STRAIPSNIAI

Alvydas Veberis . LIETUVOS MAITVANAGIŲ KANKINIAI
Alvydas Veberis  .  LIETUVOS MAITVANAGIŲ KANKINIAI

Alvydas Veberis

 

LIETUVOS MAITVANAGIŲ KANKINIAI (istorijos tęsinys)

 

 

 

                         nuotr. Dar viena Lietuvos ,,teisinės" sistemos ,,auka"- Pakruojo r. gyventoja  Ramutė Vaitekūnienė

 

Vidaus reikalų ministrė Agnė Bilotaitė kandžių žodžių susilaukia ne tik iš savo kolegos Sauliaus Skvernelio, bet dėl jos darbo nekompetencijos jai kritiką žeria, kas netingi. Gal pagrįstai? Jau visa ES vadovybė žino, kad į Lietuvą virtinėmis plaukia pabėgėliai. Jie kaltina ,,tironą“ A.Lukašenką, bet ne patys save, kai siena visais laikais,  kaip rėtis. Dėl tokio saugojimo  šaukėsi net tautos piliečių  pagalbos, kad visi lėkit ir budėkit, nes mus ,,puola“ pabėgėliai.

 

Visiškai kitą nuomonę išsakė Seimo narys Krašto apsaugos ministras Arvydas Anušauskas televizijos laidoje su Algiu Ramanausku.  Jis teigė, kad valdžia nedraudė pabėgėliams papulti į šalį, kad būtų galima sukelti tarptautinę sumaištį,  išsireikalaujant  iš ES  lėšų sienos apsaugai bei politinių dividentų. Paprastai sakant, daro baisius nusikaltimus. Po tokio tiesos atskleidimo turėtų būti tarptautinis skandalas. Bet konservatoriams tai nė motais. Jie slidūs, kaip unguriai. Nusikaltimai visiems matomi, bet viskas nubėga, kaip nuo žąsies vanduo.

 

Ž.Povilionio atviras liežuvis ,,šaiką'' išdavė, bet ir ten visiška tyla. Atvirai kalba, kad bendradarbiauja su banditų mafija.

 

Kalbant apie pabėgėlius patys kvietė, lakstė  su plakatais, o kai atėjo,- rėkia, kad  gelbėkit!  Konservatoriai su visokiomis ,,Laisvės" partijomis ir liberalais, tikrinkitės sveikatą, nes labai panašu į šizofreniją! Dėl pabėgėlių yra išeitis,   siųsti  Vesaitėms, Pavilionienėms ir visokioms kitoms ,,gražuolėms“ ar ,,gražuoliams", kurie juos kvietė. Gal nebereikės skraidyti savo poreikių tenkinti į Egiptą. Vietoje patenkins.

 

nuotr. tiek vyrai, tiek moterys, iššiepę dantis, užsinorėjo tamsaus gymio pabėgėlių.

 

Kaip tvarkosi A.Bilotaitė su savo ūkiu, matėme rugsėjo 10 d., kai visa gvardija jėgos struktūrų pajėgų, policijos pareigūnų, vietoje to, kad saugotų Valstybės sieną, visą dieną mindžikavo  prie Seimo, kur išlaikytiniai (Seimo nariai) apsibarikadavę tvoromis bijo savo tautos piliečių,-taikių mitinguotojų.  Jie išlaikytinius maitina. Tautai pridarė daug bėdų, todėl ne be pagrindo jos bijo, o tautos ,,numylėtinis“ pensininkas V.Landsbergis vaikšto tik su apsauga.  Gal iš anksto išlaikytiniai nujaučia, kas jų laukia? Todėl dėl imituojamų kartuvių bijo net nosis iš Seimo iškišti.

