STRAIPSNIAI

ALVYDAS VEBERIS. 2023-04-15. IŠEITIS VIENA
ALVYDAS VEBERIS. 2023-04-15.  IŠEITIS VIENA

Alvydas Veberis

 

 

 

                

 

 

VIENINTELĖ IŠEITIS PROBLEMŲ SPRENDIMUI

 

 

 

 

 

nuotr. paklustant Dievui, ne tik galingas ,,Titaniko" laivas nenuskęs jūroje, bet ir su Lino Jurgučio laivu, kaip ir su paprasta  Aurimo Valujavičiaus valtimi, galima perplaukti Atlanto vandenyną. 

 

https://www.facebook.com/linas.jurgutis.7/videos/3835846309863565

 

 

Save išsikėlusiam į Prezidentus, Linui Jurgučiui parašiau sekantį laišką-patarimą. Jis tinka ne tik Linui, bet visiems ,,vienytojams‘‘, kurie kuria įvairias partijas, susivienijimus, organizacijas ir būtinai nori užimti aukščiausią postą, neperleisdami jo išmintingesniems.   Patys yra riboto proto ir sugebėjimų.

 

 Teisingai Linas, savo vedamose konferencijose, sako, kad jis vienas Lietuvoje betvarkės nepakeis ir jokios kovos nelaimės be visų mūsų pagalbos. Sėdint ant sofkučių ir internete rašinėjant komentarus niekas nesikeis. Matant jo užsispyrusį charakterį ir jo idėjoms pritariant,  aš ir kiti bendraminčiai, norime padėti. Viską, ką parašysiu perskaitykite iki galo. Neužtenka perskaityti pavadinimą ir rašyti komentarą. Kam nepatiks, toliau klajokite mitinguose, rašykite peticijas, komentarus, kritikuokite  valdžią, kokia ji  bloga ir, kaip žydų tauta dykumoje, klajokite kol Dievas, už nepaklusnumą,  visus sunaikins.

 

Tas kelias arti. Vaikštome ant peilio ašmenų.  Daugelis, tame tarpe ir Linas, suka galvą ir ieško išeities kelio. Vienas, visiems žinomas Dievo pasiuntinys žemėje (Kristus),  pasakė: ,,Aš esu Tiesa, Kelias ir Gyvenimas". Tai kas tame neaišku? Sekime Jį. Kodėl esame kietasprandžiai, kaip žydų tauta, ir laukiame, kol patys save sunaikinsime? Nustokime klausinėti,- ,,Ką daryti?“, tuščiai rašinėjant peticijas, mitinguojant ir gaištant laiką, kovojant su ,,vėjo malūnais“.  Tos kovos, be Dievo pagalbos, su tais, kurie vykdo šio pasaulio kunigaikščio šėtono, vadinamo velniu valią,  visais laikais pralaimėtos.

 

Visos imperijos, pradedant graikų, romėnų, persų... sudužo, kaip kortų namelis. Liko paskutinė Europos Sąjungos. Ji nesiklijuoja ir akyse nyksta (Danieliaus pranašystė ir karaliaus Nebukadnecaro sapno išaiškinimas).   Pradėkime mąstyti ir semtis Išminties iš Dievo, kaip tą darė Pažadėtosios žemės karalius Saliamonas. Kol to nebus, galite nors kuolą ant galvos tašyti, niekas nesikeis. Jokie dariniai nepadės, kol šio pasaulio kunigaikštis šėtonas, vadinamas velniu, dirba atsiraitojęs rankoves, o save laikantys krikščionimis, ir ne tik, laukia mistinio gelbėtojo, patys nepajudindami nei piršto arba nesąmoningai talkindami priešui.


Dauguma remiasi  senolių tradicijomis.  Tikriausia šventė Dievui – Viešpaties diena – septintoji savaitės diena,- šeštadienis (šabas). Tad jį ir švęsk. Kai rašto žinovai ir fariziejai paklausė Jėzaus: „Kodėl tavo mokiniai laužo prosenelių tradiciją?“ JĖZUS atsakė:  „Kodėl jūs laužote Viešpaties įsakymus ir nenorite, kad jums sektųsi? Kadangi jūs palikote Viešpatį, Jis paliko jus.“ (Biblija. 2 Krn 24, 20).


Ši nuoroda  apie tradicijas, tik truputį plačiau:
 http://www.tiesoskariai.lt/lt/straipsniai-65/lt/alvydas-veberis--atsakymas-skaitytojui-165.html?fbclid=IwAR1OMgz1RuSO-nB98CEWUDc1EfoxXlLPKkAVACEVq5uPexi99lqqSVn31WM


Kol nesuprasime, kad privalome pirmą vietą užleisti Dievui, o tik po to   sekti Jį,  visos kovos tik bergždžias laiko gaišimas, kaip klausytis lekstučių, klevečkų, janutienių, ir panašių į juos, pasakų.
Visos pergalės surašytos Biblijoje laimėtos tų vadų, kurie  paklusdavo Dievo įsakymams ir buvo nuolankūs jų vykdytojai. Tačiau tokių, prisimenant istoriją,  buvo labai mažai. Nojaus laikais paliko gyvą tik Nojų su jo šeima. Jis nepaisydamas paniekos vykdė Dievo valią. Statė išsigelbėjimui laivą ir siūlė kitiems tą daryti. Visi atmetė ir jo neklausė, nes kaip ir šiandien niekas nenori paklusti Dievui. 

 

Daro viską be išminties savo proto sugebėjimais ir savo jėgomis. Tas pat nutiko, sunaikinant Gomorą ir Sodomą. Išsigelbėjimui  paliktas tik Lotas su šeima. Visi kiti kovotojai buvo sunaikinti sieros ugnimi. Šiandien Pasaulis stovi ant peilio ašmenų. Toks pat likimas ištiks Pasaulį ir Lietuvą, jei neatsiras vadinamas tautos gelbėtojas ,,Tadas Blinda“, nuolankiai paklustantis Dievui ir Jo įsakymams. Manau, pats Linas Jurgutis yra ryžtingas ir tą padaryti gali. Būtina viena sąlyga,-suvokti, kad Išmintis ateina  iš Dievo. Reikia nepamiršti ir to, kad pats galingiausiai ginklas ,,Dievo Žodis“. Dievo šventovė,  ne rankų darbo pastatai, prifarširuoti paveikslų ir meno skulptūrų, bet jūsų širdis. Kur jūs, ten ir jūsų šventovė. Nebeklaidžiokite su mišiomis, rožančių barškinimais, aklomis tradicijomis..., bet geriau užsidarę kambarėlyje melskitės. Daugiau naudos ir mažiau bereikalingų išlaidų.


,,Dievo žodis yra gyvas ir veiksmingas, aštresnis už bet kokį dviašmenį kalaviją. Jis prasiskverbia iki pat sielos ir dvasios atšakos, iki sąnarių ir kaulų smegenų, ir teisia širdies mintis bei sumanymus“. (Heb 4,12) Todėl  panaudokime tą ginklą, kuris yra galingiausias. Nusisukime nuo bet kokio raugo, senolių pagoniškų tradicijų. Jos pasmerktos.    

 
Linkiu Linui Jurgučiui Sėkmės, Dievo Meilės netgi ,,priešui Lekstučiui“.  Palaimos, Ramybės, Išminties, ir laimingos kelio pabaigos, kovojant su blogiu.