STRAIPSNIAI

LIETUVA - SKĘSTANTIS ,,TITANIKO‘‘LAIVAS
LIETUVA - SKĘSTANTIS ,,TITANIKO‘‘LAIVAS

Alvydas VEBERIS

 

                  "Kas elgiasi dorai, tas saugiai gyvena“ (Pat 10,9)

 

LIETUVA - SKĘSTANTIS

,,TITANIKO‘‘ LAIVAS
 

Didžiulėje Panevėžio 400 vietų salėje susirinko IV-ojo Lietuvių tautinių organizacijų ir sąmoningų piliečių susirinkimas.  Jame  buvo aptarti dorovės aspektai dabartiniame valstybės gyvenime. Salė liko apytuštė. Susirinko tie, kurie bando įžvelgti šviesą tunelio gale, tačiau kaip tą tunelio galą pasiekti bandė aiškintis. Neatvyko nei vienas kviestas Seimo narys, nes jiems pritrūko laiko atsitraukti nuo ,,lovio“.  Lietuvos reikalai rūpi tik tiek, kad pilstytų vandenį iš tuščio į kiaurą, mulkinant tautiečius ir jiems kabinant ,,makaronus“ ant ausų. 

 

nuotr. Pirmiausiai atskubėję susirinkimo dalyviai

 

Šio susibūrimo organizatoriai,- Piliečių Sąšauka "Už dorą ir tautą", kurią administruoja buvusio Seimo nario K.Uokos padėjėjas Romualdas Repšys bei atkakliai beieškanti bedraminčių Lietuvių Tautinio Darbo Sąjunga su bekompromisiniu Lietuvos nacionalistu, pakeitusiu Murzos pavardę Gervaldu.

 

 

nuotr. Piliečių Sąšaukos "Už dorą ir tautą" atstovas Romualdas Repšys

 

Šiuo metu pasaulyje ir Lietuvoje išverstaskūrių apstu. Vatikano hierarchai, tarsi,  chameleonai   pakeitė išorinį rūbą. Vietoje kraujo raudonos spalvos pasidabino angelo balta spalva. Lietuvai vadovaujantis  pagonybės puoselėtojas Ramūnas Karbauskis  bandys apvilkti Lietuvą vienodais tautiniais rūbais. Kitas tautos vadas S.Skvernelis  dalins nemokamai nuskurdintiems tautiečiams medžiaginio audeklo vėliavas.  Bus gera reklama švenčių proga parodyti pasauliui,- kokie mes ,,turtingi ir  gražūs!“ , nors tautos piliečiai renka trupinius iš konteinerių, nesuduria galo su galu, o trečdalis tautos jau pabėgo iš Lietuvos, kaip iš skęstančio ,,Titaniko“ laivo.  Partijos ir partijėlės neatsilieka. Keičia be paliovos pavadinimus ir savo atpažinimo ženklus su neužmirštuolių žydromis spalvomis.  Pavieniai ,,krikščionys“ slepiasi po Dievo kauke..., o iš tikinčiųjų minios liko miksas,- krikščionys-pagonys. Išorinio rūbo ar vardo pakeitimas tai tik priedanga  slėpti savo tikrąjį veidą bei  nesusigaudančių vertybėse mulkinimas.  Daikto vertė  nuo išorės spindesio  nesikeičia. Susirinkimo dienotvarkėje numatyti klausimai neatspindėjo realybės. Vienas iš organizatorių Romualdas Repšys susibūrimą paleido gana padrikai, neprisilaikant dienotvarkės numatyto grafiko ir neapribojant pasisakiusių autorių laiko.  Tokia padėtimi tuoj pat pasinaudojo tie, kurie mėgsta pilstyti iš tuščio į kiaurą.

