STRAIPSNIAI

Alvydas Veberis .  SAVAIS METODAIS Į KOVĄ

Kantrybė baigėsi. Nuteistieji nebegali  tylėti dėl esamos BETVARKĖS įkalinimų įstaigose. Tai turi žinoti visi, kas dedasi Lietuvoje. Laiškas iš įkalinimo įstaigos. Redakcija, įvairiais kanalais per tarpininkus (dėl galimo sekimo ir blokavimo) laiškų gauna begalę...

plačiau
Alvydas Veberis.    SUSTOK AKIMIRKA ŽAVINGA

Nieko geresnio nėra, kaip  pildyti Dievo įsakymus. Kristus savo mokiniams tarė: „Eikite į visą pasaulį ir skelbkite Evangeliją visai kūrinijai.  Kas įtikės ir pasikrikštys, bus išgelbėtas, o kas netikės, bus pasmerktas.  Kurie įtikės, tuos lydės ženklai: mano vardu jie išvarinės demonus...

plačiau
Alvydas VEBERIS.  ,, Atsikratykime stabų, jie paverčia aklai meilei

Biblijoje, pranašo Izaijo knygoje rašoma: ,,Viešpaties Dievo Dvasia ant manęs, nes Viešpats patepė mane skelbti gerą žinią vargšams, Jis siuntė mane gydyti tų, kurių širdys sudužusios... 

plačiau
2020-07-02. ANTRA MELO BANGA

Šiame video analizuojama, kaip būsite apgaudinėjami rudenį arba anksčiau. Jums ruošiamas dar STIPRESNIS MELAS, nei iki šiol...

plačiau
2020-05-30. NAUJAS LEIDINYS

Valdžia tautai paskelbė karą. Išdavikišką ir nuožmų. Karą be šūvių ir sprogimų. Karą savų prieš savus...

 

 

plačiau
Alvydas VEBERIS.  PALAIMINTI

 

"Aš išvydau atvirą dangų, ir štai pasirodė baltas žirgas. Ant jo sėdėjo raitelis, vardu Ištikimasis ir Teisusis; jis teisingai teisia ir kovoja. Jo akys švietė kaip ugnies liepsna, o ant jo galvos daug diademų ir įrašytas vardas, kurio niekas nežino, tik jis pats...".

plačiau
Kazys GRABYS. ĮTEISINTAS VAIKŲ GROBIMAS

 

2020.05.04 d. LR Seime užregistruotas (VTAPĮ) vaiko teisių apsaugos pagrindų įstatymo pakeitimas. Tuo siūloma išbraukti iš dabartinio įstatymo punktą, kuris nebeleis neteisėtai pagrobto vaiko tėvams, ar juos globojantiems asmenims, teismui apskųsti neteisėtą vaikų atėmimo faktą. Seimui patvirtinus šį pakeitimą, Lietuvos vaikų konfiskacija ir prekyba jais bus nebebaudžiama....

plačiau
Alvydas VEBERIS.  PEDOFILŲ KRACHAS

Visuomenės aktyvūs piliečiai sekami, blokuojami, informacija visomis išgalėmis slepiama... Nepaisant to, tauta bunda. Genocido vykdytojai jokiomis koronaviruso isterijomis nepasislėps po melo kauke. Viskas lenda į paviršių...

 

plačiau
Alvydas VEBERIS. MELO TVIRTOVĖ

Gaila, kad kai kurie buvo užzombinti net 8 metus!!! Nors tie, kurie turi nors kiek smegenų ir sveiką  mąstymą, visą šią istoriją suvokė. Ne veltui į Drąsiaus laidotuves suvažiavo žmonės iš visos Lietuvos. Jie  matė valdžios, teisėsaugos...

 

plačiau
Alvydas Veberis.   Valstybinė mokesčių inspekcija reketininkai, banditai ar vagys?

Vienas Panevėžio miesto gyventojas  kreipėsi į redakciją norėdamas paviešinti įžūlų dykaduonių elgesį. Biurokratai  sėdi šiltose kėdėse, gurkšnoja ,,darmavą“ ,,runkelių‘‘  kavą ir nusispjaut į tai, kad jie  privalo spręsti visas gyventojų problemas.  Paprasčiausiai  jie  tyčiojasi iš tautos...  

plačiau