STRAIPSNIAI

2021-03-02 . PIRMYN KAIMIEČIAI Į PASKUTINĘ KOVĄ!
 2021-03-02 . PIRMYN KAIMIEČIAI Į PASKUTINĘ KOVĄ!


                  PIRMYN KAIMIEČIAI Į PASKUTINĘ KOVĄ!

 

Turiu vieną vaikystės draugą. Susitinkam ne dažnai, bet kai susitinkame jis pradeda mane varginti savo revoliucinėmis idėjomis ir samprotavimais apie tai, kaip reikėtų viską teisingai atimti iš turtingųjų ir padalinti vargšams. 

   Visada stengiuosi nuo tokių diskusijų bėgti, nes jos yra beprasmės. Žmonės, kurie nesugeba susitvarkyti savo ir savo artimųjų gyvenimo, kažkodėl yra šventai įsitikinę, kad jeigu jie taptų dideliais vadais jie TIKRAI TIKRAI sugebėtų viską sureguliuoti teisingai. Iš nevertųjų atimti ir vertingiesiems išdalinti. 

 

   Man įstrigo mano buvusio pavaldinio frazė,- "Šiais laikais pinigus valdo ne tie žmonės. Reikia perduoti visus finansus išsilavinusiems profesionalams". Tai buvo jaunas savim pasitikintis mokslų daktarėlis, todėl aš jo tiesiog paklausiau: "Tu manai, kad sugebėsi valdyti didelius finansinius srautus? O tu per savo gyvenimą nors vieną litą (tuo metu okupantai dar nebuvo iš lietuvių atėmę jų valiutos) esi uždirbęs kokiu nors verslu arba realiu savo darbu? Iš kur pas tave toks įsitikinimas, kad sugebėsi valdyti daug, nepabandęs susitvarkyti su mažais kiekiais?"

 

Ir toliau sekė jo topinė frazė, - "Tai tu man DUOK bent mažus finansus, tada aš parodysiu". Pagrindinė šio posakio frazė - DUOK. Taip smegenėlės sureguliuotos pas visus tuos modernius universitetinius klonus. DUOK. O kai duodi ir jam nieko nesigauna, tada visada ras labai argumentuotą paaiškinimą, kodėl nutiko fiasko. Visada bus kalti kiti, tik ne PROFESIONALUS transvestitas pagal kvotas paskirtas į kokią nors valdymo vietą (čia transvestitas ne seksualine prasme, o subendrinta visuomenine kategorija, kuomet žmogus neturintis nei talento nei sugebėjimų, universiteto diplomo pagalba tampa tuo, kuo jis save ĮSIVAIZDUOJA. T.y. toks mentalinis transvestitas, panašus į originalą, bet sintezuotas dirbtinai ir netinkamas normaliam naudojimui).

  

   Keisčiausia, kad tokios idėjos dažniausiai kyla labai gerą išsilavinimą turinčioms asaboms. Jie visą gyvenimėlį gyvena iš svetimų pinigų, projektų, dotacijų, išmokų ir fondų. Nieko per savo gyvenimą nėra uždirbę realiu darbu, verslu arba įžvalgomis. Visą laiką gyvenantys nuo algelės iki algelės, na dar šį bei tą susikombinuodami įsisavinant įvairių fondų, projektų, dotacijų arba asignavimų lėšas. Niekada nesugebėdami savo ubagiškų finansų sutvarkyti, sėdintys pastoviose skolose bankams arba finansinėms kontoroms ir jie kažkodėl visada yra įsitikinę, kad jeigu jiems duotų valdyti daug, va tada jie tikrai savo begalinę išmintį ir erudiciją parodytų. 

 

Gal būtent todėl mūsų bočeliai vadino modernius universitetinius inteligentus - VIEŽLYBAIS  (VĖPLA  ŽLIBAS). 

 

  Po šio trumpo filosofinio istorinio intarpo, grįžtu prie savo vaikystės draugo. Kartą jis man sako: "Reikia klausyti tokių lyderių, kaip Žirinovskis. Pirmyn į kovą! Mes nugalėsim."  Kadangi mes abu esame rusai aš jo tiesiog paklausiau:

 

   "Žiūrėk brolau, karas yra labai bjaurus reikalas, vien šaukiant URA jo niekada nelaimėsi. Jeigu karo vadai žydai, kaip tai buvo antrojo pasaulinio karo metais, tada  pralaimėjimas garantuotas. Susidūrimo su vokiečiais laike, to meto CCCP kariuomenė buvo ginkluota nepalyginamai geriau nei juos puolantys vokiečiai.