 

 

Valentinas Repšys susirinkusiems bandė skaityti paskaitą kultūros, etikos, doros...  tematika. Susirinkusieji tokiomis paskaitomis gali tobulėti savarankiškai, neišeinant iš namų, todėl  teko jo paskaitą  nutraukti, kad susirinkusieji neišsibėgiotų.

 nuotr. Valentinas Repšys

 

 Negerą  antro galo skleidžiantį tvaiką surinktų žodžių ,,puokšte“ mikliai ,,makaronus‘‘ ant ausų  kabino menininkas, filantropas, ,,pasaulio gelbėtojas‘‘ Milvydas Juškauskas. Šis žmogus gali vengti emocinių įsipareigojimų, tvirtindamas, jog mąsto apie aukštesnius dalykus. Jis gali tapti įkyriu, įsitikinusiais savo teisumu fanatiku, kuris visais įmanomais būdais naikins pasitaikančias kliūtis, kad tik pateisintų savo pažiūras. Organizatorius norėjo, kad šis autorius pasisakytų piliakalnių ir reformacijos 500 metų tema, tačiau apie tai užsiminta vos keliais sakiniais. Naujas ,,dievas“ nugrybavo į krikščionybės niekinimą. Jo pažiūros aiškiai matėsi jo emocionalioje kalboje, kurią organizatoriui teko sustabdyti.

 

nuotr. dešinėje,- savo intelektu mėgavosi M.Juškauskas

 

Skęstantys griebiasi šiaudo

 

Įkurtos neįregistruotos politinės partijos, Vieningojo Lietuvių Nacionaldarbininkų Sąjūdžio lyderis Mindaugas Gervaldas bandė numatyti vienijimosi gaires gelbstint Lietuvą. Daugelį kartų kartojo tą pačią mintį, kurią dalykiškai išsakė atvykęs iš Londono Lietuvos emigrantas Mamertas Brezinskas.  Jis siūlė vienminčius jungtis internetiniame puslapyje pavadintame ,,TAUTA‘‘.
 

"Mes esame už Dievą, Tautą ir Tėvynę. Tie, kas prieš mus, tie prieš Dievą, prieš Tautą ir prieš mūsų Tėvynę Lietuvą. Jeigu esi išmintingas, sąžiningas ir drąsus, Tu - tikras Lietuvos pilietis. Tu nori gyventi naujoje, teisingoje, Lietuviškoje Lietuvoje, Tu nori dirbti mėgstamą darbą ir išlaikyti savo šeimą. Nebebūk oligarchų tarnu, nebėk į užsienį, likimo valiai palikęs savo tėvų, senelių ir šventą protėvių žemę. Išstok iš Lietuvių Tautą skaldančių antilietuviškų-antitautinių-antivalstybinių partijų, palik Tautą engiančius, meluojančius politikierius vienus. Stok greta mūsų ir kartu mes tapsime galinga jėga, kuri sutriuškins blogį ir sukurs naują klestinčią Lietuvą" – tokiais žodžiais jau beveik prieš dešimtmetį į Lietuvos gyventojus kreipėsi dar 1999 m. susikūrusi visuomeninė-tautinė organizacija Lietuvių Tautos Sąjunga. Jos skelbiami šūkiai ir netradicinė vėliava masiniuose renginiuose vieniems kėlė nuostabą, kitiems – nepaaiškinamą įsiūtį, kuris išsiliedavo žiniasklaidoje. Jų žingsniai buvo pateikiami vos ne kaip nacių, fašistų ir kitokių marginalų grupuotės išpuoliai prieš "šventą demokratijos karvę".

 

Nežiūrint didžiulio spaudimo, šie patriotai nenuleido rankų, neišsislapstė ir sugebėjo surengti net tris respublikinio lygio konferencijas tautinės vienybės klausimais. Jų atkaklumas ir drąsa jau pradeda duoti pirmuosius vaisius – palaikančių tautinės vienybės idėją žmonių ratas po truputėlį didėja. Tai liudija Panevėžyje vykęs ketvirtasis Lietuvių tautinių organizacijų ir sąmoningų piliečių susirinkimas...

 
 nuotr. Lietuvos emigrantas Mamertas Brezinskas
 
Veikliųjų žmonių bendrijos Panevėžio skyriaus prezidentas Darius Normantas dėstė, kad  visos problemos išsisprendžia, kai pasitikima Kūrėjo galia. Pateikė keletą pavyzdžių iš savo asmeninio gyvenimo.  Jis, neturėdamas kišenėje nė cento, pasinaudojant valstybės suteikiamomis paskolomis, išvystė pelningą verslą. Tą galima pasiekti turint išminties ir tikint tuo, ką darai. Turėjo problemų ir su sveikata, tačiau išgelbėjo ta pati nematoma Dievo ranka.

