STRAIPSNIAI

Alvydas Veberis . AR TAI TIESA?
Alvydas Veberis  .  AR TAI TIESA?

 

                          AR TAI TIESA?

,,Lipo žydas kopėčiom ir nukrito netyčiom.

Imkit vaikai pagaliuką ir užmuškit šį židuką“

 

Pokario meto Lietuvos gyventojai nuo mažų dienų dar atsimena šį posakį. Kokiu tikslu buvo sukurtos tos eilės? Neapykanta žydams už Kristaus nužudymą ar žmonių išnaudojimą saviems tikslams? O gal todėl, kad žydai paversdavo kitus tarnais, patys dirbdami pačius pelningiausius darbus: verslas prekyboje, bankų atstovai ir kreditų davėjai, lengviausio darbo amatininkai,- laikrodininkai, dažų perpardavinėtojai,  vaistinių savininkai...?

 

Negalime atmesti ir tokios informacijos, kad  prieš Kalėdas dingdavo nekalti maži vaikai. Iki šiol kiekvienas vyresnio amžiaus lietuvis tebeprisimena kalbas apie tai, kad vaikai buvo įkišami į silkių statines prikaltas vinių ir tokiu būdu, ridenant jas, išliejamas nekaltų vaikų kraujas. Jį vėliau naudodavo macams (Nerauginta duona-paplotėliai. Ją švenčių metu lauždavo  ir dalindavosi. Taip iki šiol  elgiasi katalikai, laužydami užstalėje plotkeles)?!! Galima būtų tokiomis sąmokslo teorijomis ar mitais netikėti, jei šiais laikais į viešumą nebūtų iškilę vaikų grobimų atvejai, jų prievartavimai, aukojimas ir naudojimas maistui ar kraujo gėrimas!!?

 

Apie tai jau yra daug  informacijos.  Ji  atskleista  principingų žurnalistų ir  seklių (pareigūnų)  dėka.  Sukurti dokumentiniai filmai.  Tą daro   uždaros tironų sektos, kurios tik patvirtina lietuvių pasipiktinimą žydams, dėl jų padarytų baisių nusikaltimų žmonijai. Tai ne vien Dievo Sūnaus Kristaus nužudymas. Šioje žemiau nurodytoje nuorodoje  paneigiami mitai apie tai. Tačiau iki šiol buvo neigiama, apie vaikų dingimą, jų skaičių,   pedofilijos skandalus, kol daugybėje šalių neišlindo ylos iš maišo. 

 

Anglijos karalienė vos išsisuko nuo Tribunolo bausmės, o popiežius Benediktas XVI ištremtas už Vatikano tvoros. Ši Tiesa irgi nėra eskaluojama ir iki šiol  slepiama. Globalizacijos tironija, vykdydama šio pasaulio kunigaikščio (velnio) valią,  slepia daug Tiesos. Juk velnias  nuo pat pradžios  melagis ir žmogžudys. Juo patikėti gali tik aklas ir kurčias.    https://www.tv3.lt/naujiena/lietuva/700376/kokiu-vaiku-krauja-geria-zydai

 

Kur pinigai ,,sninga“, ten ir žydai. Lietuvoje sušaudytų žydų ir jų  kapinių rasime vos ne kiekviename miškelyje. Tai vis gi kas dėl viso to kaltas? Lietuviai, vokiečiai, o gal tie, kurie pasmerkti myriop? Ką žydų tauta kalbėjo nukryžiuojant Kristų ir išlaisvinant žmogžudį Barabą? Tuomet jie šaukė: ,,Jo kraujas tekrinta ant mūsų ir ant mūsų vaikų!” (Mt 27, 25)

nuotr. Kristaus nukryžiavimas

 

 

Šiandien pasaulyje ir Lietuvoje vykdomas gyventojų genocidas. Valdoma, vos ne vieno žydo, Lietuva  dienomis tuštėja. Daugelis lietuvių, kaip ir to meto izraelitų, grįžtų vergystei į buvusios Tarybų Sąjungos glėbį. Tuo metu izraelitai, nepasitikėdami Dievu, prašė ir maldavo Mozės ir Aarono   sugrįžti  atgal į Egipto vergiją. Bijojo Pažadėtosios žemės gyventojų, bet Dievu ir Jo  pažadu netikėjo.

 

O kaip su Lietuva? Ar tokia ,,pamaldi“ lietuvių tauta pasitiki Dievu? Kodėl 30 metų Nepriklausomybės laikotarpis tapo prakeiksmu nors kiek mąstančiam? Vertybės apverstos aukštyn kojomis, o rinkimus norima net boikotuoti!  Nebeliko dorų, sąžiningų gyventojų ar Dievo?

 

Už nepaklusnumą izraelitai dykumoje klaidžiojo 40 metų. Lietuvos gyventojams išblaškytiems po Pasaulį liko dar išgyventi  10 metelių. Trisdešimt tebeklaidžiojama, o dalis jau atgulė kapuose. Seniai matyt nesulauks. Su koronaviruso isterija atsidurs visi anapilyje. Dievo Vienintelį Tarpininką Kristų,  atidavusį gyvybę žmonijos išgelbėjimui, pakeitė Dievo kūrinys Marija!! Tik pagalvokit! Liko net tarpininkė!  Tai spjūvis Dievui į veidą. Šio pasaulio kunigaikščiui (velniui) sekasi suvedžioti tautas. Eksperimentas pavyko. Vienu ypu visus įkalino, uždėjo kaukes, sužlugdė ekonomiką, spėriai mažina gyventojų skaičių...  

 

Pakartotino įstatymo 28 skyriaus 45 eilutėje parašyta: "Visi šie prakeikimai ištiks tave, vydamiesi įkandin ir priblokšdami, kolei būsi sunaikintas, nes neklausei VIEŠPATIES, savo Dievo, balso laikytis įsakymų ir įstatų, kuriuos jis tau yra davęs". Lietuviai, kaip ir to meto izraelitų tauta, Dievui atsuko  ne veidą, bet nugarą. Visa tai ne į gera.

 

 http://www.tiesoskariai.lt/straipsniai-65/lt/alvydas-veberis----palaiminti-431.html