 

Tokių sunkiųjų tankų ir įvairių modernių ginklų, kokius turėjo žydų vadovaujama "raudonoji armija", vokiečiai net nebuvo matę. Bet karas laimimas ne moderniais ginklais ir patrankų mėsos gausa, o tik karvedžių genijaus (išmintimi) ir Dievo pagalba. Todėl Stalinas, po totalaus sutriuškinimo, pradžioje atgailavo ir kreipėsi į Pravoslavų bažnyčią. Išleido iš lagerių visus arkivyskupus, vyskupus ir kunigus. Kariniais lėktuvais suvežė visus  į Maskvą ir padėjo surengti Pirmąjį Sovietmečiu Visos Provoslavų Bažnyčios suvažiavimą. Paprašė palaiminti kariuomenę, vėliau nušalino visą pasibaurėtiną modernią universitetinę žydaują su jų profesionaliais gėjais (oi sorry, zampolitais ir komisarais), nuo kariuomenės tiesioginio valdymo ir paskyrė tikrus karvedžius (su trijų klasių bažnytinės parapijinės mokyklos išsilavinimu, kaip pas Žukovą), kurie su Dievo pagalba ir perlaužė stuburą Hitlerio ereliams.

 

  Daug proto nereikia šaukiant: "Pirmyn, vyrai, ant ambrazūrų paaukosime savo gyvybes". Be to, dažniausiai taip šaukia būtent provokatoriai. Kad iškelti iš apkasų karius, nuvesti juos tiesiai ant kulkosvaidžių ugnies. Todėl tikrame kare tokius skatintojus iškarto šaudydavo, kad nedezorganizuotų karių ir nedarytų spragų gynyboje. 

 

  Dabar pažvelkime į mūsų dabartinę politinę visuomeninę padėtį. Siaubas kas darosi. Žydauja su iškrypėliais jau net nesislėpdami veikia taip, kad visi kas ne žydauja ir ne iškrypėliai, nuo dabar yra jų bebalsiai vergai. Uždėjo mums antsnukius, uždarė (kol kas pradžiai) į namų areštą, suteikė naujo konclagerio vertuchajams (prižiūrėtojams) neribotus įgaliojimus piktnaudžiauti.  Antstolių ir gerai dresiruotų ,,šunų" pagalba atiminėja ne tik mūsų nuosavybę, bet netgi mūsų VAIKUS. Numatomais įstatymais bus draudžiama netgi pasisakyti apie visą šią baisybę. Totalus siaubas. 

 

  Jūs manote, kad tai kas darosi yra viskas ir daugiau jie nieko nebedarys? Palauksim ir viskas praeis? Ne mielieji, aš jus nuvilsiu.  Čia tik pasiruošimas. Priverstiniai testavimai, vakcinavimai, kalėjimo kameros nepaklusniems ir naujieji konclagerio ausvaisai - šuniški skiepų pasai, tai tik pati pradžia. Toliau bus dar linksmiau. 

 

   Visur, kur valdo žydai, visada atsiranda konclageriai ir represijos. Taip buvo senojoje sovietijoje. Taip yra ir visai netoli Lietuvos. Pasižiūrėkite į Ukrainos žydelio klouno Prezidento išsidirbinėjimus. Be abejo, tas klounas ten mažai ką sprendžia.  Už jo nugaros stovi Europos Žydų Sąjungos Prezidentas Kolomojskis (čia tas, kuris pasiskelbė žydobenderą ir už nužudytą rusą viešai mokėjo po 10 000 dolerių).  Tai jie dabar čiulpia visus įmanomus syvus iš vagšės Ukrainos. Maža to, kad žmonės ten yra pastoviai terorizuojami nusikalstamų struktūrų, kurias net nesislėpdami finansuoja žydai, bet klounas prezidentas su savo nusikalstama šaika netgi pasirašė sutartis dėl Ukrainos Juodžemio pardavimo kinams ir žemės pardavimo arabams. ,,Vsio zakonno" gojai!  į Lietuvą ateina ta pati tvarka. 

 

  Tai karas, mielieji. Jame žydauja naudodama iškrypėlius bando mus visus padaryti ne tik jų baudžiaunininkais (kas jau yra atlikta per žydiškus bankus), bet visiškai totaliai įverginti visus žmones. Stovėdami visos šios baisybės akivaizdoje, mes turėtume labai protingai ir atsargiai elgtis. Dabar kaip ir prastumiant Lietuvos vaikų suvalstybinimo įstatymus, žydauja su iškrypėliais naudojasi sena, kaip pasaulis, taktika. Jie išmeta į viešumą visokius ,,frikus", kurie rėkaudami apie realias bjaurystes ir  rinkdami parašus, visada elgiasi vienodai. Žodžiais ir judesiais, lyg ir kovoja prieš vergvaldžių sistemą, o realybėje tik ją sustiprina ir nukanalizuoja visuomenės pasipiktinimą. 

 

  Neesu Zigmo Vaišvilos gerbėjas, nes jis pradėjo savo kovą "už engiamus Lietuvos žmones ir prieš vergvaldžių įsigalėjimą" tik po to, kai jam keptas gaidys snapu šikną sukapojo. Bet kol kas tik jis vienintelis pamatė tą valdančiųjų negudrų žaidimą su visuomenės teisėto pykčio nukanalizavimu. 

