STRAIPSNIAI

Alvydas Veberis . PANEVĖŽIO SAVIVALDYBĖS ,,ŠAIKA“ NESIKEIČIA
Alvydas Veberis .           PANEVĖŽIO SAVIVALDYBĖS ,,ŠAIKA“ NESIKEIČIA

Alvydas Veberis

 

        PANEVĖŽIO SAVIVALDYBĖS ,,ŠAIKA“ NESIKEIČIA

 

,,Jeigu mūsų Evangelija tebėra paslėpta, tai ji paslėpta einantiems į pražūtį, netikintiems, kuriems šio amžiaus dievaitis (velnias) apakino protus, kad jie neišvystų Dievo atvaizdo - Kristaus šlovės Evangelijos šviesos“. (Biblija-Šventas Raštas. 2 Kor 4,4). ,,Todėl atsiduokite Dievui; priešinkitės velniui, ir jis bėgs nuo jūsų“. (Jok 4,7)

 

Panevėžio savivaldybei nors kuolą ant kaktos tašyk, o jie daro savo. Ne gana to, kad šio miesto meras Rytis Mykolas Račkauskas dėl korupcinių nusikaltimų eilę metų varsto teismo duris,  iš to jokių išvadų nedaro nei pats, nei  jam pavaldi  savivaldybės ,,šaika“.

nuotr.  Panevėžio miesto savivaldybės meras R.M.Račkauskas (su kasyte arčiau sienos) klūpi prieš stabus. Nepadės.

 

Esu daug rašęs apie šio miesto savivaldybės  nusižengimus, nusikaltimus, jiems patikėtų pareigų ignoravimą, darbo broką.

Ir vėl, tarsi perkūnas iš giedro dangaus, užgriuvo nesėkmės ant veiksnaus, bet neįgalaus vaikinuko Kęstučio Šimašiaus pečių. Fondas bei geros valios žmonės be atlygio, jam talkina jau daugiau nei septyneri metai. Spręsdami jo problemas, varstom savivaldybės,  teismų, prokuratūros, policijos, medikų... duris. 

 

Jiems visiems visiškai nerūpi soc. nuskriaustų gyventojų,- našlaičių, senolių, kalinių ar turinčių vienokių ar kitokių priklausomybių, problemos. Tos problemos,  kurių jie  patys negeba spręsti ir  apsiginti. Kęstutis nemoka nei skaityti nei rašyti. Per didžiausius triukšmus vos išreikalavome iš savivaldybės apleistą bendrabutyje vieno kambario butuką. Talkinome, atlikdami kapitalinį remontą, pagerinome kambario  sąlygas, - įrengėme jame kuklią virtuvę, vonios kambarį, tualetą, supirkome baldus...,  nors butas savivaldybės.  Tai toks jų rūpestis žmonėmis.

 

Kęstutis, keli metai, stovi našlaičių eilėje butui gauti. Kiekvienais metais pildo metinę turto deklaraciją. Savivaldybė, žinodama jo problemas, (jo asmens byla savivaldybėje) privalėtų juo nors dalinai pasirūpinti, o tuo pačiu talkinti užpildant reikiamus dokumentus, deklaraciją. Argi beraštis pats gali tai padaryti? Vaikinas savo išgalėmis, - tai su Fondo pagalba, tai asmeniškai pasiprašydamas mokesčių inspekcijos darbuotojų vis užpildydavo. Paskutiniais metais nenorėdamas niekam įkyrėti paprašė Ventos globos namų draugo, kuris geba naudotis internetu, kad šis atliktų tą pareigą.

 

Tą padarė 2022 metų gegužės mėnesį.  Tokį veiksmą reikia atlikti iki birželio 1 d. Jokio pranešimo, kad kas nors užpildyta negerai negavo. Buvo užpildyta ne ta deklaracijos forma. O iš kur beraščiui našlaičiui ar jo draugui žinoti apie tas formas? Galiausiai šių metų rugpjūčio mėn. pavojaus varpais skambino savivaldybė, kad jei šią dieną K.Šimašius neužpildys tinkamos formos turto deklaracijos bus išbrauktas iš eilės butui gauti. Fondas suskubo į pagalbą.  Pasitelkė savivaldybės darbuotojus, interneto paslaugas, galiausiai pačią mokesčių inspekciją, kurie nenoriai, bet įvertinę našlaičio problemą, talkino ir užpildė tinkamos formos deklaraciją ir ją patys pridavė.

 

Nepaisant to, praėjus mėnesiui ateina į K.Šimašiaus pašto dėžutę savivaldybės raštas, pasirašytas   Panevėžio miesto savivaldybės administracijos Socialinių reikalų skyriaus Socialinių išmokų poskyrio vedėjos Zitos Ragėnienės, kad našlaitis išbrauktas iš eilės. Ne gana to ir  prierašas, kad gali šį nutarimą skųsti.  Tik to betrūko!  Valstybės išlaikomam beraščiui našlaičiui bylinėtis teismuose! Visiškai praradę sveiką protą.  Vaikinas  pergyvena, gadina ir taip suluošintą savo sveikatą, kenčia varganą našlaičio dalią. Būtent dėl biurokratų abejingumo neišmokytas nei skaityti, nei rašyti, nors turi puikią atmintį, kurios galėtų pavydėti net šiandieniniai Seimo nariai.

