STRAIPSNIAI

Alvydas VEBERIS. 2023-03-21. VARGO VAKARIENĖ SU TOKIAIS TEISININKAIS
Alvydas VEBERIS. 2023-03-21.  VARGO VAKARIENĖ SU TOKIAIS TEISININKAIS

Alvydas VEBERIS

 

 

 

 

 

 

 

 

            VARGO VAKARIENĖ SU TOKIAIS TEISININKAIS

 

Molėtų rajone gyvena Juozapas Bareikis. Jis puikus amatininkas. Darbštus auksinių rankų meistras.  Sugeba ne tik mūryti židinius, krosnis, bet geba pastatyti šiltus molio-šiaudų namus. Vieną tokį pasistatė savo valdoje. Kad nereiktų švenčių proga kilnoti Lietuvos vėliavos, ji įkomponuota pačiame molio namelyje.  Šviečia ir  matosi iš tolo.

 

nuotr. amato meistras  Juozapas Bareikis prie savo valdoje pastatyto šiaudų-molio namelio.

 

 

Juozapo mama buvo parašiusi Juozapui  Testamentą. Po jos mirties turtus išsidalijo, be Juozapo žinios, trys broliai ir sesuo. Likimas taip lėmė, kad šeimoje darnos nebuvo, o vedęs Juozapas  atsidūrė Dzūkijoje. Atokiau nuo savo gimtinės Molėtų miesto. Senatvėje, motina daugiau  rūpinosi sesuo, apgyvendinus ją pas save. Motinai  gyvenant savo namuose Molėtuose ją skriaudė sūnus Vytautas. Buvo padegęs net namus.  Ne paslaptis, kad mama pergyveno dėl  blogo vaikų  elgesio  ir  jų tarpusavio nesantaikos. Daugiausiai kančios ir skriaudų  patyrė nuo Vytauto.  Ne veltui  įkalinimo įstaigose jis  ,,pragyveno“ ilgus  metus. Kaip žinia, ten žmogus geresnis netampa. Suįžūlėja. Tampa neadekvatūs.  

 

Po motinos mirties sesuo ir broliai jos turtą užvaldė, o Testamentas Juozapui ,,išgaravo“. Viską sugebėjo persirašyti sesuo ir broliai. 

 

Anot Juozapo pasakojimo, jam  notarė (kas privalu), apie paveldėjimą jokios žinios nedavė. Juozapas amatininkas, o ne teisininkas.  Įstatymų nežinojo, kad po trijų mėnesių, dėl artimo mirties, reikia kreiptis pas notarą dėl paveldėjimo. Anksčiau būdavo šeši mėnesiai.  Norėdamas sužinoti motinos valią, ar teisėtai broliai ir sesuo užvaldė palikimą, Juozapas kreipėsi į Mažeikienės ir partnerių advokatų kontoros padėjėją Rasą Minkevičienę, kad sudaryti teisinės pagalbos sutartį. Jis pateikė jai visus reikalingus dokumentus ir būtiną informaciją, reikalingą atlikti įsipareigojimus t.y. rengti procesinius dokumentus ir atstovauti Klientą visose institucijose  dėl termino palikimui atnaujinimo.  

 

Kurjerio darbą atliko Rasos Minkevičienės vyras Alvydas Minkevičius. Jis  save internete įvardinęs teisininku. 2022 metais spalio 3 d. atvežė Juozui Bareikiui pasirašyti SUTARTĮ, surašytą jo žmonos Rasos Minkevičienės. Už žmonos teisines paslaugas, atstovauti Juozapą Bareikį, paprašė 700 eurų. Pinigus paėmė į kišenę, tačiau neišrašė jokio kasos pajamų orderio. Paruoštą Teismui Juozapo Bareikio  skundą,  advokatės Snaiguolės Mažeikienės padėjėja  Rasa Minkevičienė, 2022 m.spalio 7 d. pristatė Utenos apylinkės Teismo Molėtų rūmams su trūkumais. .  

 

Teismas 2022 m. spalio 10 d. nutartimi nustatė atskirąjį  skundą trūkumams pašalinti. Nurodė, kad neteisingas skundo pavadinimas, skundas pasirašytas tokios teisės neturinčio asmens (Rasos Minkevičienės), skundas neapmokėtas reikiamo dydžio žyminiu mokesčiu.

