STRAIPSNIAI

Dėl įvykių Rudininkuose


Lietuvos šeimų sąjūdžio pareiškimas


Dėl įvykių Rūdninkuose
 

2021 m. liepos 26 d.


Ta diena atėjo - visiškai pasimetę, nevaldantys situacijos ir nebesuvokiantys savo sprendimų pavojingumo, Lietuvos teritoriją laikinai administruojantys asmenys pasiuntė riaušių malšinimo specialiąsias pajėgas prieš taikius Lietuvos žmones. Rūdninkuose panaudota prievarta, ašarinės dujos, yra nukentėjusiųjų.


Kare kariaujama su svetimais įsibrovėliais, tam sukurtos ir tūkstančius metų gyvuoja valstybės.Tik niekur, niekada valstybėse nebuvo ir nebus kovojama prieš savus. O tie, kurie taip daro, visada, visų tautų yra vadinami išdavikais, kolaborantais, teisiami ir baudžiami aukščiausiaja bausme.


Lietuvos teritoriją laikinai administruojantys asmenys nepripažįsta jokių diskusijų, pasitarimų su visuomene, vietos gyventojais. Nebėra jokios, net imituotos demokratijos bandymų, valdantieji net nežino, kas tai yra. Visi kitaip manantys žmonės paskelbiami priešais.


Prasideda tai, ko nelaukėm. Nesuklyskim - mūsų valstybė čia nekalta, nes jos mes nebeturim. Visos Lietuvos teritoriją laikinai administruojančių asmenų kaukės nukrito ir mes pamatėme jų tikrąjį veidą - išsigandusį savo žmonių, piktą vidutinybių diktatūros grimasą.


LIETUVOS ŠEIMŲ SĄJŪDIS:


1. Griežtai smerkia specialiųjų pajėgų panaudojimą prieš taikius Lietuvos Respublikos piliečius ir reikalauja paskelbti tokį sprendimą priėmusių pareigūnų pavardes ir nubausti kaltus asmenis už tarnybinių įgaliojimų viršijimą.


2. Reikalauja Lietuvos teritoriją laikinai administruojančių asmenų visus klausimus dėl nelegalių migrantų apgyvendinimo spręsti tik tariantis su vietos gyventojais ir savivaldybėmis.


3. Atkreipia Lietuvos teritoriją laikinai administruojančių asmenų dėmesį į tai, kad tokie jų veiksmai kelia grėsmę visuomenės rimčiai, Lietuvos politiniam stabilumui, piliečių ir jų pačių šeimų ateičiai.

Lietuvos Šeimų Sąjūdis
 

https://youtu.be/QvvNiGPMnZQ?list=PLbsZqFRBF1WC16Mb1oXVDl09FJahKz8RE

 

Atsisiųsti į skelbimų lentas

Alvydas Veberis .   BŪTINAS VALSTYBĖS PERVERSMAS

Tenka prisiminti 1990 metus, kai TSRS Prezidentas M.Gorbačiovas su ištikima palydove ir pagalbininke Raisa Maksimovna Gorbačiova lankėsi Lietuvoje. Jis viename susitikime su tauta, kuri buvo ištroškusi laisvės,  ištarė  tokius žodžius: ,,Jūs net neįsivaizduojate, kas jūsų laukia gavus laisvę.“ Šiandien įsivaizduojame, turime ne tik laisvę, bet ir tokią pat išsigimusią  ,,Laisvės“ partiją ir naujus okupantus. Tauta gavo tai, ko troško. 

plačiau
Alvydas Veberis  .  LIETUVOS TEISINGUMAS AR ŠIZOFRENIJOS TRAUKULIAI

Panevėžio apygardos teisme teisėjas V.Meidus perskaitė savo kolegei Neringai Venckienei teismo Nuosprendį. Be abejonės, tokio nuosprendžio ir galima buvo tikėtis iš korumpuotos pūlinių Valstybės. Apie sveiką protą, loginį mąstymą, teisingumą   aplamai negalima net kalbėti. Į jokius rėmus tokių išvedžiojimų  negalima įsprausti.

