STRAIPSNIAI

 Alvydas Veberis  AKLI KURTI PASYVŪS


Daugelis pažįsta tokį ,,naivuolį, keistuolį", drąsų, turintį stiprų stuburą Vaidą Lekstutį Žemaitį. Jis nėrėsi iš kailio rinkdamas parašus referendumui, rinkdamas informaciją apie vakcinų poveikį žmonėms, paviešindamas korumpuotų politikų melą, jų klastą, demaskuoja išverstaskūrius antisistemininkus, trokštančius prisliūkinti prie ,,lovio", pasakoja apie teismų išsigimimą, sisteminių ,,skalikų'' pagalbą landsberginei ,,šaikai" , galiausiai pereina nuo beraščių senolių pagonybės tradicijų, į Dievą Tiesas ir t.t.

plačiau
 Alvydas Veberis .   RYTINIS VAIDO LEKSUČIO ŽEMAIČIO PAMOKSLAS

Seniai laukiau tokio Vaido Žemaičio Leksučio  atsivertimo ir supratimo. Pagaliau jis kalba Švento Rašto-Biblijos žodžiais. Politikoje jo įžvalgos tobulėja, aiškina suprantama, paprasta žmonių kalba. Kas liečia tikėjimą, reikia pripažinti, kad iki šiol blaškėsi tarp pagonybės ir krikščionybės-Kristaus pavyzdžio. Išmintį dalija Dievas. Be Jo, jokie populistai pergalės nepasiekė ir nepasieks. Vaidas pagaliau tą suprato. Iki šiol rangėsi, kaip ungurys. Ieškojo populiarumo, kuri kiekvieną garbėtrošką, anksčiau ar vėliau pražudo.         Dalinkitės! Drąsos! Nebijokite!

plačiau
Alvydas Veberis .      PANEVĖŽIO SAVIVALDYBĖS ,,ŠAIKA“ NESIKEIČIA

,,Jeigu mūsų Evangelija tebėra paslėpta, tai ji paslėpta einantiems į pražūtį, netikintiems, kuriems šio amžiaus dievaitis (velnias) apakino protus, kad jie neišvystų Dievo atvaizdo - Kristaus šlovės Evangelijos šviesos“. (Biblija-Šventas Raštas. 2 Kor 4,4). ,,Todėl atsiduokite Dievui; priešinkitės velniui, ir jis bėgs nuo jūsų“. (Jok 4,7)

 

Panevėžio savivaldybei nors kuolą ant kaktos tašyk, o jie daro savo. Ne gananuotr.  Panevėžio miesto savivaldybės meras R.M.Račkauskas

plačiau
Romutė Vaitekūnienė .   KAS SEKANTIS DĖL VALDŽIOS INSTITUCIJŲ PRIEVARTOS PALIKS LIETUVĄ?

 

,,Būkite blaivūs ir budrūs, nes jūsų priešas velnias slankioja aplinkui kaip riaumojantis liūtas, tykodamas kurį nors praryti. Todėl atsiduokite Dievui; priešinkitės velniui, ir jis bėgs nuo jūsų“.

 (Biblija. 1 Pt 5,8; Jok 4,7)

 

 

plačiau
Šių dienų realijos

 

Antikristas ir jo šalininkai siautėja. Laikų ženklai ir pabaiga.
Smėlio pamatai. Tikrąjį kertinį akmenį (Kristų) atmetė.

Labai geras video su vertimu į lietuvių kalbą. Sąsajos tarp politikos, ekonomikos ir religijos... 

plačiau
2022-06-23. ELEKTRIFIKUOTA PLĖŠIKŲ GAUJA

Redakcija gavo Reginos Bužinskajos 2021-09 mėn. prašymą, kad talkintume jai, išsprendžiant visiškai paprastą IGNITIS bei ESO (Elektros skirstomųjų tinklų) problemą...

Po vyro mirties, moteriai slaugančiai neįgalų sūnų, atiteko palikimas. Savo valdą, kurioje registrų centre registruoti du pastatai (vienas gyvenamas namas, kitame vykdė žemės ūkio verslą, įvardintas TVARTU) padalijo į dvi dalis.  Vieną jo dalį pardavė tokiai Pilkajai (pavardė pakeista...

plačiau
Alvydas Veberis.          BANDITIZMAS SIAUTĖJA

,,Palaiminti,  persekiojami dėl teisumo, nes jų yra dangaus karalystė". (Biblija. Mt 5,10)

 

Lietuvos ,,laikini administratoriai“- tautos tarnai visiškai prarado sveiką protą. Tenka sutikti su žymaus italų aktoriaus, režisieriaus, kompozitoriaus, dainininko, televizijos laidų vedėjo ir visuomenės veikėjo, kuris  yra vienas sėkmingiausių visų laikų Italijos atlikėjų, pardavęs daugiau kaip 150 milijonų albumų kopijų Andriano Šelentano posakiu: ,,Mėgaujuosi klausydamas melo, kai žinau tiesą“.

 

plačiau
Alvydas Veberis  SUKČIŲ LIETUVA


Turbūt nieko nebestebina korumpuotos valdžios nusikaltimai ir godumas pinigams. Nebūna gana tol, kol pagaunami už rankos ir tai... dauguma sukčių, - prokurorų, teisėjų, politikų išsisuka nuo  bausmės. Visur savi. Ranka ranką plauna. Veikia vieninga mafijinė ,,šaika“,- prokuratūra, teismai, medikai, kiti biurokratai, kurie išlaikomi tautos.

plačiau
Alvydas Veberis. Liepsnos ,,Kryžių kalne

 

„Nemanykite, jog aš atėjęs panaikinti Įstatymo ar Pranašų. Ne panaikinti jų atėjau, bet įvykdyti. Iš tiesų sakau jums: kol dangus ir žemė nepraeis, nė viena raidelė ir nė vienas brūkšnelis neišnyks iš Įstatymo, viskas išsipildys.  Todėl...

plačiau
Alvydas Veberis  Šiaulių prokuroras Sigitas Dobiliauskas nusikaltėlių stogas?!

 

Stogu būti kriminaliniams nusikaltėliams yra viena, bet dengti nusikaltėlius, kurie spjauna Dievui į veidą, visai kas kita. Prokurorui Sigitui Dobiliauskui, atmetus mano prašymą nustatyti nusikaltėlius ir juos nubausti už vandalizmo aktą atliktą  ,,Kryžių kalne”, reiktų labai  susirūpinti.

plačiau