Šalinant teismo atskiro skundo trūkumus, Teismui adv. padėjėja Rasa Minkvičienė 2022m. spalio 18 d. vėl pateikė atskirąjį  skundą. Ir vėl nepašalinti Teismo nutartyje visi numatyti skundo trūkumai, todėl skundas dar kartą atmestas.

 

Teismo nutartyje nurodyta:

Pirma, teismo 2022 spalio mėn. 10 d. nutartimi pareiškėjas (Rasa Minkevičienė) buvo įpareigotas pateikti Teismui atskirą skundą pasirašytą tokią teisę turinčio asmens t.y. pasirašytas apeliacinės instancijos teisme turinčios teisę atstovauti pareiškėjui t.y. advokatės Snaiguolės Mažeikienės, tačiau per EPP sistemą vėl įkeltas t.y. Teismui pateiktas, advokatės padėjėjos Rasos Minkevičienės. Teismo 2022 spalio 10 d. nutartyje buvo pacituota nuosekliai kasacinio skundo plėtojama praktika, kad į atstovavimo praktiką patenka teisinių, taip pat ir procesinių dokumentų ar jų projektų rengimo, paslaugų teikimas, nes atstovavimas yra ne tik atstovo dalyvavimas teismo posėdžiuose, bet ir kiti jo atliekami veiksmai (procesinių dokumentų rengimas, pasirašymas, pateikimas teismui, teisinės konsultacijos, įvairūs paklausimai įstaigoms ir organizacijoms.

 

Apgailėtina, kad save prisistatantis teisininku  Alvydas Minkevičius ir jo žmona Rasa Minkevičienė nežino, kad atstovauti Klientą gali tik pirmos instancijos teisme. Antros  apeliacinės instancijos teisme advokato padėjėjai Rasai Minkevičienei įstatymas draudžia  atstovauti Klientą. Be to nepilnai apmokėtas žyminis mokestis nenurodant, kad tai už Juozo Bareikio atskirąjį skundą. Skundas grąžintas jį padavusiam asmeniui t.y. Rasai Minkevičienei.

 

Kadangi atstovavimo mokestį 700 eurų advokatės Rasos Minkevičienės  kurjeris, save prisistatantis teisininkas Alvydas Minkevičius gavo, tai vėl su nauja atstovavimo 2022 m. spalio 14 d. Sutartimi, pasirašyta jau advokatės Snaiguolės Mažeikienės, atsilankė pas Juozą Bareikį, kad ją šis  pasirašytų. Pristatant Teismui šią atstovavimo sutartį ji atitiko kriterijus, nes pasirašyta advokatės Snaiguolės Mažeikienės, bet vėl įkeltas per EPP sistemą advokato padėjėjos Rasos Minkevičienės, kuri neturi teisės tą daryti. Gėda už tokius teisininkus.

Kadangi buvo pašalinti ne visi teismo nustatyti atskirojo skundo trūkumai, teismas vėl grąžino jį padavusiam asmeniui t.y. Rasai Minkevičienei.

 

Juozapas Bareikis paklausė, jam talkinusio kurjerio Alvydo Minkevičiaus,- kada bus išnagrinėta byla? Alvydas Minkevičius, atstovaujantis savo žmoną, liepė laukti iki balandžio mėnesio.  Jis žinojo, kad skundas atmestas ir privalėjo žinoti, kad jo žmona neturi teisės atstovauti Kliento su kuriuo sudarė neteisėtą SUTARTĮ ir iš anksto paėmė atlygį. Žodžiu, tempė ,,gumą''  ir apgaudinėjo savo Klientą.

 

Atliekant žurnalistinį tyrimą pakalbinau advokatės padėjėją Rasą Minkevičienę, kuri nesiteikė šiuo klausimu ką nors atsakyti.  Ji žinojo, kad prieš savo Klientą yra kalta neatlikusi tinkamai savo atstovavimo  pareigos. Jai net įstatymas draudė  atstovauti Klientą  apeliaciniame teisme. Advokatė Snaiguolė Mažeikienė formaliai pasirašiusi Sutartį su Juozapu Bareikiu, per tarpininką Alvydą Minkevičių, norėjo pagelbėti savo padėjėjai Rasai Minkevičienei, tačiau  neturėjo laiko atstovauti jos  Klientą.  Klientas Juozas Bareikis  jos net akyse nematė ir neprašė iš jos pagalbos. Kaip žinia už darbą jau buvo atsiskaityta su kurjeriu Alvydu Minkevičiu. Po mano pokalbio su advokate Snaiguole Mažeikiene, ji susisiekė su savo padėjėja Rasa Minkevičiene ir pareiškė, kad už netinkamai atliktą darbą Klientui grąžins pinigus. Deja...

