STRAIPSNIAI

Alvydas Veberis. SUSTOK AKIMIRKA ŽAVINGA
Alvydas Veberis.        SUSTOK AKIMIRKA ŽAVINGA

 

 

SUSTOK AKIMIRKA ŽAVINGA
 

Nieko geresnio nėra, kaip  pildyti Dievo įsakymus. Kristus savo mokiniams tarė: „Eikite į visą pasaulį ir

skelbkite Evangeliją visai kūrinijai.  Kas įtikės ir pasikrikštys, bus išgelbėtas, o kas netikės, bus pasmerktas.  Kurie įtikės, tuos lydės ženklai: mano vardu jie išvarinės demonus, kalbės naujomis

kalbomis,  ims plikomis rankomis gyvates ir, jei išgertų mirštamų nuodų, jiems nepakenks. Jie dės rankas ant ligonių, ir tie pasveiks.“ 

 

 Baigęs kalbėti, Viešpats Jėzus buvo paimtas į dangų ir atsisėdo Dievo dešinėje.  O jie iškeliavę visur skelbė žodį, Viešpačiui drauge veikiant ir jų žodžius patvirtinant ženklais, kurie juos lydėjo. (Mk 16, 15-20).

 

Fondas tęsia Kristaus paliepimą ir skelbia Dievo Žodį. Leidinį ,,TIESOS ŠAUKLIAI“ su parašytomis  Dešimt TEZIŲ prikalėme ne tik prie bažnyčios durų, bet jį perduodame iš rankų į rankas. Liūdna, kad pasaulis pasiklydo vertybėse. Tikintieji ieško atrakcijų, kūniškų geismų, vis daugiau beraščių, nors visos sąlygos gilintis į gyvenimo prasmę, Dievo kūrinijos pažinimą ir patį Kūrėją.

 

Paskutinė stotelė, skelbiant Dievo Žodį - Anykščiai. Dalinome popierinį leidinio variantą. Prieš tai aplankėme Vilnių, Kauną, Palangą, Kretingą, Plungę, Šiaulius, Panevėžį... Internetu šį leidinį skaito daugybė lietuvių bendruomenių iš viso Pasaulio.

Artėja antras Kristaus sugrįžimas. Kaip Nojaus, Gomoros ir Sodomos laikais, tikintieji nuklydo į ,,lankas“. Tą akivaizdžiai parodė visuotinė koronaviruso isterija, kuri nesibaigia. Gyventojai atiduoti į šio pasaulio kunigaikščio (velnio) rankas. Jis melagis ir žmogžudys.

 

Koronaviruso statistika kalba pati už save. Įvaryta melu žmonėms baimė. Duobės numirėliams, kasamos nebe rankiniu būdu, bet ekskavatoriais. Med. pagalba neteikiama. Velnio planas įgauna pagreitį.

 

Sugalvota dirbtinė epidemija sunaikinti Dievo kūriniją.  Kodėl tikintieji pamiršo Dievo padrąsinimą: ,,NEBIJOKITE!“? Ar ne todėl, kad liko daug netikrų pranašų ir klaidintojų? Daugelis nusekė jais.

http://www.tiesoskariai.lt/straipsniai-65/lt/alvydas-veberis----palaiminti-431.html