plačiau
ALVYDAS VEBERIS. PASAKYTA VISKAS. MELAS PAVIRTO TIESA

 

Neringos Venckienės baigiamoji kalba pasakyta Panevėžio apygardos teisme 2021-06-30 d. 

plačiau
Alvydas Veberis.    DREBĖKITE MAFIJOS STATYTINIAI. ATPILDO VALANDA ARTI

2021-06-30 d. interviu su Jonu Žiauka apie pasibaigusį Garliavos pedofilijos bylos-žudikės teismo posėdį Panevėžio apygardos teisme. Nuotoliniu būdu iš Kauno paskutinę savo kalbą pasakė profesionali teisininkė Neringa Venckienė. Ji pagrįsdama straipsnius baudžiamosios teisės kanonais, tarptautine bei teismų praktika  paneigė visus jai mestus kaltinimus. Nurodė, kad ne ji, bet visi tų įvykių atsakingi dalyviai yra nusikaltėliai ir jie turėtų būti baudžiami.

plačiau
2021-06-30. DĖL REFERENDUMŲ, APIE KURIUOS NET NESATE GIRDĖJĘ

Vyriausioji rinkimų komisija pakankamai grubiai ir begėdiškai blokuoja referendumo iniciatyvą dėl pirmalaikių rinkimų sušaukimo ir partinių sąrašų panaikinimo. Stebėkite šios dienos spaudos konferenciją Seime - bus paaiškinta situacija plačiau. Konferenciją žiūrėti ČIA...

plačiau
 TIKĖJIMO PASLAPTYS

Tie, kurie moka rusų kalbą, raskite laiko paklausyti šios paskaitos. Tai užims labai nedaug laiko.  Tai tūkstančius kartų  mažiau, nei visą gyvenimą šlaužioti keliais ir gyventi tamsoje,  akliems atgulant pražūčiai į kapo duobę. 

plačiau
Alvydas Veberis   .   NUMARINTA NAŠLĖ, NAŠLAITIS IŠMESTAS Į GATVĘ

 

Parašyta:  ,,Neskriauskite našlės ar našlaičio. Jei juos skriausi ir jie šauksis mano pagalbos, Aš (Dievas) tikrai išklausysiu jų šauksmą. Tada savo rūstybėje išžudysiu jus kardu: jūsų žmonos liks našlėmis ir vaikai našlaičiais. (Iš 22, 22-24)

 

Tie, mano aprašomi įvykiai,  tęsiasi virš keturių metų. Tai tik vienintelė  iš daugelio istorijų, kai senyvo amžiaus žmonės papuola į slaugos ar globos namus, o iš ten tiesiu taikymu į kapus. Nenuostabu, kad tokių paslaugų senoliai bijo, kaip velnias kryžiaus.  Tačiau, tankiai nutinka, kai senyvo amžiaus žmonės pasirinkimo neturi.

plačiau
DANILOVO PLUŽNIKOVO DAINOS

Daugelis ieško  Danilo Plužnikovo vaizdo įrašų. Viena iš jų daina,-  „Aš laisvas“?

 

Danilas Plužnikovas  laimėjo konkurso „Balsas- 4“ vaikai. Visus jo pasirodymus galima laisvai žiūrėti „youtube“, įskaitant Valerijaus Kipelovo dainą „I'm freequot“. O socialiniuose tinkluose galite drąsiai žiūrėti „Danilo“ pasirodymų vaizdo įrašus.

 

plačiau
2021-06-17. ALVYDAS VEBERIS. TAUTIEČIAI TURI GRĘŽTIS Į DVASINES VERTYBES

Sostinėje protesto mitingai ir piketai prie Seimo ir Vyriausybės.  Jei tauta nori pergalės gyvendami žemėje privalo neklaidžioti su Marijom ir stabais ir bandyt laimėt kovą savo jėgomis...

plačiau