STRAIPSNIAI

Alvydas Veberis Landsbergis-blusos koja?
Alvydas Veberis Landsbergis-blusos koja?

   

 

Alvydas Veberis

 

TURTUOLIŲ BLIZGESYS IR DVASINIS SKURDAS

 

 

nuotr. Bažnyčios fundatoriai Kazimieras ir Vitalija Masilioniai. Kazimieras dovanotos Biblijos-Švento Rašto neskaitys. Nepatiko.

 

„Nagi dabar jūs, turtuoliai, verkite ir raudokite dėl jūsų laukiančių negandų!“ (Biblija. Jokūbo knyga 5 skyrelis,1 eilutė)

 

Ar iš tikro prof. V.Landsbergis tik blusos koja?

 

Atlikta profilaktika (paskelbtas Dievo Žodis) Lietuvoje išgarsintam milijonieriui ,,žvaigždei''- pilotui Kazimierui Masilioniui. Jis pastatė prie savų namų Rokainių km. Radviliškio r. Bažnyčią, politikų V.Landsbergio bei V.Adamkaus garbei. Papildomai Adamkui kaimo kryžkelėje ir kryžių surentė, o ant savo namo ir atminimo lentą pakabino. 

nuotr. Atminimo lenta skirta Prezidentui Valdui Adamkui

 

Prieš 2000 metų Pažadėtoje žemėje (dabartiniame Izraelyje), be jokios kaltės, pakabino ir nužudė Kristų, ant žiauriausio  to meto žudymo įrankio.  Ar ir V.Adamkus to vertas, kad jo ,,garbei" Rokainių kaimo kryžkelėje jau stovi šis Romos laikų įrankis?

 

,,Kryžių kalne'' jau esama tokių pasekėjų. Pasistatė po kryžių Šiaulių vyskupas E.Bartulis ir buvęs Seimo narys, neaplenkiantis taurelės, E. Vareikis. Keista, kad patys stato, bet nepasikabina. Nejaugi laukia prievartos?

Nors garbė ir bažnyčia stovi politikų garbei, bet pokalbio pabaigoje Kazimieras pasakė, kad V.Landsbergis tik blusos koja. Keista, kad tuo pačiu metu V.Landsbergis išaukštintas iki dangaus ir pažemintas iki blusos kojos lygio!

 

Įsimintina Biblijoje-Šventame Rašte  eilutė: „Nes kur tavo lobis, ten ir tavo širdis“ (Mt 6, 21).

 

Visame pasaulyje populiari televizijos laida „Kas nori būti milijonierius?“ parodo, kad daugelis žmonių mėgaujasi tokia svajone – „nuo skudurų iki turtų“, ir tikriausiai tikisi, kad jiems gali pasisekti.

 

Priešingai daugelio nuomonei, turtas yra apgaulingas. Tyrimai rodo, kad didėjant pajamoms galioja mažėjančios grąžos dėsnis: užuot leidę žmonėms gyventi patogiau, vis daugiau daiktų neteikia didesnio džiaugsmo. Prasmingi santykiai, pasitenkinimas darbu ir tikslingas gyvenimas paprastai daugiau prisideda prie laimės, nei turtas. Geriausi dalykai yra nemokami, pavyzdžiui, meilės žodžiai, šypsena, atidi ausis, paprastas maloningumas, priėmimas, pagarba, užuojauta ir tikra draugystė.

 

Dar brangesnės yra Dievo suteiktos dovanos: tikėjimas, viltis, išmintis, kantrybė, meilė, pasitenkinimas ir daugelis kitų palaiminimų, kurie ateina per Jo Dvasios buvimą mūsų gyvenime. Ironiška, kad, nors daugybė krikščionių pritaria šiems dalykams, jų kasdienis gyvenimas rodo, kad savanaudiškumas dažnai ima viršų. Godumas yra didelė klaida, kupina siaubingų pasekmių.

 

 TEISINGUMAS BUS ĮVYKDYTAS!

 

Jokūbo 5 skyrius prasideda galingai: „Nagi dabar jūs, turtuoliai, verkite ir raudokite dėl jūsų laukiančių negandų!“  Neabejotina, kad tai turėjo patraukti skaitytojo dėmesį.

 Apaštalas Jokūbas priminė turtingiesiems apie turtų laikinumą. Jis ragino tuos, kurie atkakliai įsikibę į savo turtus, „verkti ir raudoti“. Tarsi artėjantis teismas jiems vyksta jau dabar. Tai priminimas  dieviškam atpildui už nedorėlių perteklių, kuris būdingas laikotarpiui prieš pat Kristaus atėjimą.

 

Pasaulyje labai daug neteisybės, ypač ekonominės neteisybės. Kartais labai sunku suprasti, kodėl kai kurie žmonės praturtėja išnaudodami vargšus, ir dar blogiau, kodėl turtuoliai, atrodo, nesulaukia teisingumo!

 

Senojo Testamento pranašų knygose užrašytas susirūpinimas teisingumu ir pažadas, kad Dievas veiks ir įvykdys teisingumą. Tačiau neatrodo, kad dėl šios tvarios ir nusistovėjusios vilties laukti Dievo įsikišimo būtų lengviau. Pavyzdžiui, rašydamas vyraujančio atsimetimo tarp Dievo tautos laikotarpiu, kai Babilonas didžiavosi savo galia ir gerove, pranašas Habakukas klausė Dievo aktualių klausimų. Trumpai atsakydamas, Dievas paragino pasitikėti Juo ir šiek tiek palaukti. Būtent tai pranašas ir padarė.

 

Kokia neteisybė paskatina jus „užvirti“ ir degti iš pykčio bei pasipiktinimo? (O neteisybės yra daug daugiau nei jūs žinote!) Aišku, mes turime padaryti viską, ką galime, kad sumažintume neteisingumą, kaip mes galime išmokti pasikliauti pažadu, kad kažkaip, kai viskas baigsis, Dievas įvykdys teisingumą?

 

 KAI TURTAS TAMPA BEVERČIU

 

Dėl ko Jokūbas čia įspėjo? Nors apaštalo žodžiai yra gana kieti, apie kokį turtą jis čia rašė? Kokia čia esminė žinia?

Supuvęs lobis, kandžių sukapoti drabužiai ir net surūdijęs sidabras ir auksas – mes turime apsvarstyti šį vaizdą blaiviai, kai mūsų planeta to nenutuokdama nesulaikomai skrieja link žlugimo.

 

Pasaulio ekonomiką visada, atrodo, ištinka tai viena, tai kita krizė; net „geri“ laikai, kai jie ateina, yra trumpi ir jie visada ateina po nuosmukio. Bet koks ekonominis stabilumas ir ramybė, kuriuos gali pasiūlyti pasaulinė rinka, yra trumpalaikiai ir dažniausiai tik įsivaizduojami. Skirtumui tarp turtingų ir neturtingų didėjant, auga ir nepasitenkinimas bei nestabilumas. Tokios buvo aplinkybės, kai rašė Jokūbas. Vargšai grimzdo vis į didesnę neviltį, o turtingieji vis labiau netoleravo skurstančiųjų padėties.

 

https://www.youtube.com/watch?v=6H30qQuwokU