STRAIPSNIAI

Alvydas VEBERIS.  SUJUDINTAS ŠIRŠYNAS 2d.

Po mano parašyto laiško, VŠĮ ,,Vilties namų“ direktorė L.Biržitienė parašė man atsakymą. Ji  daugelį faktų nuneigė arba iškraipė tiesą. Rašo, kad jai nėra žinoma, kad  buvęs jos vadovaujamų globos namų (turinčių psichinę negalią)  gyventojas K.Šimašius net du kartus buvo pabėgęs dėl psichologinio smurto iš jos įstaigos ir prašėsi nakvynės pas būsimą darbdavį...  

plačiau
Martynas BEVER.  NELIEČIAMŲJŲ IR NEBAUDŽIAMŲJŲ KASTA

Nuo  2014-05-20 Panevėžio miesto apylinkės teisme nagrinėjama politinė baudžiamoji byla (Nr. 1-14-749/2016), kurioje mokytojas, vertėjas Vincas Jokimas kaltinamas įžeidęs Kauno apygardos teisėjus Reginą Majauskienę, Egidijų Joną Grigaravičių, Kęstutį Dargužį, Svetlaną Jurgaitienę ( LR BK 232 str.) ir Kauno rajono policijos komisariato Garliavos policijos nuovados pareigūnus Sergej Lemziakov ir Vidmantą Burbą ( LR BK 290 str.). Bylą nagrinėja teisėjas Vytautas Krikščiūnas.  

plačiau
Alvydas VEBERIS  SUJUDINTAS ŠIRŠYNAS

,,Laisvo laikraščio" Lietuvai  laikraščio 43(548) ir 44(549) numeriuose  paliečiau jautrią temą – našlaičių ir neįgaliųjų gyvenimo globos įstaigose problemas. Apie padėtį Panevėžio r. VŠĮ „Vilties namuose“ buvo informuotos kelios atsakingos valstybinės institucijos.

plačiau

 

 

Daugelis aktyvių televizijos laidų žiūrovų teisėtai pasipiktinę dabartinėmis laidomis. Jų ne tik nebežiūri, bet atsisako net televizorių pirkti ar namuose skirti jiems vietą. Kodėl? 

plačiau
 Alvydas VEBERIS. AR ANGELAI SARGAI PATEISINA SAVO VARDĄ?

 

Gavau telefoninį pranešimą iš vieno globotinio – neįgalaus našlaičio, kuris randasi šiuo metu Šilutės mieste. Jis pranešė, kad siautėja bute girtas sesers sugyventinis Darius Dragenis. Incidentas vyksta viename  Geležinkelio gatvės name...

plačiau
Svajūnas MARCINKEVIČIUS.    JUODVARNIŲ KARKSĖJIMO MENAS

 

Anuo metu Dievo tarnas Juozapatas teisėjus įpareigojo:

 

"Žiūrėkite, ką darote, nes jūs teisiate ne žmonių vardu, bet VIEŠPATIES vardu. Jis su jumis skelbia nuosprendį. Užtat tebūna su jumis VIEŠPATIES baimė. Elkitės rūpestingai, nes VIEŠPATYJE, mūsų Dieve, nėra jokio neteisingumo ar šališkumo, ar kyšių ėmimo." (2 Met 19,6–7)

plačiau
Mantas Areima. APIE RAGANAS, DVASIAS, MIRTĮ IR MIRUSIUOSIUS

 

Biblijos tyrinėjimas. Skaitiniai šventadieniui

 

Atgimimo pradžioje Lietuvos televizija parodė laidą apie dvi Pakruojo mokinukes, kurios atrado neįprastus pojūčius, pradėjusios burti su adata. Netrukus respublikos psichiatrai ir psichoterapeutai užfiksavo nepaaiškinamai padidėjusį pacientų srautą. Greitai paaiškėjo ir priežastis. Pasirodo, dauguma pacientų buvo pradėję aktyviai naudoti televizijos laidos herojų patirtį...

Artėja Kūčios, Kalėdos. Jų metu irgi praktikuojami įvairūs būrimai. Kodėl tai nėra nekalti žaidimai, kalbama ir šiame straipsnyje...

plačiau
LAURYNO LIUDIJIMAS

 

 

 

IŠ ŠIRDIES Į ŠIRDĮ

 

Puikus Lauryno liudijimas. Gyvenimo prasmė. ,,Aš norėjau Dievo meile dalintis su visu pasauliu". Jis šiandien tai daro ir jam sekasi.

Praeitis. Lauryno dievas - krepšinis...

plačiau
     ATVIROS ŠIRDYS

  Alvydas VEBERIS

 

 „Dėl varguolio priespaudos, dėl vargšo dejonių dabar Aš pakilsiu, – sako Viešpats, – išgelbėsiu tą, kuris ilgisi mano pagalbos“.

(Psalmės 12: 5)

 

 

plačiau
Alvydas VEBERIS. NEBIJOKITE!  TIE – SOS!

Atsakymas į Lietuvos geologo, gamtos mokslų daktaro, docento, disidentinio sąjūdžio dalyvio Vytauto Skuodžio komentarą ir jo išdėstytas mintis po parašyto mano straipsnio ,,Romos katalikų bažnyčia – melo kalvė?“ išspausdinto ,, Laisvo laikraščio“ 2012. 07- 08 - 03 Nr 30 (386)

plačiau