STRAIPSNIAI

Alvydas VEBERIS. Sunaikinti valstybę sudarytos visos sąlygos: vieniems išsibėgioti svetur, kitiems į kapus

 

 

 

 

 

Sunaikinti valstybę sudarytos visos sąlygos: vieniems išsibėgioti svetur, kitiems į kapus...

 

plačiau
A.VEBERIS.   Tęsiama narkotikų baronų –  Šiaulių AVPK ONTT - byla Panevėžio apygardos teisme

Panevėžio apygardos teisme, pradedant nuo 2014 m. spalio 14 d. pagal suderintą iš anksto grafiką nagrinėjama REZONANSINĖ Šiaulių AVPK ONTT pareigūnų byla. Posėdžiui sekretoriauja Neringa Aukštuolienė, pranešėjas teisėjas Pranas Šimkus. Valstybinį kaltinimą palaiko Generalinės prokuratūros Organizuotų nusikaltimų ir korupcijos tyrimo departamento prokuroras Gelgaudas Norkūnas...

plačiau
Rimantas ŠVAPLYS. SUSIBŪRIMAS AUKŠTAITIJOS SOSTINĖJE

 

Labai svarbu, jog yra dar piliečių, suvokiančių tautos išlikimui grėsmingą situaciją.  Jie renkasi bendravimui, pasidalinimui įžvalgomis, samprotavimais, išeities iš grėsmingos situacijos ieškojimais. Tuo tikslu Panevėžyje  įvyko  IV-asis Lietuvių tautinių organizacijų ir sąmoningų piliečių susirinkimas...

plačiau
LIETUVA - SKĘSTANTIS ,,TITANIKO‘‘LAIVAS

                             ,,Kas elgiasi dorai, tas saugiai gyvena“ (Pat 10,9)

 

Didžiulėje Panevėžio 400 vietų salėje susirinko IV-ojo Lietuvių tautinių organizacijų ir sąmoningų piliečių susirinkimas.  Jame  buvo aptarti dorovės aspektai dabartiniame valstybės gyvenime. Salė liko apytuštė. Susirinko tie, kurie bando įžvelgti šviesą tunelio gale, tačiau kaip tą tunelio galą pasiekti bandė aiškintis. Neatvyko nei vienas kviestas Seimo narys, nes jiems pritrūko laiko atsitraukti nuo ,,lovio“.  Lietuvos reikalai rūpi tik tiek, kad pilstytų vandenį iš tuščio į kiaurą, mulkinant tautiečius ir jiems kabinant ,,makaronus“ ant ausų...

plačiau
Alvydas VEBERIS   VALDŽIOS IŠLIAUPSINTI ,,ANGELAI SARGAI

 

             

               Alvydas VEBERIS   

 

 

VALDŽIOS IŠLIAUPSINTI ,,ANGELAI SARGAI"

 

TEISINGUMO GAUJOS VYKDO TEISINGUMĄ AR PATYS YRA NUSIKALTĖLIAI?

 

Į Panevėžio apygardos teismą  sugūžėjo Šiaulių ,,ereliai" nuleistais sparnais. Bailūs lyg pagauti į narvą. Lakstė prieš objektyvą kampais, slėpė savo veidus, kai kurie nedrąsiai mėtė replikas, vaikščiojo atbulomis, o Tomas Ruchtinas į salę ėjo tik prasidedant teismo posėdžiui, kad nepakliūtų į objektyvą.

plačiau
Alvydas VEBERIS. Tautininkai užtrenkė duris komunistams, bet ir Dievo nelinkę įsileisti

Šiauliuose įvyko trečiasis Lietuvių tautinių organizacijų susirinkimas-konferencija. Į renginį buvo pakviestos 52 tautinės pakraipos partijos ir visuomeninės organizacijos, deja tik dalis...

plačiau
2016-11-28. Ričardas VITKUS.  Tautinių organizacijų susirinkime – kalbos apie dorą ir „purviną bombą“

Šeštadienį, lapkričio 26 dieną, Šiauliuose vyko trečiasis Lietuvių tautinių organizacijų susirinkimas-konferencija tema „Lietuvių tauta ir Lietuvos valstybė šiandien. Lietuvių tautinės organizacijos ir jų ateitis“. Į renginį buvo pakviestos 52 tautinės pakraipos partijos ir visuomeninės organizacijos, deja tik dalis jų teikėsi atsiųsti savo atstovus... 

plačiau
Alvydas VEBERIS.  DIEVO ŽODŽIO PANIEKINIMAS ,,KRYŽIŲ KALNE

 

 

 

 

 

Metas yra jau veikti Viešpačiui, jie sulaužė Tavo įstatymą“ (Biblija , 119 psalmė, 126 eilutė).

plačiau
Alvydas VEBERIS.  SKĘSTANTIS GRIEBIASI ŠIAUDO

Fondas gavo laišką iš Aleksandro Kornios kalinčio Pravieniškių pataisos namuose.

Šis pilietis šaukiasi  pagalbos.  Jis vasario mėnesį atkreipė visuomenės dėmesį.  Į prezidentūrą atsiuntė laišką su blakėmis, blusomis ir žiurkių išmatomis... 

plačiau
 Rimantas ŠVAPLYS .  KAS MUMS SUTEIKIA VILTĮ?

 

Suprantama, jog,  nežiūrint blogybių, Dievas vis tik turi savo likutį, pažįsta savuosius ir dėl jų buvimo dar kenčia ir palaiko šį pasaulį. Manyčiau, jog vilties turi ir Lietuvių tauta, kurioje randasi vienas kitas kovotojas už krikščionišką moralę, nors jų  save laikantis krikščionišku pasaulis ne tik kad nepalaiko, bet ir persekioja, tampo po teismus ir pan...

 

plačiau