STRAIPSNIAI

Šių dienų realijos

 

Antikristas ir jo šalininkai siautėja. Laikų ženklai ir pabaiga.
Smėlio pamatai. Tikrąjį kertinį akmenį (Kristų) atmetė.

Labai geras video su vertimu į lietuvių kalbą. Sąsajos tarp politikos, ekonomikos ir religijos... 

plačiau
2022-06-23. ELEKTRIFIKUOTA PLĖŠIKŲ GAUJA

Redakcija gavo Reginos Bužinskajos 2021-09 mėn. prašymą, kad talkintume jai, išsprendžiant visiškai paprastą IGNITIS bei ESO (Elektros skirstomųjų tinklų) problemą...

Po vyro mirties, moteriai slaugančiai neįgalų sūnų, atiteko palikimas. Savo valdą, kurioje registrų centre registruoti du pastatai (vienas gyvenamas namas, kitame vykdė žemės ūkio verslą, įvardintas TVARTU) padalijo į dvi dalis.  Vieną jo dalį pardavė tokiai Pilkajai (pavardė pakeista...

plačiau
Alvydas Veberis.          BANDITIZMAS SIAUTĖJA

,,Palaiminti,  persekiojami dėl teisumo, nes jų yra dangaus karalystė". (Biblija. Mt 5,10)

 

Lietuvos ,,laikini administratoriai“- tautos tarnai visiškai prarado sveiką protą. Tenka sutikti su žymaus italų aktoriaus, režisieriaus, kompozitoriaus, dainininko, televizijos laidų vedėjo ir visuomenės veikėjo, kuris  yra vienas sėkmingiausių visų laikų Italijos atlikėjų, pardavęs daugiau kaip 150 milijonų albumų kopijų Andriano Šelentano posakiu: ,,Mėgaujuosi klausydamas melo, kai žinau tiesą“.

 

plačiau
Alvydas Veberis  SUKČIŲ LIETUVA


Turbūt nieko nebestebina korumpuotos valdžios nusikaltimai ir godumas pinigams. Nebūna gana tol, kol pagaunami už rankos ir tai... dauguma sukčių, - prokurorų, teisėjų, politikų išsisuka nuo  bausmės. Visur savi. Ranka ranką plauna. Veikia vieninga mafijinė ,,šaika“,- prokuratūra, teismai, medikai, kiti biurokratai, kurie išlaikomi tautos.

plačiau
Alvydas Veberis. Liepsnos ,,Kryžių kalne

 

„Nemanykite, jog aš atėjęs panaikinti Įstatymo ar Pranašų. Ne panaikinti jų atėjau, bet įvykdyti. Iš tiesų sakau jums: kol dangus ir žemė nepraeis, nė viena raidelė ir nė vienas brūkšnelis neišnyks iš Įstatymo, viskas išsipildys.  Todėl...

plačiau
Alvydas Veberis  Šiaulių prokuroras Sigitas Dobiliauskas nusikaltėlių stogas?!

 

Stogu būti kriminaliniams nusikaltėliams yra viena, bet dengti nusikaltėlius, kurie spjauna Dievui į veidą, visai kas kita. Prokurorui Sigitui Dobiliauskui, atmetus mano prašymą nustatyti nusikaltėlius ir juos nubausti už vandalizmo aktą atliktą  ,,Kryžių kalne”, reiktų labai  susirūpinti.

plačiau
Alvydas Veberis  SAVI Į GATVĘ, SVETIMIEMS PILNAS IŠLAIKYMAS

 

Internetas pilnas aktyvių visuomenininkų pranešimų, dėl tautos išlaikytinių abejingumo savo piliečiams.

Talkinant Amerikos tironijai, Lietuvos parsidavėlių ,,šaika“ ne tik sugebėjo savo įstatymų galia išvaryti pusę Lietuvos piliečių  duoneliauti svetur, bet prisikvietę pabėgėlių (tiek iš Afrikos, Ukrainos...) nusisuko nuo savų,  kenkėjišku savo ,,darbu“

plačiau
Dievo Žodis - Pasaulio Šviesa


Nenuostabu, kad pastarosiomis dienomis ne tik Ukrainos dvasininkai, bet viso Pasulio tikintieji  sulaukia vieno svarbaus klausimo: "Kodėl Dievas mus taip baudžia"?

plačiau
Alvydas Veberis  VELNIAS ĮSISIAUTĖJO

VELNIAS ĮSISIAUTĖJO

Dievas Nojaus laikais sunaikino visą žmoniją, o dabar patys vieni kitus sunaikins. Tai akivaizdu. Šalia Ukrainos pavyzdys ne be Lietuvos konservatorių partijos pagalbos. Jie šaukia, kuo daugiau aukų ir kraujo! Maidaną visoje Ukrainoje! Karą galima laimėti karu! Savo pasiekė. Lavonai mėtosi gatvėse. Suspaudimas už aklą tikėjimą ir pasitikėjimą šėtono tarnais.

plačiau
Ramutė Vaitekūnienė  GAL PUTINAS AR LUKAŠENKA GERIAU UŽ LIETUVOS MARIONETES TARNAUJANČIAS SVETIMIEMS TIRONAMS?

Į dienos šviesą lenda visi ,,niekšelių“ norai ir užsakymai, padarant mane t.y. Ramutę Vaitekūnienę, netgi nepakaltinama.

2017m. Rimantas Pašakinskas, su 2 (dviem) gaujos nariais, atvažiavo prie mūsų arkinio sandėlio, nupjaustė spynas ir įsibrovė į sandėlio vidų. Tai pamačiusi, nuėjau pasiklausti, kas čia dedasi mūsų privačioje teritorijoje. Tie du jo sėbrai stovėjo, netardami nei žodžio, o R.Pašakinsko juokas buvo panašus į arklio žvengimą.

plačiau