STRAIPSNIAI

Garliavoje
Garliavoje

Šiandien fondo nariai vieną kepalėlį duonos ir gėles nuvežė į Laimutės ir Vytauto Kedžių namus. Viešpats šiuose namuose maitino minią ir daugino duoną (kaip iš gausybės rago) ganėtinai ilgą laiką. Minia nedėkojo, nesuprato ir nemąstė iš kur tokia gausa. Jie valgė, gėrė, linksminosi...ir egoistiškai rūpinosi savo kūniškais malonumais.

 

Jie pamiršo Dievą. Ne tik Jo negarbino, bet tiesiog spjaudė Jam į veidą. Jie giesmes giedojo kūriniams, gyviems ir mirusiems šventiesiems, paveikslams, stabams... Paskutiniai kantrybės lašai baigėsi, kai medalikėliais buvo apdovanoti namiškiai, jais nukabinėta ir apženklinta visa privati valda. Antikristo kaukėtajai armijai buvo uždegta žalia šviesa.

 

Tada jie užėmė svetimas žemes ir jose elgėsi tarsi savuose namuose. Naudojo smurtą prieš taikius gyventojus, jėga ištempė iš ramaus miego pažadintą Deimantę ir ją klykiančią išvežė į nežinią. Valdos šeimininkai Neringa, jos tėveliai Vytautas ir Laimutė Kedžiai savo namuose liko beteisiai. Jie buvo atplėšti nuo anūkės ir jėga pašalinti. Liuciferis ir jo tarnai įvykdė savo užduotį. Anuomet taip pat buvo pasielgta su Kristumi. Galiausiai Jį nužudė, kaip ir Deimantės tėvelį Drąsių.

 

Savo laiku, kaip ir L.V.Kedžių valdoje, minią maitino Kristus. Prisiminkime.

Mokiniai buvo pamiršę pasiimti duonos. Jie teturėjo su savim valtyje vieną kepalėlį. O Jėzus juos įspėjo: „Žiūrėkite, saugokitės fariziejų raugo ir Erodo raugo“.Jie pradėjo kalbėtis neturį duonos. Tai patyręs, Jėzus tarė: „Kam jūs tariatės neturį duonos? Ar vis dar nieko neišmokote ir nesuprantate, ir vis dar esate be nuovokos? Turite akis, ir nematote; turite ausis, ir negirdite?! Argi neatsimenate, jog penkis kepalėlius aš sulaužiau penkiems tūkstančiams?! O kiek pilnų pintinių likučių jūs pririnkote?“ Jie atsakė: „Dvylika“. – „O kai septynis kepaliukus sulaužiau keturiems tūkstančiams, kiek pririnkote pilnų krepšių likučių?“ Jie atsakė: „Septynis“. Tada jis tarė: „Tai kaipgi vis dar nesuprantate?!“

2014-12-13