STRAIPSNIAI

 Alvydas Veberis . 2023-02-10.   KADA KUNIGAS EGIDIJUS VENCKUS TEISUS IR KADA MELUOJA?

 

„Nėra nieko uždengta, kas nebus atidengta, ir nieko paslėpta, kas nepasidarys žinoma“. (Mt 10, 24–33)

plačiau

Tikrai puikus rusų šventiko pasisakymas. Verta išklausyti iki galo. Tik 14 minučių.   Patriotizmas+neapykanta=KARAS.  Patriotizmas+meilė=TAIKA...

plačiau
 Laurentas Louisas. 2023-01-30. PEDOFILŲ  IRŠTVOS

 

Pasaulis – pavojinga vieta ne dėl tų, kurie daro piktus darbus, o dėl tų, kurie, tai žinodami, jų nesustabdo.

plačiau
Alvydas Veberis. 2023-01-25.    Ką dar reikia padaryti?

 

,, ...Mes grumiamės ne su kūnu ir krauju, bet su kunigaikštystėmis, valdžiomis, šio amžiaus tamsybių valdovais ir dvasinėmis blogio jėgomis danguje“. (Biblija. Ef 6,12)

plačiau
Alvydas Veberis. 2023-01-18 GERA ŽINIA NAŠLAIČIUI


Turiu pranešti gerą žinią, kad neįgalus našlaitis, talkinant mano įsteigtam Fondui ,,Biblijos studijos" , sugrąžintas į eilę. Šiandien gavau įsigaliojusį LIETUVOS ADMINISTRACINIŲ GINČŲ KOMISIJOS PANEVĖŽIO APYGARDOS SKYRIAUS S P R E N D I M Ą...

 

 

plačiau
2023-01-18 Kazys Grabys.  Karas dėl gėlyčių

  Pagal  mokslų dakt. Rasą Čepaitienę akivaizdu,  kad  esminės neužmirštuolės funkcijos yra šios.  Ja  pirmiausia paženklinami savieji, egzistuojančiai oligarchinei neonomenklatūrinei sistemai, elitui  ir privilegijuotiesiems priklausantys draugai bei jų grupės,  vis intensyviau siekiantys monopolizuoti istorijos perrašymą bei  aktyviai  trinti  atminimą, taip atskiriant save nuo priešų, svetimųjų, šiai sistemai nepriklausančių.    O  ir  mums  buvusiems Sąjūdiečiams  padeda  atskirti  savus  nuo tautos priešų  bei  politinių  prostitučių.

plačiau
Alvydas Veberis Našlaičių skriaudos

 ,,Mokykitės daryti gera, ieškokite teisingumo, padėkite prispaustiesiems, apginkite našlaičius, užstokite našles.(Iz 1,17)

 

Kaip perkūnas iš giedro dangaus 2022-10-20 trenkė Kęstui Šimašiui,  kai iš Panevėžio miesto savivaldybės administracijos  Socialinių reikalų skyriaus Socialinių išmokų poskyrio jis  gavo neregistruotą raštą Nr. 3010 (25.3.63) (toliau – Sprendimas) savo pašto dėžutėje.  Jame nurodyta, kad jis yra  išbrauktas  iš Asmenų, turinčių teisę į socialinio būsto nuomą. Raštas, pasirašytas   Panevėžio miesto savivaldybės administracijos Socialinių reikalų skyriaus Socialinių išmokų poskyrio vedėjos Zitos Ragėnienės. 

plačiau
Alvydas Veberis      DAR VIENAS MITINGAS PILSTANT IŠ TUŠČIO Į KIAURĄ

 

Jėzus kalbėjo savo mokiniams: „Tegul neišsigąsta jūsų širdys! Tikite Dievą – tikėkite ir mane!.. „Aš esu kelias, tiesa ir gyvenimas. Niekas nenueina pas Tėvą kitaip, kaip tik per mane..." (Biblija. Jn 14, 1–12) 

plačiau
A.Šubartas
A.Šubartas


Viešasis gyvenimas be moralės tampa nepakeliamai varginantis, o moralė be Dievo neįmanoma. Kai žmonių visuomenė nėra susijusi su Dievu, ji palaipsniui suyra į natūralią pirminę būseną, ir prasideda visų karas prieš visus, beprasmės skerdynės dėl šlykščiausių priežasčių. Žmonija arba gyvena pagal žmogiškas vertybes, arba nustoja egzistuoti. Kelio, kuriuo žengė pozityvistai, pabaigoje stovi ne protingas žmogus, o žvėris, o vietoje norimo žmogaus dominavimo prieš gamtą, įsitvirtina plėšriojo žvėries dominavimas prieš žmogų.

(A. Šubartas)

 

2022-12-12. Alvydas Veberis . LINAS JURGUTIS. KAS JIS?
2022-12-12. Alvydas Veberis . LINAS JURGUTIS. KAS JIS?

Alvydas Veberis 

 

                         LINAS JURGUTIS. KAS JIS? 


 

 

 

 

 

Pradėjęs žiūrėti šį Vyganto Kelerto video, bijojau, kad Vygantas apie Liną Jurgutį, nepasakytų kažkokių man nežinomų  neigiamų faktų. Asmeniškai bendraudamas su Linu Jurgučiu ir žiūrėdamas jo padarytus video, aš pajutau, tą patį, ką pasakoja šiame video Vygantas. Manau, tai nuoširdus, sąžiningas, doras, paprastas darbo žmogus. Svarbiausia savybė,- pasitikintis Dievu, o ne religijomis ar jų tradicijomis. Tai labai svarbu. Tokie, kaip jis galėtų padėti Lietuvai, užimdamas Prezidento postą. Nepraleiskime progos palaikydami Liną Jurgutį. Kaip ir Vygantas, aš dešimtbalėje vertinimo sistemoje, už Lino kandidatūrą rašyčiau tvirtą dešimtuką. Tokiems, kaip sistemos ,,skalikų" reklamuojamam Vėgėlei ir panašiems į jį ,,šaikos" statytiniams, vietos neliktų".

 


https://www.youtube.com/watch?v=7Sg6vc0S9QY