STRAIPSNIAI

Dovydas Norkūnas    KAS YRA ŠEIMA?

Nu padarom dabar tą patį, ką padarėm su konvencija, su partnerystėmis. Ir čia nekalbu apie diskriminaciją, bet prisiminkim kad turim konstituciją ir nuomonę galinčią išreikšti visuomenę.

plačiau
 Dainius Kepenis .   KOVOTOJAI AR KŪRĖJAI?

Užėmęs liūto vietą, o būdamas baukščiu  zuikiu, gerovės nesukursi. Apie tai pasakoja, Seimo narys, sveikuolis, ,,antivakseris" D.Kepenis Gyvenimą prailgina darbas (sportas) ir sveikas protas. Jis būna pas dvasingus žmones, kurie kvėpuoja švarų orą, geria švarų vandenį, maitinasi  sveiku maistu. 

plačiau
Spaudos konferencija iš Seimo rūmų 2021-02-03 d.

 

Šioje spaudos konferencijoje savo teisines įžvalgas išsako mokslų daktarė, ilgametė STT tarnybos teisininkė Nendė Černiauskienė, Seimo narys Dainius Kepenis. Remdamiesi įstatymais įrodo, kad visa skleidžiama lojali valdžios propoganda, globalizacijos tironams,  apie Covid-19 ,,naudą'', yra ne kas kita, kaip  nusikaltimas žmonijai tarptautiniu mastu. Teisininkai ruošia medžiągą tarptautiniui teismui- Niunrbergo tribunolui. Lietuvos diktatoriams labai reiktų suklusti. Už prievartą teks atsakyti. 

 

plačiau
2021-03-04 .  NIURBERGO PROCESAS

Niurnbergo procesas yra pirmas atvejis istorijoje, kai aukščiausiems valstybės atstovams teko atsakyti už savo nusikaltimus tarptautiniame teisme. Niurnbergo procesas padėjo pamatus tarptautinei baudžiamosios teisės sistemai ir teismo procesams dėl baisiausių žmonijos nusikaltimų.

plačiau
 2021-03-04 .  DINKIT RUNKELIAI IR NEPRITAPĖLIAI Į UŽSIENĮ TULIKŲ PLAUTI

Jeigu Dievas su mumis tai kas gi prieš mus? Prisiminkite ko mus mokė Pats Kristus. Užsidarykime kiekvienas savo kambarėlyje, išpažinkime savo nuodėmes Dievui, atgailaukime dėl savo atsimetimo, atsiverskime nuo tuščio bedieviško kvailumo ir melskimės, prašydami duoti supratimą, koks mano asmeninis kelias šioje nesibaigiančioje kovoje tarp blogio ir gėrio, tarp tamsos ir šviesos. 

 

 

plačiau
2021-03-04. Alvydas Veberis .    BOBŲ KARALYSTĖ

Bausti, neleisti, uždrausti,  nekvėpuoti, nelankyti tėvų, sveikiems leistis nuodus, nedirbti, laukti išmaldos iš ,,valdžios‘ malonės,  visus įkalinti... Šiandien ne tik Lietuva, bet visas pasaulis užvaldytas šio pasaulio kunigaikščio (velnio). Jis Šventame Rašte įvardintas žvėries ženklu - 666.

,,Neleidžiu, kad moteris mokytų nei kad VADOVAUTŲ vyrui,- ji tesilaiko tyliai. Juk pirmas buvo sutvertas Adomas, o paskui-Ieva. Ir ne Adomas buvo apgautas, o moteris buvo apgauta ir nusidėjo. Bet ji bus išgelbėta, gimdydama vaikus,-jeigu jie išlaikys tikėjimą, meilę, šventumą ir susilaikymą“. (1 Tim 2,12-15)

plačiau
 2021-03-02 . PIRMYN KAIMIEČIAI Į PASKUTINĘ KOVĄ!

Turiu vieną vaikystės draugą. Susitinkam ne dažnai, bet kai susitinkame jis pradeda mane varginti savo revoliucinėmis idėjomis ir samprotavimais apie tai kaip reikėtų viską teisingai atimti iš turtingųjų ir padalinti vargšams. 

   

plačiau
2021-03-01. Kazys Grabys . Bolševizmo sėklų derlius

geroji sėkla išberta į derlingą ir prižiūrimą žemelę sudygsta, užauga ir duoda gerą ir sveiką derlių.   Blogoji sėkla taip pat sudygsta ir užauga net neprižiūrima, bet  duoda nuodingą derlių ir nualina motiną žemelę

plačiau
2021-03-01 . Paulius Vaineikis . Kokia gyvenimo prasmė?

„Dvasinis sukilimas prasidėjo. Už Kristų, už šeimą, už Lietuvą!“ Kristus ir šiandien abejojantiems sako: ,,Aš esu, Aš esu, Aš esu..."Kunigo pranciškono Pauliaus Vaineikio pamokslas šventų Mišių metu vasario 28 dieną. Paties kunigo žodžiais...

plačiau
Neringa Venckienė . Saugokitės netikrų pranašų

Jėzus bylojo savo mokiniams:

"Saugokitės netikrų pranašų, kurie ateina pas jus avių kailyje, o viduje yra plėšrūs vilkai. Jūs pažinsite juos iš vaisių. Argi kas gali pasiskinti vynuogių nuo erškėčių ar figų nuo usnių?! Juk geras medis duoda gerus vaisius, o netikęs medis – blogus. Geras medis negali duoti blogų vaisių, o netikęs gerų. Kiekvienas medis, kuris neduoda gerų vaisių, bus iškirstas ir įmestas į ugnį. Taigi jūs pažinsite juos iš vaisių" (Mato evangelija 7, 15-20).

plačiau