STRAIPSNIAI

Stebuklingomis galiomis tarp žmonių garsėjančios Merkinės piramidės šeimininkas Povilas Žėkas ragina nebijoti pasaulio pabaigos. Esą ji nebus tokia, kokią įsivaizduojame. Tačiau jaunas vyras skatina rengtis didelėms žmonijos gyvenimo permainoms, nes jų išvengti nepavyks niekam...
 

plačiau
KIEK ILGAI KLAIDŽIOSIME TAMSOS          LABIRINTAIS ?

Ką  mūsų tauta  ne taip daro? Ką mes pametėme, ieškome ir nerandame? Galiu drąsiai ir atsakingai pareikšti - TIKĖJIMĄ. Esu giliai sujaudintas Drąsiaus Kedžio mergaitės tragedija iš Garliavos. Pagal savo galimybes remiu šią kovą. Į monstrų įtaką papuolė maža bejėgė mergaitė. Apsėstieji-velniai gatavi ją gyvą, kaip ir tėvą sunaikinti ar padaryti neveiksnia.
 

plačiau
Alvydas Veberis Atviras laiškas   ROMOS KATALIKŲ BAŽNYČIOS VADOVUI - POPIEŽIUI BENEDIKTUI XVI

Buvau uolus katalikų bažnyčios tikintysis, kol nepradėjau studijuoti Biblijos-Šventojo Rašto. Esu įkūręs fondą, būtent Švento Rašto studijoms bei pagalbai paklydusiems tikėjime. Aklo tikėjimo išdavoje pasaulis ir Lietuva kenčia  teisinę, ekonominę,  politinę, o svarbiausia moralinę ir dvasinę krizę. 
 

plačiau

Valdininkai nusprendė nugriauti esą stebuklingomis galiomis garsėjantį Merkinės piramidės kupolą kaip neteisėtą statinį. Dabartinėmis žiniomis turi būti priimtas sprendimas įteisinti ar nugriauti piramidę. „Jei garsioji Merkinės piramidė bus griaunama, gulsiu kryžiumi prieš buldozerius“, – teigė karingai nusiteikusi nušalinto prezidento Rolando Pakso žmona Laima. Kas tai? Proto užtemimas ar šizofrenija?
 

plačiau
 IŠ SALIAMONO ŠVENTYKLOS BLIZGESIO LIKO TIK RAUDŲ SIENA

Paskutinis įvykis sukrėtęs Lietuvą, tai Šiaulių krašto  Tytuvėnų bažnyčios ansamblio gaisras. Labai susikrimtęs Premjeras, Seimo Pirmininkė, kultūros paveldo ministeris, dvasininkai, maldininkai... Tačiau dėl ko taip įvyksta ar susimąstoma?

 

plačiau