STRAIPSNIAI

Vladas Troščenka 2021-02-02    KAIP GYVENSIM TOLIAU?

 Stebint šį NEOkomunistinį siaubą, kuris nuosekliai įdieginėjamas visame pasaulyje, normaliems žmonėms kyla klausimas - Kaip gyvensim toliau?

Žinant tą faktą, jog dabar žemėje gyvena apie aštuonis milijardus vaikų, senelių, moterų ir vyrų...

plačiau
Alvydas Veberis .  DEZERTYRAI ATGAL Į OKUPANTŲ RANKAS

1988-1990 metais, kai Lietuvoje buvo vis garsiau ir plačiau kalbama apie Molotovo-Ribentropo paktą ir jo pasekmes – okupaciją ir aneksiją, ir vis labiau ryškėjo lietuvių tautos nuostata gyventi nepriklausomoje valstybėje, Lietuvoje ėmė reikštis jėgos, kurios pasisakė prieš Lietuvos  nepriklausomybę, vykdė TSRS valdžios politiką. 1989 metų pabaigoje, LKP atsiskiriant nuo TSKP, dalis LKP suvažiavimo dalyvių, gavę TSKP CK vadovų pritarimą, paskelbė apie atsiskyrimą nuo LKP ir įkūrė LKP/TSKP organizaciją (žinomą kaip LKP TSKP platformoje).

plačiau
Vladimiras Troščenka .     HOLOKAUSTAS Europoje, visų pirmą, buvo pritaikytas lietuvių tautos naikinimui.

Šiai dienai Lietuvą administruojantis „NEOkomsomolcų“ bobinčius  (visų 72 naujamadiškų lyčių) jau prastūmė įstatymo pataisas dėl karo policijos pavertimo naujojo konclagerio prižiūrėtojais. Taip pat įstatymu įtvirtino galimybę uždaryti bet kurį žmogų priverstiniam "gydymui", BE TEISMO SPRENDIMO iki 7 dienų (gydytojų "TROJKĖS" nutarimu) ir laikyti jį ten priverstinai iki vienerių metų (skaitykit LR žmonių užkrečiamųjų ligų profilaktikos ir kontrolės įstatymą 9 str.). 

plačiau
2021-01-28. SKUBUS PRANEŠIMAS

2021 m. sausio 29 d. 11 val. Lietuvos Nepriklausomybės Akto signataro dr. Zigmo Vaišvilos spaudos konferencija Seime „Reikalavimas atšaukti valstybės masto ekstremalią situaciją”...

 

plačiau
 Vladimiras Troščenka .  BALNOKIT BROLIAI ŽIRGUS - REIKS KARAN JOTI!

Kai man sukako devyniolika metų, gavau šaukimą į tuo metu besikuriančią Lietuvos kariuomenę. Mano draugai, kurių daugelis buvo iš sovietinių nomenklatūrščikų šeimų taip pat gavo šaukimus. Pamenu su keliais iš jų susitikęs Vilniaus senamiesčio kavinėje pasakiau apie šaukimą ir... 

plačiau
2021-01-26. KĄ KALBA ĮŽYMŪS ŽMONĖS APIE BIBLIJĄ?

„Šioje Švenčiausioje Knygoje – visų paslapčių paslaptis. O, kokie laimingi tarp mirtingųjų yra tie, kuriems Dievas suteikė malonę klausytis, skaityti, su malda tarti ir pagarbiai suvokti šios Knygos Žodžius! Laimingi yra tie, kas valioja atidaryti Biblijos duris ir ryžtingai žengia Jos keliais. Bet geriau niekada negimti tiems žmonėms, kurie skaito Bibliją tiktai tam, kad abejoti ir niekinti Ją.“

plačiau
Vladimiras Troščenka.   JĖZUS KRISTUS YRA DIEVAS ! DIEVO REIKIA KLAUSYTI LABIAU NEGU ŽMONIŲ...

Kodėl tu biednas? Nes durnas. O kodėl durnas? Nes bedievis.

 

    Karta su šeima atvažiavom į kaimą pas gimines. Užgriuvom juos neperspėję, norėdami padaryti staigmeną. Giminaičiai labai apsidžiaugė, nes ilgai mūsų nematė ir nedelsiant pradėjo ruošti stalą. Iš rūsio buvo atnešta šernienos, kurią tuojau pat užraugė šašlykams, taip pat namuose pagamintos briedienos dešros, papjaustyti rūkyti lašiniai, ištraukta naminė duona, naminė gira ir naminė degtinė, medus, atneštos naminės obuolių sutys, pastatyta šildyti baravykų sriuba.

   

plačiau
 Vladas Troščenka.    Palik mirusiems laidoti savo numirėlius, o tu eik ir skelbk Dievo karalystę!

Dievo silpnybė yra stipresnė už visas žmogaus galybes. Aš žinau, kad esu silpnas, todėl pasitikiu Kristaus jėga, aš žinau, kad esu kvailas, todėl pasitikiu Kristaus išmintimi, aš žinau, kad esu aklas, todėl pasitikiu Kristaus rega, aš žinau, kad esu kurčias, todėl pasitikiu Kristaus klausa, aš žinau, kad esu nemylintis, todėl pasitikiu Kristaus meile, aš žinau, kad esu pažeidžiamas, todėl pasitikiu Kristaus nepažeidžiamumu, aš žinau, kad esu numiręs, todėl atgimiau Kristuje amžinam gyvenimui.

plačiau
 2021-01-22. Vladimiras Troščenka.    Kodėl Biblija vadina ateistus kvailiais?

 Ką mes be darytume, bet visų mūsų gyvenimas šiame pasaulyje ankščiau ar vėliau baigsis.

   1971 m. Kinų komunistų lyderis Mao Dze Dūnas, duodamas interviu Didžiosios Britanijos žurnalui “Snou” pasakė: “Greitai man teks atsistoti prieš Dievą”. Yra žinomas faktas, kad Mao Dze Dūnas 1936 metais buvo labai susirgęs ir paprašė jį pakrikštyti. Jį krikštijo katalikų vienuolė.

plačiau
 2021-01-21. Vladimiras Troščenka. ATSITIKIMAS JŪROJE

 Po sočios vakarienės laivo restorane pakilau pas save į kajutę ir kaip įprasta atsiklaupiau maldai. Ilgai negalėjau susikaupti. Nežinojau kas yra, gal per soti vakarienė, o gal pastoviai į mintis įsibraunančios abejonės dėl savo Dievoieškos?

plačiau