 

K.Šimašius  prieš  septynetą metų išvaduotas iš Papilės ,,globėjų“ G.S. Rimkų. Išsekintas, silpnos sveikatos, be dantų, tarsi iš koncentracijos stovyklos.  Dantis prarado dar vaikystėje Ventos globos namuose. Tai kur buvo tie ,,geradariai“ globos namų darbuotojai ar Papilės išnaudotojai -,,globėjai“  S.G.Rimkai, kurie naudojosi Kęstučio asmeniniais pinigais, banko kortelėmis, jo vardu imtais kreditais, algomis  už darbą...? Apie tai K.Šimašius net nieko nežinojo. Lietuvoje parazituojantys teismai, medicinos įstaigos, globos namai ar ,,globėjai“, kurie naudojasi našlaičiais išnaudojimo tikslais  neturi nei atjautos nei meilės nuskriaustiesiems. Tiesiog juos trypia, nes žino, kad jų niekas negins ir teisybės neras.

 

 

nuotr. Kęstutis išvaduotas iš,,globėjų“ S.G.Rimkų bei kitų savanaudžių plaukia per gyvenimo vandenis. Padedant geros valios žmonėms,- pasieks krantą. 

 

 

 

Kad šalyje betvarkė-bardakas matome ne tik našlaičių, soc. remtinų žmonių problemose. Negali  savo ar visuomenės pažeistų  teisių apginti net visuomeninės organizacijos, kai kurie,  neparankūs šiai nusikaltėlių sistemai, dori Seimo nariai, signatarai,  teisėjai, politikai... Viena jų  parlamentarė N.Venckienė, žmogaus teisių gynėjas D.Šulcas, žurnalistas G.Grabauskas, verslininkė J.Kiaunienė..., kurie turėjo dėl parazituojančių nusikaltėlių palikti net Lietuvą.

 

Tai visiška šalies pūlinių degradacija. Jie mėgaujasi taškydami pinigus beprasmėse kelionėse užsieniuose, vykdami į  nesibaigančias ekskursijas po Ukrainos krauju pasruvusią žemę,  kiršindami ir provokuodami karus, nesirūpindami savo šalies nualintais piliečiais... Padėtis apgailėtina. Kas svarbiausia, per klastas ir apgaules  papuolę į valdžią tampa milijonieriais ir drįsta visokie maldaikiukai ar gedvilai pasakyti, kaip galima išgyventi iš 5000 eurų mėnesinės algos!!? Aplamai ar jie verti nors nudilusio cento?  O ar tokie suvokia, kaip pensininkui ar soc. remtinam išgyventi iš 100 - 300 eurų ? Mūsų valdžią reikia nedelsiant gydyti. Gal vakcinos ar kanapės sumaišė jų ,,barškančiose puodynėse“ smegenis (jei jų turėjo) ir  vertybes? Gera, kai maldaikiuko mamytė gauna po 15 000 už tai, kad be paliovos naršo facebook puslapius. Tai toks jos darbas? Juk anot jos pačios, ji dirba ne Lietuvai.

 

Grįžtant prie Panevėžio savivaldybės tai ne pirmas atvejis, kai betvarkė jų darbe pasibeldžia į daugelio duris. Daug esame rašę apie išbrauktą iš  eilės butui gauti daugiavaikę 11 asmenų R.Kirsų šeimą.  Mat ,,ponams“ pavėlavo su deklaracijos užpildymu 5 dienas. Kad šeimą pramaitintų tėvas, uždarbiaujantis užsienyje,  nespėjo sugrįžti į Lietuvą.  Jie po Fondo sukelto triukšmo,  galiausiai gavo tinkamą būstą. Iki to laiko net N.Metų proga nelankė tos šeimos, nesidomėjo jų gyvenimu. Mažamečiai vaikai Kalėdų proga negaudavo net saldainių maišelio.

 

 Tos pačios savivaldybės klerkų dėka  į gatvę išmestas Statybininkų g. gyventojas nedarbingas 77 metų senolis V.Abromavičius,.  Jis, ieškodamas teismuose teisybės, gatvėje  ir mirė. Tame, Panevėžio savivaldybei priklausančiame bute, išgyveno virš 40 metų.  Panaši padėtis įvyko su 92 metų senole M.V.Kasiuliene. Galiausiai sugebėjo ją izoliuoti nuo visuomenės, paversti psichiškai nesveika, numarinti ir sudeginti, niekam apie tai nepranešus. O po mirties, paliktą našlaičiui jos apleistą butą, kurį kapitališkai pats našlaitis atremontavo, išleisdamas virš 10 000 eurų,  ne tik užgrobė, talkinant Turto banko niekšams, išmetant į gatvę, bet išdrįso  prisiteisti virš 2000 eurų už dviejų metų  laikotarpį,  kai  jie neturėjo paveldėjimo teisės į nusikalstamu būdu  jų nusavintą ir užgrobtą butą.

 

Našlaitis  augina du mažamečius vaikus.  Ne gana  to, Fondas turėjo apmokėti net  teismo išlaidas už tai, kad talkino senolei, o ši gera  valia po mirties paliko našlaičių  globai savo asmeninį butą!   Panevėžio  savivaldybės  parazituojančius užtiksi lakstančius koridoriais su kavos puodeliais, o kai kada dvokiančius alkoholiu. Savivaldybėje rasite net kavos kambarį. Kava dykai. Todėl ir vaikšto apspangę, nesiorientuodami aplinkoje.

 

Tą patį matome ir Valstybės valdyme, Seime... Apsigėrę nepataiko į posėdžių salę.  Ne veltui sakoma, kad žuvis genda nuo galvos. Šiai dienai daugumoje matome vaikščiojančius  gyvus tatuiruotus besmegenius lavonus.

Apie našlaitį  K.Šimašių, išbrauktą iš eilės butui gauti, informuosime. Kol kas savivaldybė su savo teisininkais suka galvas, kaip šioje situacijoje suktis. Sprendimas labai paprastas. Atstatyti į eilę ir pradėti spręsti vargšų problemas. Už tai juk gaunate algas. Visuomenininkai dirba dykai.