STRAIPSNIAI
Alvydas Veberis . LAZDA TURI DU GALUS

Panevėžio meras Mykolas Rytis Račkauskas džiaugiasi teismų darbu. Išteisintas! Atsikvėpė po dviejų metų tampymo po areštines ir teismus!  Deja, meras neišdrįso įvardinti, kad tai buvo Panevėžio prokurorinės mafijos darbas...

plačiau
 
Birutė Rubinštein . ,,BALTIJOS KELIO” GALAS

Viskam yra pradžia ir pabaiga. Birutė daug rašė, daug nesuspėjo parašyti, bet ką parašė turi prasmę ir išliks prisiminimuose. Ar parašyta tiesa, privalome vertinti pasitelkę išmintį... 

plačiau
 
Alvydas Veberis . AR TAI TIESA?

Pokario meto Lietuvos gyventojai nuo mažų dienų dar atsimena šį posakį. Kokiu tikslu buvo sukurtos tos eilės? Neapykanta žydams už Kristaus nužudymą ar žmonių išnaudojimą saviems tikslams?

plačiau
 
Alvydas Veberis . LIETUVOS "NEPRIKLAUSOMYBĖ"

 

Skaičius 40 Šventame Rašte-Biblijoje turi magišką prasmę. Mozė nužudęs egiptietį pabėgo ir 40 metų gyveno dykumoje. Po to Dievas sugrąžino jį į Egiptą ir liepė išvesti pavergtus izraelitus iš vergijos...

plačiau
 
Alvydas Veberis . SAVAIS METODAIS Į KOVĄ

Kantrybė baigėsi. Nuteistieji nebegali  tylėti dėl esamos BETVARKĖS įkalinimų įstaigose. Tai turi žinoti visi, kas dedasi Lietuvoje. Laiškas iš įkalinimo įstaigos. Redakcija, įvairiais kanalais per tarpininkus (dėl galimo sekimo ir blokavimo) laiškų gauna begalę...

plačiau
 
Alvydas Veberis. SUSTOK AKIMIRKA ŽAVINGA

Nieko geresnio nėra, kaip  pildyti Dievo įsakymus. Kristus savo mokiniams tarė: „Eikite į visą pasaulį ir skelbkite Evangeliją visai kūrinijai.  Kas įtikės ir pasikrikštys, bus išgelbėtas, o kas netikės, bus pasmerktas.  Kurie įtikės, tuos lydės ženklai: mano vardu jie išvarinės demonus...

plačiau
 
Alvydas VEBERIS. ,, Atsikratykime stabų, jie paverčia aklai meilei"

Biblijoje, pranašo Izaijo knygoje rašoma: ,,Viešpaties Dievo Dvasia ant manęs, nes Viešpats patepė mane skelbti gerą žinią vargšams, Jis siuntė mane gydyti tų, kurių širdys sudužusios... 

plačiau
 
2020-07-02. ANTRA MELO BANGA

Šiame video analizuojama, kaip būsite apgaudinėjami rudenį arba anksčiau. Jums ruošiamas dar STIPRESNIS MELAS, nei iki šiol...

plačiau
 
2020-05-30. NAUJAS LEIDINYS "TIESOS ŠAUKLIAI"

Valdžia tautai paskelbė karą. Išdavikišką ir nuožmų. Karą be šūvių ir sprogimų. Karą savų prieš savus...

 

 

plačiau
 
Alvydas VEBERIS. PALAIMINTI

 

"Aš išvydau atvirą dangų, ir štai pasirodė baltas žirgas. Ant jo sėdėjo raitelis, vardu Ištikimasis ir Teisusis; jis teisingai teisia ir kovoja. Jo akys švietė kaip ugnies liepsna, o ant jo galvos daug diademų ir įrašytas vardas, kurio niekas nežino, tik jis pats...".

plačiau
 
<<  ankstesnis  1   2   3   4   5   10  20  sekantis  >>