STRAIPSNIAI

Alvydas Veberis DAR VIENAS MITINGAS PILSTANT IŠ TUŠČIO Į KIAURĄ
Alvydas Veberis      DAR VIENAS MITINGAS PILSTANT IŠ TUŠČIO Į KIAURĄ

Alvydas Veberis

 

 

DAR VIENAS MITINGAS PILSTANT IŠ TUŠČIO Į KIAURĄ

 

 

Jėzus kalbėjo savo mokiniams: „Tegul neišsigąsta jūsų širdys! Tikite Dievą – tikėkite ir mane!.. „Aš esu kelias, tiesa ir gyvenimas. Niekas nenueina pas Tėvą kitaip, kaip tik per mane..." (Biblija. Jn 14, 1–12)  

 

 

 

 

 

2022 metų gruodžio 13 diena. Vieniems skaičius 13 neša džiaugsmą, kiti to skaičiaus bijo, kaip velniai kryžiaus. Seimas, Vyriausybė sužinoję tą datą, iš anksto apsitvėrė nuo savo tautos tvoromis, sustatė sargybą. Išsigando, kaip rugpjūčio 10 d. po mitingo pačių organizuotų riaušių (apkaltinant mitinguotojus) ir mitinge imituojamų kartuvių. Matyt, jų ,,barškančio smėlio” protelis, šį kartą suveikė taip, kad kartuvės jiems gali būti realios? Valstybei ir jos žmonėms tiek pridarius  žalos ir nusikaltimų per 32 Lietuvos Nepriklausomybės metus, patys suvokia, kad tas pūlinys kada nors pratruks. Pastoviai apie tai skelbia laidoje ,,Iš kiemo pusės” Šeimų sąjūdžio tarybos narys, aktorius, režisierius bei visuomenės veikėjas, puikus oratorius  Artūras Orlauskas ir kiti aktyvūs visuomenininkai.

 

Suplanuotas Grafo Liutkevičiaus ir jo komandos mitingas patyrė fiasko. Susirinko saujelė aktyvistų prie katedros aikštės. Ten bastėsi sisteminės žiniasklaidos ,,Delfi” žurnalistė, kuriai interviu dauguma net nedavė. Bėgo nuo jos, kaip nuo maro, žinodami, kad jų kalba bus iškraipyta arba tenkinanti  sistemos ,,žulikų” norus. Žiemos sąlygomis ne kiekvienas nori girdėti tai, ką žino ir jaučia kiekvieną dieną. Aktyvistas Vaidas Žemaitis Lekstutis, matydamas, kad eilė mitingų, piketų jokios naudos nedavė į kuriuos ,,valdžia” (tautos tarnai) net nereaguoja ir nevykdo  jokių tautos reikalavimų,  surengė kelių minučių ,,mitingą’’,   pasistatęs, vietoje brangiai kainuojančios  tribūnos, stelažą. Galėjo ir muziką pasismaginimui  paleisti, bet nematė tam reikalo.

 

Išdėstė visas problemas, kaip viskas šalyje blogai,- valdo grybolansberginių ,,šaika’’.  Infliacija auga ne dienomis, bet valandomis. Kainos kyla kaip ant mielių.  Medicina tapusi pajuokos objektu, kuriai  vadovauja supratimo apie mediciną nieko neturintis ,,nudulkėjęs” Dulkys.  Jis džiaugiasi, kad gimstamumas mažėja, o eksperimentinė nuodų dozė-vakcina ,,išgelbės” kiekvieną, taip trokštantį Šimonytės bilieto į ,,laisvę“(,,kapus‘’).   Nenuostabu, kad tokios sumaišties sąlygomis nusižudžiusiųjų skaičius pats didžiausias pasaulyje. Ligoninės ir med. punktai  uždarinėjami. Be profesionalios kompetencijos, nepajudinamos ,,šaikos”, sustatyti visų  ministerijų vadovai. Klastojant konstitucijos straipsnius, Lietuva klastingai įstojo į ES.

 

 Be tautos referendumo ,,šaika” įsileido NATO  svetimą kariuomenę,  iškertant Lietuvos miškus ir įrengiant okupantams karinius poligonus. Prilindę prie ,,lovio” Seimo nariai  balsuoja, tik rankutes kilnodami arba spaudinėdami knopkes, pagal ES ar užjūrio tironų jiems iš  anksto  paruoštą programą. Švietimas dugne.  Masė abituriantų net matematikos egzamino neišlaikė.  Mokyklos, kaip ir ligoninės, uždarinėjamos.  Lietuvių emigracija pati didžiausia Europos Sąjungoje. Korupcija pasiekė neregėtas aukštumas. Vagiama milijonai viduryje baltos dienos. Teisingumas liko  nusikalstamų grupuočių ,,stogas”.

 

 Teisieji baudžiami, persekiojami, kišami į kalėjimus, nusikaltėliai išteisinami. Galima paminėti ir konkrečius faktus, bet kas domisi,  tai  tas tiesas ir faktus mato,  aprašytus populiariausiame skaitytojų leidinyje ,,Laisvas laikraštis’’ Lietuvai. Jo negavę tautiečiai kelia ,,bangas’’. Sako, geriau duonos negauti, nei šio leidinio. Leidinys persekiojamas, korumpuotų politikų įtakojami teismai rašo baudas, redaktorių A.Drižių kalina, leidinį blokuoja, draudžia platinti… Galima blogybių prirašyti visą tiradą. Vežimu nepavežtume.

