STRAIPSNIAI

Alvydas Veberis . Mero malda stabams
Alvydas Veberis . Mero malda stabams

Alvydas Veberis

 

KAS SKRIAUDŽIA PANEVĖŽIO MERĄ M. R. RAČKAUSKĄ? STT, PROKURATŪRA,  O GAL  JO BENRAŽYGIS POVILAS URBŠYS? 

 

Po teksto paklausykite video įrašus su abiejomis  konfliktuojančiomis pusėmis

 

 

 

AR ILGAM PANEVĖŽIO MERUI MALDA STABAMS PADĖS? 

 

Panevėžio meras Mykolas Rytis Račkauskas džiūgauja teismų darbu. Vienoje byloje išteisintas! Du metai tampymosi po areštinę, teismus ir pagaliau, nušvitimas. Galima teigti, kad jam atpildas tampymosi už tai, kad du metus Fondas atlikdamas tokių merų aplaidumą, talkindamas soc. remtiniems žmonėms, kuriais turi pasirūpinti būtent savivaldybė,  taip pat varstėme ir tebevarstome teismo duris daugiau nei  du metus. R.M.Račkauskas su savo mafine svita, pasitelkęs tą pačią prokuratūrą su prokuroru Remigiju Senkumi, teismus... galiausiai atėmė iš nuskriaustų našlaičių močiutės butą, kurį senolė po mirties paliko našlaičių globai. 

 

nuotr. nuskriaustasis Mykolas Rytis Račkauskas

 

Tuomet nekaltino jam talkinančios prokuratūros, ir kitų institucijų, kurios akivaizdžiai darė nusikaltimus dėl viešo močiutės intereso gynimo, pagal Fondo  prašymą. Jis aklas ir tada,  kai daugelis nuskriaustųjų panevėžiečių su teismų ir antstolių pagalba,  išmetami tiesiai į gatvę ar dėl jų aplaidumo soc. remtini gyventojai netenka galūnių ar miršta tiesiog gatvėje. Vienas jaunuolis-našlaitis  net už 90 eurų nuomos skolą savivaldybei, turėjo net tik palikti apleisto bendrabučio menkavertį butą, bet nusivylęs tokių biurokratų elgesiu buvo priverstas palikti  Lietuvą!? 

 

Dabar laimingai dirba ir gyvena Jungtinėje Karalystėje. Dėl tokių merų, prokurorų, teismų ,,darbo“ visos negerovės. Paklausykite jo nedrąsias aimanas pokalbyje su Valdu Vasiliausku. Jeigu netinkamai STT, Prokuratūra atliko jo atveju savo pareigas, nuskriaudė jį, tai kodėl prokuratūros  darbas tiko tada, kai ta pati prokuratūra nusikalstamai talkino jo interesus, metant našlaičius ir senolius į gatvę?  Lazda turi du galus. Už skriaudas reikia atsakyti. Mere, nebeverkšlenk dėl skriaudos sau, nekaltink konservatorių, STT, Prokuratūros, P.Urbšio...,  o pažiūrėk, kiek pridarei skriaudų kitiems?

 

  Nepamiršk, kad dabar, kaltindamas kitus, būsi stebimas per padidinamąjį stiklą. Nesididžiuok, mere,  kad panevėžiečiai neišrinko doro, sąžiningo Seimo nario P.Urbšio, o pasirinko tave.  Kol kas Lietuvos piliečiai apolitiški ir dauguma neskiria grūdus nuo pelų. Ar ne todėl Seime, Vyriausybėje, Savivaldybėje  pilna korumpuotų nusikaltėlių, vagių!? Juk juos renka tie patys piliečiai. Tik konservatoriai ir visa tarybos opozicija kėlė klausimą ir stebėjosi Europinių pinigų švaistymu dėl dar visiškai patenkinamos  Panevėžio ,,Laisvės aikštės“ rekonstrukcijos, kai šalia akis bado griūvanti Autobusų stotis su centre  esančiais ,,bomžų“ namais.

nuotr. Panevėžio autobusų stotis merui M.R.Račkauskui akių nebado! Pačiame centre ,,bomžų‘‘ namas. Tai miesto širdies-vizitinė kortelė.

nuotr. autobusų stoties pastate pastoviai vairuotojai, konduktoriai... lipa tokiais laiptais į dispečerinę. Jais ne tik sugriūti, susižeisti,  bet galima ir kojas nusilaužti.

nuotr. stabų garbinimas, tai spjūvis Dievui į veidą.  Jo priešininkas, šio pasaulio kunigaikštis (velnias) savo šalininkais džiaugiasi ir trumpam laikui talkina jiems, bet vėliau pražudo. 

 

Nieko geresnio nėra už atgailą. Panevėžio meras Rytis Mykolas Račkauskas suklupo Berčiūnų bažnyčioje. Nėra nei vieno be kaltės. Klumpame visi. Tačiau, kad aklai nesibelstume į tas duris, kurios nieko negali padėti, Fondas leidžia leidinį ,,Tiesos šaukliai" ir platina jį visame pasaulyje. Šioje bažnyčioje pakabinome, kaip ir Martynas Liuteris ant bažnyčios durų, kad atkreiptų tikintieji dėmesį.

 

Šventas Raštas-Biblija, daugumai neįkandamas. Pagal ne pačią gražiausią, bet teisingą patarlę: ,,Skaito knygą, mato špygą". Tokių dauguma. Panevėžio merui pirmiausia reiktų atsiprašyti tų, kuriems pridarė daugybę nuoskaudų. Nepadės jokia kunigo įduota plotkelė, kol neatsiprašys Fondo, našlaičių, soc. remtinų panevėžiečių, kurie daugybė metų niekaip neprisibeldžia į jo ir jo pavaldinių duris. Akli ir kurti panevėžiečių problemų sprendimams. Tačiau randa laiko su visa nusikaltėlių mafijos pagalba (policija, teismai, prokuratūra, medikai...) daugybę metų tąsytis po teismus, kad užgrobtų senolių turtus, išmetant neįgaliuosius ar našlaičius į gatvę. Tai parazituojanti nusikaltėlių armija.

 

Jei, mere R.M.Račkauskai, nori atgailos, tai pirmiausia atsiprašyk tų, kam suteikei skausmą, o po to kreipkis į Dievą, bet ne į klaidintojų duris. Perskaityk Fondo išdirbtas 10 Tezių. Tai lengvesnė našta nei Šventas Raštas. Ten rasi atsakymus ir nereiks be reikalo klūpoti prieš stabus ir vis prie kryžiaus prikaltą Kristų. Nieko jie nepadės. Tai proto menkystė ir migla. Kristus prisikėlė ir gyvas. Dievas  negyvena rankų darbo pastatuose prifarširuotuose paveikslų ir stabų. Dievo Šventovė, tai jūsų širdis. Kiekvieno mąstančio protą veikia Šventoji Dvasia.

 

V.Vasilaiusko pokalbis su M.R.Račkausku

https://www.youtube.com/watch?v=rcWquf-f0XQ&feature=emb_rel_end&fbclid=IwAR0eeKZMhakGOLZAmbVGGzz_IO6XPzQ2RwbSIirsROlSet7yvVPgwqpQYRE 

 

V.Vasilaiusko pokalbis su P.Urbšiu

https://www.youtube.com/watch?time_continue=7&v=oRMX7AwfIbQ&feature=emb_title

 

Svetainė /out_data/2020_m./tiesos_pataisytas_2.pdf