 

   Kaip grybai po lietaus prasideda "ANONIMINIŲ" grupių parašų rinkimai, vėl gi anoniminiai judėjimai "už šeimą". Seimo frikų suaktyvėjimą dirbant tą ardomajį darbą. 

  Atkreipkite dėmesį, kaip greitai, laiku ir vietoje "surinkti virš 300 tūkstančių parašų" kurie iškėlė profesionalą gėjų, kaip "pasaulėžiūros" auką ir taip pat paskatino Tapiną paskelbti apie milijono parašų rinkimą, palaikant skriaudžiamą profesionalų politruką. 

 

   Patikėkite, Tapinas surinks miljoną. Surinks taip pat, kaip surinko ir tas suvalkijos kaimietis kartu su ANONIMINE grupe. Juk rodyti tai, ką tu ten surinkai, niekam nereikia. Aš galiu milijardą tokių parašų surinkti per porą valandų už ką nori. 

   Visada žinokite, broliai, kad laikytis reikia pagindinės Krikščionių gyvenimo taisyklės "Viską ištirkite ir tai, kas gera laikykitės". Ir dar vienas mums perduotas mūsų senolių principas "Tegu suprakaituoja išmalda tavo rankoje, nes nejučia gali prisidėti prie piktų darbų".

 

Dabar, tiesiog bumas prašymų, kad  prisidėtume prie įvairių akcijų. Kai kurios gal būt yra tikrai gerais norais organizuojamos, bet didžioji dauguma yra tik tam, kad nukanalizuoti mūsų teisėtą pasipiktinimą. 

  Aš savo vaikus per maldvakarius mokau, "Jeigu jūs užsidegate kokiu nors nenugalimu noru ką nors daryti ir  užeina pasipiktinimas, kažkoks nesveikas entuziamas, noras pasiaukoti vardan ko nors,- SUSTOKITE. Atsiklaupkite ir pasimelskite Jėzui Kristui. Visada prisiminkite, mūsų Dievas niekada neverčia mus už ką nors aukotis. Dar daugiau - JIS PATS PAAUKOJO SAVO GYVYBĘ UŽ MUS. Todėl visada atiduokime savo rūpesčius Viešpačiui ir patikėkite, Jis ras kaip efektyviai ir be problemų SUŽLUGDYTI VISAS GUDRIŲJŲ NIEKŠŲ UŽMANČIAS."

  

p.s. Broliai ir seserys, kreipiuosi į tuos, kuriems yra svarbus mūsų Viešpaties ir Karaliaus Jėzaus Kristaus mokymas. Prisiminkite, kad mūsų pats efektyviausias ir galingiausias ginklas yra MALDA. Būtent jos pagalba, mes prisijungiam prie galingiausio interneto informacijos paieškos vartiklio, palyginus su kuriuo visi tie googlai, feisbukai ir pasaulinis prašiokų gaudymo virtualus tinklas, tėra vaikų žaisliukai smėlio dėžėje. Būtent maldos pagalba, mes išsakome savo poreikius ir atpažįstame vieni kitus beveidėje klonų minioje. Būtent malda duoda mums atsakymus ten, kur joks esamas ar būsimas žmogiškas mokymas net neturi galimybės įsivaizduoti arba sufantazuoti. Kviečiu visus melstis Jėzui Kristui dėl visos šios įsigalinčios baisybės ir tegu bus taip, kaip Jis nusprendžia, nes Jo valia visada yra tobula. Nepamirškite, kad būtent malda gali atitolinti (bet ne panaikinti) neatšaukiamus Dievo sprendimus. 

 

p.s.s. Dar noriu kreiptis į karius. Ne, ne į tuos modernios švietimo sistemos transvestitus, kurie ĮSIVAIZDUOJA SAVE KARIAIS. Aš kreipiuosi į tikrus, genetiškai užprogramuotus karui žmones, tokius kaip aš ir mano sūnūs. Visada prisiminkite, kad pudelį galima ilgai dresiruoti ir bandyti iš jo padaryti kovinį šunį, bet užteks jam kartą susitikti su aptingusiu storu ir niekada nekovojusiu pitbuliu, įkasti jam, taip įsiutinant ir pažadinant jo genetiką ir iš kovotoju save įsivaizduojančio pudelio liks tik sudraskytos mėsos rinkinys. Todėl nieko nedarykite iki tol, kol visa savo esybę nepajausite jog yra tikras Vadas. O visos tos bobelės ir pusvyriai tegu draskosi iki laiko. 

 

 Visada prisminkite, viskam savas laikas: - yra laikas arti, yra laikas akėti, yra laikas sėti, yra laikas palaukti ir visada ateis LAIKAS PJAUTI.

 

Su meile ir rūpesčiu

Vladimiras Troščenka