STRAIPSNIAI

Romutė Vaitekūnienė . KAS SEKANTIS DĖL VALDŽIOS INSTITUCIJŲ PRIEVARTOS PALIKS LIETUVĄ?
Romutė Vaitekūnienė .     KAS SEKANTIS DĖL VALDŽIOS INSTITUCIJŲ PRIEVARTOS PALIKS LIETUVĄ?

Romutė Vaitekūnienė

 

KAS SEKANTIS DĖL VALDŽIOS INSTITUCIJŲ PRIEVARTOS PALIKS LIETUVĄ?

 

 ,,Būkite blaivūs ir budrūs, nes jūsų priešas velnias slankioja aplinkui kaip riaumojantis liūtas, tykodamas kurį nors praryti. Todėl atsiduokite Dievui; priešinkitės velniui, ir jis bėgs nuo jūsų“. (Biblija. 1 Pt 5,8; Jok 4,7)

 

Mano gyvybės klausimas ar nebūsiu priverstinai uždaryta į Rokiškio psichiatrinę ligoninę, paaiškės nuo Teismo ekspertų veiklos koordinavimo tarybos sprendimo. 

 

2021 metų rugsėjo 22 dieną Panevėžio teismo psichiatrijos skyriaus ekspertai V.Diktanas ir E. Zubienė akivaizdžiai suklastoję medicininius dokumentus, pripažino mane nepakaltinama net nuo 2010 metų. Šie ,,ekspertai“ išgalvojo, kad 2004.08.28 d. įvykusios avarijos metu, susirgau galvos smegenų liga.  Nustatė lėtinį psichikos sutrikimą (F06.2), dėl kurio šiuo metu aš negaliu suvokti savo veiksmų esmės ir negaliu jų valdyti. ,,Ekspertai“ rekomendavo taikyti priverčiamąsias medicinos priemones. 

 

2022 metų birželio 1-mą dieną Šiaulių teismo psichiatrijos skyriaus ,,ekspertai“ Sandra Brazauskienė ir Gintaras Butkus patvirtino Panevėžio ,,ekspertų“ nustatytą diagnozę (F06.2) ir papildomai prirašė man iki šiol nežinomą  ligą --šizofreniją. 

 

Dėl Panevėžio ir Šiaulių ,,ekspertų“ suklastotų mano ligos istorijos duomenų, kreipiausi į Teismo ekspertų veiklos koordinavimo tarybą. Šios tarybos darbuotoja Ineta Gražulevičienė teigė, jog komisija susideda iš penkiolikos asmenų, kurie yra iš atskirų sričių, todėl turiu viltį, kad komisija patvirtins suklastotų ligos istorijos dokumentų faktą ir pateiks teisingą teisingumo Ministrei Ewelinai Dobrowolskai išvadą, kad minėti tyrėjai būtų pašalinti iš ,,ekspertų“ pažymų.

 

Šiai komisijai pateikiau krūvą medicininių dokumentų: psichiatro, psichologo išvadas, medicininę pažymą dėl vairuotojo sveikatos tinkamumo vairuoti, galvos smegenų magnetinio rezonanso tomografijos tyrimo vertinimą, gydytojo neurologo išvadas ir kitus dokumentus. Visų šių gydytojų išvadose nenurodyta jokių mano psichikos sutrikimų, smegenų pakitimų, todėl savaime kyla klausimas, kaip teismo paskirtos ekspertizės gydytojai dirbantys  pagal licenzijas, nustato tokias skirtingas išvadas? 

 

Esu dėkinga "Laisvo laikraščio" Lietuvai vyr. redaktoriui Aurimui Drižiui už Tiesos skleidimą bei korespondentui Alvydui Veberiui, atliekančiam žurnalistinį tyrimą apie nusikaltėlių veiksmus bei jo pagalbą ir rūpestį, kad  greičiau gauti Teismo ekspertų veiklos koordinavimo tarybos sprendimo išvadas. 

 

Nenuostabu, kad sveiki gyventojai patenka į Rokiškio psichiatrijos ligoninę, o sergantys, be kyšių,  pripažįstami sveikais. Tai sovietiniai susidorojimo metodai su nepaklusniaisiais ieškančiais TIESOS, išlikę iki šių dienų.

 

Su meile,

Ramutė Vaitekūnienė