STRAIPSNIAI

Alvydas Veberis . TOLIAU TAIP GYVENTI NE VALIA
Alvydas Veberis .   TOLIAU TAIP GYVENTI NE VALIA

Alvydas Veberis

 

                          TOLIAU TAIP GYVENTI NE VALIA

 

1918 m. vasario 16 d. iškovotos Lietuvos Nepriklausomybės  metinių proga, susivieniję lietuviai pagerbė kovo 11-osios (ne)Šventę automobilių važiuotynėmis Respublikos keliais.  Ši diena   įprasminta vieningiau,  nei atlikta repeticija vasario 16 d.

 

Nereikėjo piliečiams pasipuikavimui  taškyti   milijoninių biudžeto lėšų,  portretams  miestų gatvių ir parkų stenduose, lankstinukams  sukvietimui į važiuotynes ar talonėliams alaus buteliams bei skalbimo milteliams, stojant į Europos Sąjungą. Tuomet, net neskaitę ES Konstitucijos (daugelis Seimo narių net anglų kalbos nemokėjo, o ji buvo gauta  būtent ta kalba), Seimo nariai prabalsavo pirmieji, kad kulversčiais sulįstų iš vienos sąjungos (TSRS)   į kitą (Europos Sąjungą).

Prieš 31 metus Lietuvos  išorė (fasadinė pusė, deklaracijos, pažadai) pasikeitė, o vidus nepakito iki šiol.

 

Valdžioje išliko senienos (sovietiniai KGB). Kaip valdyti toliau šalį  metodai  buvo jau atidirbti. Nenuostabu, kad per 31 Nepriklausomybės metus Lietuva nugrimzdo į dar didesnį liūną. Tapome ubagais. Tebetrimituojama, kad Sąžinė, Dora, Meilė  ne šio pasaulio dimensijos. Kas svarbiausia neliko  Dievo.  Jis  perspėjo ne tik žydų tautą, bet visus žemės gyventojus, kad jei Jo Žodžio ir įsakymų  neklausysime, tai būsime  tiek prispausti, kad suvoksime, kas valdo pasaulį ir kam turime tarnauti. Jo įsakymai nesikeičia. Be kaltės likome įkalinti ir uždaryti  kambarėliuose, bet ne maldai. Apie tai tylima. 

 

 Užteks vergauti ir maldauti priedurniams. Privalo baigtis visi šiandieninės ,,valdžios“ įstatymai, kurie veda į visišką degradaciją, smegenų išplovimą, teisinį nihilizmą, vergystę ir baimę.  Pasikeitė technologijos. Nebereikia tankų, patrankų, smurto. Visą tai galima atlikti kompiuterių, žiniasklaidos, medicinos  ir kitų kvailinimo būdų pagalba. Nieko nebestebina, kad liberalių pažiūrų  kelnėtos moterys ir suknelėti vyrai, protu nesuvokiamų įstatymų leidimu, baigia užvaldyti ir sunaikinti pasaulį. Pavertė mūsų šalį ubagais, nors giriasi, kad kuria demokratinę, teisinę, žodžio laisvės Gerovės Valstybę. Kur ji? Išlaikytiniai ją sau jau seniai susikūrė. Ne veltui milijonierių penimų iš Valstybės iždo daugėja, kaip grybų po lietaus.

nuotr. važiuotuvių metu

 

Vakarykščios dienos važiuotynės dar kartą pademonstravo Tautos jėgą ir Vienybę. Nacionalinis transliuotojas ir visi sisteminės žiniasklaidos ,,skalikai‘, penimi Sorošo ,,auksiniais kiaušiniais“, kaip visada, tylėjo ir to nerodė. Todėl savo nuvalkiotuose koncertėliuose,  demonstravo Atkurtos nepriklausomybės 1990 metų parašų raizginį, kur visų priekyje puikavosi  prof. V.Landsbergio pavardė. Tai nenuostabu, nes jis tuo metu ėjo Seimo pirmininko pareigas. Bet ar  žiūrovui  be perstojo reikėjo  tai rodyti ir  kartoti?

nuotr. Kovo 11-osios aktą net 80 proc. signatarų pasirašė neįskaitomai, bijodami KGB represijų

 