 

Iki šiol mitingai buvo, kad  padejuoti, kaip viskas  blogai. Surašomos peticijos ir Raštai, kurie tautos ,,tranų” ignoruojami. Kompetencijų vadovavimui  neturintys vadovai pasireklamuoja, suvedžioja liaudį, nuleidžia ,,garą’’. Dalis liaudies jau visa tai suprato.  Mitinguotojų gretos mažėja, nes baltų  balionų ,,šou” rimtiems sprendimams įtakos neturi.  Nuo pat pirmo  2021 metų gegužės 15 d. mitingo  organizaciniam komitetui patariau, kad  jei norima pokyčių reikia juos ir daryti. Be reikalo nepakilti, be garbės nenuleisti rankų. Buvo sukilusi  visa tauta. Net močiutės gulinčios ligos patale, aukojo paskutinius centus, kad įvyktų permainos, kad atsirastų vadas toks, kaip Tadas Blinda, kuris įkrėstų nusikaltėliams, numovęs kelnes,  ,,beržinės košės” ir kuo greičiau juos vytų LAUK. Deja…

 

Šis gruodžio 13 d. mitingas, kuris įvyko  nuotoliniu būdu, toks pat. Išvardintos blogybės, bet sprendimų beveik neišgirdome, apart pasiskelbusiu užimti Prezidento postą ir stoti krūtine prieš landsberginių ,,šaiką’’ Lino Jurgučio brandžią kalbą. Mintys ir planai atitinka daugumos paprastų žmonių  tikslus ir siekius. Nereikia išradinėti dviračio. Tarybų Sąjunga subyrėjo lietuviams pasipriešinus taikiu būdu. Buvo iš anksto sudaryta Lietuvos Vyriausybė ir paskirti vadovai, užimti atsakingoms pareigoms. Tą patį padarė Borisas Jelcinas, pašalinus TSRS  prezidentą M.Gorbačiovą. Užlipęs ant tanko pasiskelbė, kad jis atsako už tautos likimą, o tauta tam neprieštaravo ir juo  patikėjo.  Islandija pasielgė panašiai.

 

 Kas draudžia lietuvių tautai tai padaryti? Ar reikia išradinėti iš naujo dviratį? Ar saujelę niekingų padarų negalima pakeisti dorais, sąžiningais tautos sūnumis ar dukromis be jokių partinių sąrašų ir apgaulės? Kiek galima trypčioti vietoje? Tam tikslui būtina Dievo pagalba ir išmintingas vadovas. Pasaulis ir Lietuva prakeikti dėl klaidingų religijų, aklo tikėjimo. Apie tai ne kartą esu sakęs, prirašęs daugybę straipsnių, kad atsigręžtume į Dešimtį Dievo įsakymų. Vietoje nugriautos betoninės skulptūros, garbinamo stabo (atseit, Marijos), kurią, dėl Romos katalikų bažnyčios klaidinimo, buvau pastatęs ,,Kryžių kalne’’, pastačiau Dekalogą. Jis šiai dienai Katalikų bažnyčios šalininkų, žinant apie tai vyskupui E.Bartuliui bei Petro ir Povilo bažnyčios klebonui E.Venckui, sudaužytas.  Neiškraipytų Dievo įsakymų dauguma net nežino.

 

Šiame mitinge juos priminė  Romualdas Repšys (Biblija. Išėjimo knyga, 20 skyrius, 1-9 eilutės). Perskaitė paprasto kaimo žmogaus Geniaus Strazdo  eiles, kurios pranašiškai atspindi šių dienų realijas,- ,,Dar ne ta Lietuva” (paklausykite. Įkelta nuoroda nuo 54 min.)  Romualdo  brolis, mano įsteigto labdaros-paramos Fondo ,,Biblijos studijos’’ vadovas Valentinas Repšys  savo kalboje, pasirašė gilias A.Šubarto mintis:

 

 ,,Viešasis gyvenimas be moralės tampa nepakeliamai varginantis, o moralė be Dievo neįmanoma. Kai žmonių visuomenė nėra susijusi su Dievu, ji palaipsniui suyra į natūralią pirminę būseną, ir prasideda visų karas prieš visus, beprasmės skerdynės dėl šlykščiausių priežasčių. Žmonija arba gyvena pagal žmogiškas vertybes, arba nustoja egzistuoti. Kelio, kuriuo žengė pozityvistai, pabaigoje stovi ne protingas žmogus, o žvėris, o vietoje norimo žmogaus dominavimo prieš gamtą, įsitvirtina plėšriojo žvėries dominavimas prieš žmogų“.

 

Taip, kad ne tik reklamuokime žodžius ir turėkime viziją,- DIEVAS, ŠEIMA, TAUTA, bet realiai tų tikslų vedini tai įgyvendinkime, nusisukę nuo pagonybės prakeikimo. Šiuo metu tinkamiausias lietuvis išvesti tautą iš susidariusios krizinės padėties Linas Jurgutis. Nepraleiskime progos jį palaikyti. Praregėk Lietuva!

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=uUGUb_3WkdQ