STRAIPSNIAI

Zenonas Volkovas.2023-04-28. RUBINAITĖS KANČIOS

Stebiu kas vyksta Lietuvoje, pastoviai skaitau mėgstamiausią „Laisvą laikraštį“. Šiandien negaliu grįžti į mylimą tėvynę Lietuvą, kur kaip šakalai psichiatrai, prokurorai ir teisėjai laukia grįžtančios, todėl pasiliksiu pas tuos, kurie mane vertina. 

plačiau
 hum.mokslų daktaras Andrius Martinkus. 2023-04-28 Landsbergių rėžimas

Tegul Landsbergių bendruomenė kariauja pati, o ne ukrainiečių arba lietuvių rankomis. Lietuvių tauta neprivalo aukotis vardan Lietuvos režimo skleidžiamo melo“, – teigia Andrius Martinkus.

plačiau
ALVYDAS VEBERIS. 2023-04-15.  IŠEITIS VIENA

 „Kodėl jūs laužote Viešpaties įsakymus ir nenorite, kad jums sektųsi? Kadangi jūs palikote Viešpatį, Jis paliko jus"

plačiau
 Alvydas Veberis. Bažnyčia be TIESOS - plėšikų landynė

 

„Dievas duoda valdžiai galią sergėti teisingumą. Dievo žmonės turi melstis už valdžią ir ją remti, jeigu ji stengiasi valdyti teisingai. Kai valdžia engia savo valdinius, Dievo žmonės privalo drąsiai pakilti ir pasmerkti ją. O kai tenka aiškiai pasirinkti, ar klausyti, ką valdžia sako, ar daryti, kaip Dievas liepia, žmonės privalo paklusti Dievui“.

plačiau
Alvydas VEBERIS. 2023-03-21.  VARGO VAKARIENĖ SU TOKIAIS TEISININKAIS

Kurjerio darbą atliko Rasos Minkevičienės vyras Alvydas Minkevičius. Jis  save internete įvardinęs teisininku. 2022 metais spalio 3 d. atvežė Juozui Bareikiui pasirašyti SUTARTĮ, surašytą jo žmonos Rasos Minkevičienės. Už žmonos teisines paslaugas atstovauti Juozapą Bareikį paprašė 700 eurų. Pinigus paėmė, tačiau neišrašė jokio kasos pajamų orderio. Šį darbą jo žmona neturėjo teisės atlikti ir sudaryti sutartį.

plačiau
Alvydas VEBERIS. 2023-03-16. Gedvilienė: ,,KĄ TOLIAU DARYTI?''

,,Viešpatie suteik mums stiprybės, kad visi Lietuvos žmonės būtų sveiki, dori, sąžiningi, garbingai laikytųsi duoto žodžio, gerbtų ir mylėtų vienas kitą ir savo Tėvynę Lietuvą!" 

plačiau
 Alvydas Veberis. 2023-03-14.  TEISINĖS SISTEMOS PATYČIOS

,,Neturėsi kitų dievų, tiktai mane. Nedirbsi sau drožinio nei jokio paveikslo, panašaus į tai, kas yra aukštai danguje ir kas yra čia, žemėje, ir kas yra vandenyse po žeme. Jiems nesilenksi ir jų negarbinsi, nes aš Viešpats, tavo Dievas, esu pavydus Dievas, skiriantis bausmę už tėvų kaltę vaikams – trečiajai ir ketvirtajai karai tų, kurie mane atmeta, bet rodantis ištikimą meilę iki tūkstantosios kartos tiems, kurie mane myli ir laikosi mano įsakymų".

 

Šį įsakymą iš Dekalogo Romos katalikų bažnyčia išmetė ir bijo, kad niekas neatskleistų Tiesos. Pastatytas Dekalogas ,,Kryžių kalne" katalikams buvo dūris į paširdžius. 

plačiau
 2023-02-13. Aaron'ą Russo prisimenant.

 

Aaron'ą Russo prisimenant. Už atsisakymą bendradarbiauti jis buvo „likviduotas“.

VARDAN TIESOS. Aaron Russo  apie globalizmą, čipavimą, kontrolę, terorizmą ir naująją pasaulio tvarką.

plačiau
 Alvydas Veberis . 2023-02-10.   KADA KUNIGAS EGIDIJUS VENCKUS TEISUS IR KADA MELUOJA?

 

„Nėra nieko uždengta, kas nebus atidengta, ir nieko paslėpta, kas nepasidarys žinoma“. (Mt 10, 24–33)

plačiau