 

Rasos Minkevičiaus vyras Alvydas Minkevičius šioje situacijoje nuvažiavo visiškai  į lankas.  Jis man aiškino, kad pinigus į kišenę paėmė neva už kažkokią padarytą Juozui Bareikiui paslaugą, nes vienas kaimynas neatsiskaitė Juozapui  Bareikiui už židinio mūrijimo darbus. Tipo jis  su juo pakalbėjo ir privertė atsiskaityti. Bet kokiu atveju, tai nieko bendro neturi su atstovavimo sudarytomis sutartimis Teisme, kurios pasirašytos ne jo, bet Snaiguolės Mažeikienės ir jo žmonos Rasos Minkevičienės. Neneigė, kad pinigus gavo. Aiškino, kad visą sumą negrąžins. Atsiskaitys  žmona už darbą, kurio tinkamai ji neatliko ir neturėjo tokios teisės sudarinėti atstovavimo Sutarties.

Alvydas Minkevičius kaltino Teismą, kad jis neteisėtai atmetė skundą, nes žyminis mokestis buvo sumokėtas ir skundas surašytas pagal visus reikalavimus. Man patikrinus Teismo nutartis,  neradau jokių Teismo pažeidimų. Visos Nutartys surašytos be menkiausių klaidų.

 

Man atliekant žurnalistinį tyrimą, tuoj pat kurjeris Alvydas Minkevičius atsiuntė Juozapui Bareikiui visus  įduotus dokumentus ir savo vardu atbuline data 2022-11-22 (pinigus paėmė 2022-10-03 d. sudarant su jo žmona Rasa Minkevičiene sutartį) atsiuntė sąskaitą - faktūrą. Ja patvirtina, kad tikrai pinigus gavo ir visi 700 eurų įskaičiuoti už žmonos tarpininkavimo paslaugas, kurių ji negalėjo suteikti ir nesuteikė, nes Teismas neteisėtų atliktų veiksmų nepriėmė. Tai prie ko šio kurjerio – teisininko Alvydo Minekvičiaus sąskaita, kai atstovavimo Sutartys sudarytos ne su juo, bet su jo žmona Rasa Minkevičiene ir advokate Snieguole Mažeikiene? Gal žmogelis neturi   teisininko kvalifikacijos ar darbo, kad įsidarbinęs kurjeriu-tarpininku  savo žmonai? Teisininkas, bet neišmano įstatymų, o fiktyvioje sąskaitoje - faktūroje negebėjo įrašyti net teisingo Bareikio vardo.

 

Žinant šalies teisinį nihilizmą nenuostabu, kad tokie teisininkai arba aferistai, arba tinkantys tik gatves šluoti ar žąsis ganyt pas tą patį Juozapą  Bareikį. Ir tai, vargu ar priimtų, nes apgaulės būdu gali išvilioti ne tik pinigus, bet ir namus perrašyti savo vardu.

 

Išeinant iš to, kas parašyta Teismo nutartyse, tiek  advokato padėjėja Rasa Minkevičienė, tiek  advokatė Snaiguolė Mažeikienė savo pareigos tinkamai atstovauti Klientą, su kuriuo sudarė Sutartis, neatliko. Darytina išvada, kad gautą pinigų sumą 700 eurų, kurią be pajamų orderio, neeisėtai iš anksto paėmė kurjeris Alvydas Minkevičius privalėtų grąžinti Klientui Juozapui Bareikiui. Mokesčių inspekcija turėtų pasidomėti tokių teisininkų aferomis, kai pinigai paimami slepiant  Valstybės mokesčius, o  tokių teisininkų darbas niekinis, suvedžiojant  Klientus.  Už moralinę ir materialinę žalą Juozapas Bareikis ruošia dokumentus  šių teisininkų veiksmus apskųsti atitinkamoms tarnyboms.