 

 

nuotr. Visą dieną išlaikytiniai be darbo mindžikuoja ir saugo išgąsdintus ,,maitvanagius“ Seime nuo savo taikių gyventojų. Kas juos maitina, rengia, išlaiko, ar ne ta pati liaudis? Pareigūnų pilna ne tik Katedros prieigose, bet visuose kampuose, tačiau kas akmenų maišus atitempė riaušėms, jų akys ,,nematė“. Tai ką, argi neregiai saugo ,,maitvanagius" ir patys daro nusikaltimus,    juos  bandydami  suversti liaudžiai?

 

Dar vienas akmenukas  į Vidaus reikalų ministrės daržą. Vakar Telšių teismo teisėja Vitalija Liauzginienė, susidorojant su Tiesos ieškotoja, atsiuntė Pakruojo r. gyventoją Ramutę Vaitekūnienę į Panevėžio teismo ekspertizės skyrių patikrinti sveikatą. Mat ,,teisingumo“ vykdytojams, talkinant visokio plauko nusikaltėliams,  reikia kovotoją sutramdyti, kad žinotų, kad jų kova, tai kova su vėjo malūnais. Tą jie daro be paliovos. Idėją pasiskolino iš sovietų metodų. Nepaklusniuosius uždaryti į psichiatrijos ligonines, o iš ten sugrįžta ramūs,- paversti ,,daržovėmis“ arba kojomis į priekį.

 

Veiksnios moters, turinčios aukštąjį išsilavinimą,  pristatymui į Panevėžio psichiatrijos skyrių teisėja Vitalija Liauzginienė savo nutartimi įpareigojo Pakruojo policijos komisariatą.  Policijos pareigūnai buvo perspėti, kad veiksni moteris pati nuvažiuos ir atliks tyrimus. Atvykus į Panevėžį moteris jau rado prie teismo ekspertizės skyriaus Pakruojo policijos  pareigūną Raimundą Tamošauską, kuris turėjo teismo nutartį, bet ne ,,auką“. Jis patyrė fiasko ir gavo, tarsi skuduru į veidą, kai gydytoja psichologė Eglė Zubienė pareiškė, kad jo atsilankymas beprasmis. 

 

Musę kandęs, su visa nutartimi turėjo grįžti atgal  į Pakruojį. Tai gal A.Bilotaite, susitvarkyk savo ūkį, kad pareigūnai ne nusikaltėlius Seime saugotų, tuščiai laiką gaištų ir Valstybės lėšas mėtytų beprasmėse kelionėse, ,,lydint“ sveikus žmones, bet geriau visi kartu susikibę rankutėmis sieną nuo pabėgėlių saugokite. Užteks pajėgų ir nereiks ,,gvoltu“ rėkti ir šauktis  tautos pagalbos. Ginkit, saugokit, padėkit tiems piliečiams, kurių duoną valgote. Bus daugiau naudos.

 

 Man susisiekus su Pakruojo PK viršininku Mindaugu Beržansku šis pareiškė, kad gavo Telšių teismo nutartį ir ją privalėjo vykdyti. Į klausimą, ar jam buvo žinoma, kad pati R.Vaitekūnienė savo transportu, lydima dukros nuvyks į skyrių? Pasirodo žinojo. Matyt, iš neturėjimo kas veikti, vis tiek varinėjo tuščiai policijos pareigūnų ekipažą, pasiėmę ne siunčiamą žmogų, bet teismo nutartį, kurią skyrius iš anksto yra gavęs. Juk ne savo pinigus mėto, bet Valstybės. Argi gaila?  Tai toks apgailėtinas  ministrės  A.Bilotaitės komandos narių darbas. Vien neadekvatūs sprendimai ir lėšų švaistymas. Agnė puiki  gražuolė šou  konkursams, bet dabar sėdi ne savo rogėse, kaip ir daugelis nepilnaverčių ministrų su visa Šimonytės ,,šaika“.

 

Video: policininkas Raimundas Tamošauskas, musę kandęs grįžo iš Panevėžio atgal į Pakruojį

 

     https://www.youtube.com/watch?v=PFBMRNa1XQM