINAS'' arba ,,DEMONIZACIJA''

Išsigimęs kapitalizmas, piratinis, išaugino naują veislę – demonizmą, kurio užuomazga iš nacionalsocializmo peraugo į demonokratiją.

Nacizmas – maginė fašizmo dvasia apsiginklavo visais materialinio pasaulio pranašumais. Nacizmas – tai magija plius tankų divizijos. Tą patvirtina šiandienos įvykiai visame pasaulyje, ne tik Ukrainoje.

plačiau

Žiniasklaidoje  pasipylė  žinia,  kad  dvasininkija  ir  politikieriai priėjo kryžkelę ir nebežino, ką daryt. 
 

plačiau
Vizitas nakvynės namuose

 

Fondo vadovas A.veberis: Aplankiau Panevėžio nakvynės namus, nuvežiau krikščioniškos ir grožinės literatūros, skrajučių su neiškraipytais 10 Dievo įsakymų, supažindinau su ,,Biblijos studijos" fondo veikla. Pakalbinau ten gyvenančius, netgi vieną milijonierių, kuris atsidūrė prie suskilusios geldos, praradęs ne tik verslą, šeimą, artimuosius, bet ir save...

plačiau
Dar viena televizijos laida, kurioje dalyvavo paramos labdaros fondas

 

Tai TV laida "Yra kaip yra" , transliuota 2014-10-13 dieną.

Laidoje gvildenama tėvų ir vaikų santykių tema. Kaip jaučiasi ir gyvena tie vaikai, kuriuos motinos paliko likimo valiai. Laidoje dalyvauja fondo "Biblijos studijos" vadovas Alvydas Veberis...

plačiau