 
 
nuotr. Veikliųjų žmonių bendrijos Panevėžio skyriaus prezidentas Darius Normantas
 
Romualdas Repšys kalbėjo, kad susirinkime dalyvavo brandūs piliečiai, turintys didelę gyvenimišką pozityvią patirtį. Jo nuomone kalbos buvo konkrečios. Išryškėjo dvi ateities vizijų kryptys. Pirma, kad galima sukurti geras gyvenimo sąlygas savo jėgomis. Antra, kad to nepavyks pasiekti be Dievo pagalbos. Jis pateikė Pasaulio ir Lietuvių tautos viziją, iliustruotą "Titaniko"    likimu. Sakė: ,,Esu tos nuomonės, kad esame tokioje padėtyje, kokioje  buvo "Titanikas" po susidūrimo su ledkalniu.  Buvo tik laiko klausimas kada laivas atsidurs po vandeniu. Analogija - tik laiko klausimas kada procesai pasaulyje taps nevaldomi.  Išsigelbėjo saugiai tie ,,Titaniko" keleiviai, kurie teisingai susiorientavo, ramiai apsirengė gelbėjimosi liemenes ir susėdo į gelbėjimo valtis. Beje, pirmosios valtys nuo laivo nuplaukė pustuštės. Kai skendimo požymiai tapo labiau matomi, kilo panika ir chaosas.  Dabar turime visas galimybes ramioje aplinkoje gelbėti savo sielas. Susitaikykite su Dievu! Mus dabar gali išgelbėti Jėzus Kristaus teisumas ir Jo parodytas kelias. Pirmieji žingsniai - atgaila ir krikštas“, baigė savo kalbą R.Repšys.
 
Šiandieninę Lietuvos situaciją apibūdino Žilvinas Razminas. Jis visais varpais skambina, kad Lietuva okupuota NATO ginkluotomis pajėgomis. Išmintingesni, matydami šalies naikinimą, kaip ir II Pasaulinio karo metais išsibėgiojo. Tuo metu lietuvių gausa papildė Ameriką (Čikagą), Australijos žemyną. Šiuo metu didžioji dauguma emigruoja arčiau Tėviškės,- į Didžiąją Britaniją (Londonas), Airiją, Vokietiją, Norvegiją, Ispaniją... Karo kirvis kabo virš kiekvieno lietuvio galvos. Vietoje to, kad valdžios didžiūnai kalbėtų apie nusiginklavimą, taiką, draugystę, viską daro  priešingai.  Organizuoja karus, perka ginklų arsenalą, negailėdami tam lėšų,  kursto neapykantą tautų ir kaimynų atžvilgiu. Tuo pat metu už išreikštas teisingas Lietuvos patriotų mintis išlaikytinių armija  persekioja tautiečius, tampo po teismus, sodina į kalėjimus. Tokių būdu įbauginta tauta bijo pasipriešinti, susiskaldžiusi. Puikiai valdžiai sekasi: ,,Skaldyk ir valdyk“. Todėl drumstuose  valstybės valdymo pursluose klesti nesibaigiantys korumpuotų valdžiažmogių skandalai.  Tai tapo norma. Teisingumas išsigimęs ir  apverstas aukštyn kojom. Visose organizacijose betvarkė. Veikia mafijos klanai švietimo, kultūros, medicinos, teisingumo sistemoje, įkalinimo įstaigose ir  netgi armijoje.


