STRAIPSNIAI

MIRTIES BAUSMĖ
MIRTIES BAUSMĖ

MIRTIES BAUSMĖ

 

DIEVAS NIEKADA NĖRA  ATŠAUKĘS MIRTIES BAUSMĖS

 

https://www.facebook.com/Jarasvideo/videos/722622605373739

GLOBALISTŲ SIEKIAI

GLOBALISTŲ SIEKIAI

plačiau
Alvydas Veberis. AR TAUTOS IŠLAIKYTINIAI TAPO ORGANIZUOTA BANDITŲ ŠAIKA ?

 

 

 

 

                       

Šventame Rašte-Biblijoje parašyta:

 

,,Jūs, teisėjai, ar sprendžiate teisingai? Ar teisingai teisiate žmones? Ne, jūs darote nedorybes širdyje, jūsų rankos smurtą sėja. Nedorėliai klysta nuo pat kūdikystės, nuo pat gimimo jie klaidžioja ir meluoja. Jų nuodai panašūs į gyvatės nuodus, kaip angies, kuri užsikemša ausis, kad negirdėtų labiausiai įgudusio kerėtojo balso. Dieve, sutrupink jiems dantis burnoje, Viešpatie, išdaužyk iltis jauniems liūtams! Tepradingsta jie kaip tekantis vanduo, tesulūžta jų strėlės, jiems betaikant. Teištyžta jie kaip sraigė, kaip ne laiku gimęs kūdikis te nemato saulės! Tenuneša juos audra greičiau, negu puodas pajus degančių erškėčių karštį. Teisusis džiaugsis, matydamas atpildą, nedorėlio krauju plausis sau kojas. Tada žmonės sakys: „Tikrai, atpildą gauna teisusis! Tikrai yra Dievas, teisėjas žemėje!” (Ps 58 ,1-11)

plačiau
Alvydas Veberis  TAUTOS TARNAI (išlaikytiniai) TAIKIŲ ŽMONIŲ BALSO NEGIRDI. NEJAUGI TIK SMURTAS GALI PAVEIKTI JŲ PROTUS?

,,Dievo žodis yra gyvas ir veiksmingas, aštresnis už bet kokį dviašmenį kalaviją. Jis prasiskverbia iki pat sielos ir dvasios atšakos, iki sąnarių ir kaulų smegenų, ir teisia širdies mintis bei sumanymus“. (Biblija. Hbr 4 skyrelis,12 eilutė)

 

Marksizmo – leninizmo ideologas, pirmasis atkurtos Lietuvos valstybės vadovas, atkuriamojo Seimo Pirmininkas, muzikos akademijos profesorius V.Landsbergis,  tarptautinėje arenoje kursto aistras, kad reikia daugiau aukų ir kraujo. Pagal liudininkų parodymus, tai daryti skatino ne tik Lietuvoje, bet viešai ragino  Ukrainos, Baltarusijos liaudį. 

plačiau
2021-11-10 . REFERENDUMO INICIATYVINĖS GRUPĖS PRANEŠIMAS SPAUDAI

Kas slepiasi po karinės padėties įvedimu.

Nepavyko užgesinti referendumo iniciatyvos nei Seimo sabotažu, nei ginčuose teisme. Referendumo iniciatyvą apgynėme. Teismas ir be įstatymo tiesiogiai pritaikė Konstituciją, nustatė, kad šią konstitucinę piliečių teisę gins, o referendumo iniciatoriai turi teisę skųsti šių pareigų nevykdančios VRK sprendimus...

plačiau
A.ORLAUSKO POKALBIŲ LAIDA SU MEDIKU G.JAKELAIČIU. BERAŠČIAI

Artūro Orlausko pokalbis su profesionariu mediku ortopedu, traumatologu Gedimu Akelaičiu nebijančiu pasakyti Tiesą. Kodėl absurdiškose reformose paskendusi medicina neveikia? "Proto balsas" analitinė pokalbių laida...

plačiau
Alvydas Veberis.   PADĖKITE!  TIKINTYSIS ŠAUKIASI PATARIMŲ

Fondas leidžia leidinį ,,Tiesos šaukliai". Jį platina iki Pasauio pakraščių. Toks Dievo Sūnaus paliepimas. Laimingi, kurie gali vykdyti Jo valią. 

Po leidinio išleidimo, jį platinant,  teko apsilankyti Panevėžio r. Berčiūnų parke, kur stovi Romos katalikų bažnyčia...

plačiau
Alvydas Veberis . VAKCINUOTI MĖTOSI TIESIOG GATVĖSE

Prieš keletą mėnesių Panevėžio bei Pasvalio  r. prasidėjo pirmieji mirties atvejai, tuoj pat po suleistų vakcinų. Nepaisant to, vakcinų propaguotojai suskubo pareikšti, kad kalta ne vakcina, bet atsiradęs šalutinis poveikis. Gaisrą užgesino. 

plačiau
Alvydas Veberis . VILIONĖS SVETINGUMU

Tikriausiai nieko nenustebinčiau, jei  pasakyčiau, kad jeigu nori sugauti žuvį reikia ją prisivioti masalu. Prekybininkų gamintojai  taip pat pirkėjus suvilioja gražiu prekių  įpakavimu, bet turinys ne retai būna atgrasantis, kurį kai kada tenka išmesti.

 

Šiandieniniai politikai, ko tik neprigalvoja, kaip bet kokiomis priemonėmis privilioti sveikus žmones skiepytis eksperimentinėmis vakcinomis. 

plačiau