  Pagal perrašinėjamą istoriją, gal Lietuva jau tapo,  vieno V.Landsbergio nuosavybė? Ne veltui anūkas perka milijoninius objektus už 1 eurą! Juk anot tironijos veikėjų ,,šunauja“ tik loti moka. Pasirodo, kad kai reikia, sugeba ir kandžiotis. Šios tautos piliečių automobilių važiuotynės parodė, kad  tauta gyva.  Tironijos pakalikai, su abejotinu sveikų gyventojų testavimu, prievartiniais  skiepais nuodingomis vakcinomis, kaukėmis ar draudimais, sėkmingai tautą naikina. Iškankinti gyventojai  nuo užteršto oro, vandens, nuodingo maisto po vakcinos dūrio krenta, kaip lapai rudenį. Net  akivaizdžiai tai matant, vieninga valdžios mafija, tai neigia. Per visokias landas, partijas ir klastotes priskretusi ,,valdžia“ prie ,,lovio“ nesikeičia. Tarnauja svetimšaliams.

nuotr. prof. V.Landsbergis ir anūkas 

 

Šiandieninė valdžia niekada nesikeis, jei tauta vis gulės ant sofkučių ir lauks mistinio gelbėtojo. Reikia nustoti bijoti, raudoti, maldauti ir prašinėti valdžios malonių, bet imti valdžią į savo rankas. Nebijoti. Pasipriešinti taikiu būdu.  Būtina visą valdžią  iš pagrindų pakeisti, neįleidžiant senienų į darbo vietas.  Pademonstruoti antrą tautos Vienybę, ne degiojant žvakutes prie Seimo, bet uždegti ten laužus. Sudaryti laikiną Vyriausybę iš žinomų dorų, sąžiningų piliečių. Įvardinti visus užslaptintus KGB, kurie iki šiol engė liaudį. Jokių partinių sąrašų ir melo landų! Jie tautą apgavo pakeisdami litą į eurą.

nuotr. tautos Vienybė

 

Tuomet D.Grybauskaitė aiškino, kad tai tik 30-40 cnt kainų pakėlimas  nuo šimto eurų. ,,Avinus“ įtikino. Pinigai žaibišku greičiu  pasikeitė 345 procentais! Ypač pagal lito ir euro santykį gyventojų santaupose bankuose. Senoliams, kad kirmėlėtoms kruopoms užtektų, prie pensijos primetė po keletą eurų. Nukvakę beraštės  bobutės ir tuo džiaugiasi.  Sistemos ,,skalikai“ tokias nuokvakas be perstojo demonstruoja ekranuose. Tuo tarpu mafijinė sistema  be jokių skrupulų sau didina algas, nors  jų ,,snukiai“ ir taip aptekę taukais. Nenuostabu, kad biudžetinių milijonierių daugėja, kaip grybų po lietaus.

 

Po šios Tautos vienybės  automobilių važiuotuvių būtina nesustoti. Kovo 11-osios dienos minėjime  Daukanto aikštėje Nacionalinio susivienijimo politinės akcijos dalyvai parengė ir  perskaitė peticiją-programą ,,Dėl būtinybės pradėti esminę šalies visuomeninio ir politinio gyvenimo pertvarką" LR Prezidentui. Laikas nelaukia. Laikas pertvarkai, kol tironai ir jų nuolankūs vergai nebaigė sunaikinti tautos. Susirinkusi minia  vienbalsiai pritarė išsakytoms mintims.

 

https://www.youtube.com/playlist?list=PLwE8PRHwm08Y1BLxNh6WdXr1ysSkGYB5-

 

Jei Prezidentas neišgirs tautos balso, teks laukti blogiausio. Taip gyventi ne valia. Šaliai vadovauti turi ne kelnėtos ,,bobos“ ir suknelėti vyrai. Apie juos, prieš šią šventę, rašiau  straipsnyje ,,Bobų karalystė‘‘

 

(http://www.tiesoskariai.lt/straipsniai-65/lt/2021-03-04--alvydas-veberis------bobu-karalyste-523.html

 

Gražu, kai moterys-motinos gimdančios, auklėjančios  ir  auginančios  vaikus, talkina vyrams ir nori išsaugoti ŠEIMĄ, KALBĄ, VIENYBĘ, MEILĘ, DORĄ, SĄŽINĘ, TRADICIJAS. Tos vertybės nesikeičia.   Būtina nepasitenkinti valdžios  gražbyliavimu ar numestais trupiniais  nuo jų stalo. Jie vėl suks galvas,  kaip apgauti liaudį. Juk šachmatistai! Gana! Būtina nedelsiant, vykdyti antrą tautos vienybės planą ir pakeisti visą valdžią taikiu būdu. Nepamiršti ir tai, kad pakeltume akis į Dangų ir jame išvystume Dievo atvaizdą. Kol kas akli ir kurti, nors pastoviai Dievas beldžiasi į kiekvieno duris. Atidarykite jas ir įsileiskite!