Savo laiku, Dievo išrinktoji žydų tauta,  ramiai gyveno Lietuvoje. Jie visais laikais buvo ,,išmintingesni“ už vargo prispaustą valstietį. Sunkaus fizinio  darbo nedirbo. Apstu jų buvo ir tebėra  bankų sistemoje, prekyboje, amatininkų (laikrodininkų) versle. Jie vieningi ir valdo pasaulį.  Neapsikentęs už save protingesnių, Hitleris retino jų gretas. Prisidėjo ir lietuviai.  Matyt, įgriso ,,šunaujai“ būti pažemintai ir engiamai. Dabar vadovauja išlikę jų išverstaskūriai, - nuolankūs Dievo ,,avinėliai“. Tiksliau,- vilkai avių kailyje. Ta pati ,,avių banda‘‘,- megztosios baretės ir panašūs į jas talkina tokiems, nesuvokdami, kad vyksta tautos genocidas. 

 

Pabaigai R.Repšys pakvietė tarti žodį man. Aš  parodžiau  susirinkusiems atsineštą 66 knygų Dievo Žodžio rinkinį Bibliją – Šventąjį Raštą. Pasiūliau  neišradinėti dviračio, o naudotis sukurtu. Papasakojau keletą regėjimų bei pavyzdžių iš savo asmeninio gyvenimo, kai  buvau panaudotas, kaip Dievo įrankis,  išgelbėjant jaunuolio gyvybę bei kalbėjau apie kitus dvasinius regėjimus, liudijimus.   Dalį jų esu aprašęs fondo  sukurtoje  svetainėje ,,Tiesos kariai‘‘.  Pasidalinau Dievo galybės jėga, nuneigiant visokio plauko ,,moksliukų“ išvedžiojimus, kad Dievo nėra. Padalinau fondo leidinį ,,Tiesos šaukliai‘‘. Jis pateko ne tik į Seimo narių, kunigų, švietimo darbuotojų, Lietuvos miestų ir miestelių gyventojų rankas, bet pasiekė ir kituose žemynuose gyvenančius išeivijos lietuvius.

 

 
nuotr. (Iš kairės į dešinę) A.Veberis, Ž.Razminas, R. Švaplys

 

 Kad praregėtų tokie, kaip M.Iškauskas, pasiūliau jam užsikimšti nors minutei nosį, kad suvoktų, kad  gyvybei reikalingas oras, be kurio išgyventi negalime.  Kiekvieną  be jo  aplanko mirtis. Oras nematomas, tačiau, kaip ir Dievas Šventosios Dvasios veikimu egzistuoja. Jis  irgi yra nematomas. Todėl privalu demonstruoti ne savo išmintį, bet jos prašyti Dievo, kol dar  nenuvedė ekumeniniu (globalizacijos) keliu visokio plauko vienytojai siūbuojami it nendrės vėjyje. Jie yra ne kas kita, kaip potencialūs suvedžiotojai.  Daugelis jų aukų yra suklaidintos.  Net gi tie, kurie mano esą atsivertę krikščionys, tačiau nesupranta, kad piktasis gerai apgalvoja planus ir naudoja gudrius ėjimus. Krikščionys neturi užmiršti, kad grumiasi ne su kūnu ir krauju, o su dvasinėmis blogio jėgomis, kurios užtemdė žmonių protus ir šie tampa įmantriu įrankiu šėtono rankose. Krikščionys miega, bet pats metas prabusti, nes pabaigos metas arti. Kristus savo mokinių prašė, kad būtų budrūs ir budėtų.

Kristaus sekėjai apie šiuolaikinius krikščionis, kurie skaito Bibliją, bet neigia Dievo Žodį rašo:  kad kas neigia Žodį, tas neigia Jo Autorių, kuris yra Dievas (Tėvas, Sūnus ir Šventoji Dvasia). Apie tai galima rasti daugiau medžiagos fondo svetainėje ,,Tiesos kariai‘‘. Visų problemų sprendimo išeitis ir sprendimo būdas – KRISTUS. Jis yra KELIAS, TIESA ir GYVENIMAS. Pasitikėk Juo. Visuomenei laikas atrasti gyvenimo vertybinį pagrindą – DORĄ.