STRAIPSNIAI

Nuo pat šios istorijos pradžios pedofilai ir jų šalininkai pakliuvo į spąstus. Daug nekaltų žmonių nukentėjo, bet pabaiga visada teisiųjų pusėje, nes Dievas su nuskriaustaisiais. Nekaltų žmonių kraujas ir kančios krenta ant visų tų maitvanagių, kurie savo aktyviais veiksmais prisidėjo slepiant šiuos baisus nusikaltimus. Nepavyko Poncijui Pilotui nusiplauti kruvinų rankų, nuteisiant myriop Kristų, nepavyks visai Lietuvos nusikaltėlių šaikai išlikti švariais. Kraujo dėmę nusineš į kapus...

plačiau
Oksana PROČKAILO.

Kas aprašyta šiame trumpame Oksanos Pročkailo straipsnyje, tai tik lašas jūroje. Tai tik maža dalelytė supuvusios ,,teisinės" sistemos impotentų ,,darbo". Jie akivaizdžiai tyčiojasi iš Lietuvos piliečių, Konstitucijos, įstatymų, moralės ir doros. Apie sąžinę neverta net kalbėti. Vienas ,,kamezelkinis" bankininkas pasakė: ,,tai ne šio pasaulio dimensijos''. Tokių Lietuvoje bylų, kur teismų nutartys sveiku protu nesuvokiamos, pasiektų pačią aukščiausią Pasaulyje, Everesto kalno viršūnę.

plačiau
Valentinas REPŠYS. Vargšams - kanopos, visuomenininkams - ragai

Visi žinom, kaip ,,sunku“ gyventi dabartiniams valdininkėliams: atlyginimai ne ministriniai, o iš darbo  prisidūrimui ką ten nugvelbsi – pieštukai, trintukai ir kopijavimo popierius... Begurgšnodami kavutę, jie kur kas rimtesnių ,,versliukų" sugalvoja. Vienas tokių – užgrobti vienišų senolių turtą....

plačiau
Alvydas VEBERIS.  SIAUTĖJANTI PANEVĖŽIO MAFIJA

Fondo našlaitis, iš kurio nusikalstamos mafijinės sistemos veikėjai, su teismų ir kitų tarnybų pagalba, atėmė vieno kambario  butą, ruošia dokumentus, dėl Lietuvoje siautėjančios teisingumo mafijos, Tarptautinei organizacijai. Suprantama, ne Europos Žmogaus Teisių Teismui  (dar kitaip vadinamu  Strasbūro teismu).

plačiau
Kazys Grabys. Sąjūdžio šventė, bet norisi verkti

TIESA yra viena

TIESA yra absoliuti

TIESA visada puolama

TIESA visada nugali

plačiau

"Ginti, saugoti, padėti" - tai visiems žinomas policijos šūkis. Skambus ir geras. Tik va jo prasmė pasidarė visai nebeaiški, kai praktiškai susidūriau su Panevėžio policijos darbu. Pareigūnų veiksmai rodo, kad iš tikrųjų jie nusiteikę ginti ne mus, padorius piliečius, o nusikaltėlius...

plačiau
Alvydas VEBERIS.  Mafijos raizgalynė - ,,Vorai

Ne vienas aktyvus visuomenininkas yra patyręs Valstybės biurokratų mafijinės sistemos persekiojimus. Jie dengia vieni kitus,- policija, prokuratūra, FNTT, teismai, savivaldybės, medikai išduodami fiktyvias pažymas, o biurokratai atsirašinėja trafaretų pagalba. Daroma tikslu, nusiimti nuo savęs darbo naštą, kad nereiktų spręsti gyventojų problemų...

plačiau
Alvydas VEBERIS.  ,,Skalikų

Panevėžys apsuptas sisteminės ,,skalikų" armijos, kurie daugybę metų šmeižė ir niekino teisėją - parlamentarę Neringą Venckienę ir jos šalininkus. Keista, kad Neringos šalininkų pilna salė iš visos Lietuvos, o ,,nukentėjusius" lydėjo tik apsauga. L.Stankūnaitė ir jos dukra Deimantė nepasirodė. 

Sekantis teismo posėdis kovo 18 d. 9 val.

 

plačiau
Erlandas Strimaitis.  LIETUVOS VALSTYBĖS ORGANIZUOTAS NUSIKALSTAMUMAS

Teisingumas, - tai įvykių ir aplinkybių visuma, kuri nuo jūsų veiksmų nepriklauso. Jį vydo tik teismai.Galime su tuo nesutikti,  tačiau teisingumo šiandieną Lietuvoje nėra. Tiems, kas su tuo nesutinka įvykdomas atvirkštinis ,,teisingumas“.

plačiau
Alvydas Veberis.          MAFIJA TRIUMFUOJA KIAUKSINT ŽINIASKLAIDOS ,,SKALIKŲ“ CHORUI PAGAL KOMANDĄ ,,FAS“

Labdaros-paramos fondas ,,Biblijos studijos“ ir  jos vadovai gavo trečią Aukščiausiojo Teismo atsakymą, kur trys atskiros šio teismo kolegijos vieningos. Nei vienas atskirų fizinių ir juridinių asmenų skundas svarstymui nepriimtas...

plačiau