STRAIPSNIAI

 KUO SKIRIASI ,,PROFESIONALUS

 Tu gali šauktis Kristaus asmeniškai, savo maldose ir tuomet Jis atsiųs tau savo pasiuntinius, per kuriuos tu būsi išgelbėtas. Būtent taip Petras buvo pasiųstas į pagonio Kornelijaus namus. Būtent tokiu būdu, per Jėzų Kristų, mūsų vergiškos tapatybės šiuolaikinė nomenklatūra gali gimti iš naujo, laisvais valstybės vadovais ir pareigūnais, o mankurtiška moderni obrazovanščina gimti visų gerbiamais Lietuvių bendruomenės išminčiais. 

 

  Visada prisiminkite ką sakė mūsų Mokytojas: ,,Jei jūs pasiliekate mano žodyje, iš tiesų esate mano mokiniai ir jūs pažinsite tiesą, ir tiesa padarys jus laisvus".

plačiau
2021-03-10. Alvydas Veberis. ŽMONĖS JŪS, AR NE ŽMONĖS?

Papiktinimai neišvengiami, bet vargas žmogui, per kurį jie ateina. Jam būtų geriau, jei ant kaklo būtų užmauta girnapusė ir jis būtų įmestas jūron, negu papiktintų bent vieną iš šitų mažutėlių.

Daugeliui, Rezonansinės pedofilijos bylos – žudikės  dalyvių,  iki šio ausyse spengia mažos mergaitės-aukos Deimantės žodžiai: ,,ŽMONĖS JŪS, AR NE ŽMONĖS?“

Devyneri metai, kai ši byla niekaip nesibaigia. Visos šios bylos aukos,- tų įvykių liudininkai, mergaitės globėja Neringa Venckienė tebetampomi po teismus.

plačiau
2021-03-09 . Prabilo Delfyje dirbanti žurnalistė

Sveiki, jums rašo Delfio žurnalistė. Savo vardo neminėsiu, nes bijau susidorojimo. Pastabesni žmonės tikriausiai jau senai suprato kas per nusikaltimai vykdomi prisidengiant Corona. Drąsiai galiu patinkinti, kad jokio viruso nėra. Mes Delfio redakcijoje ne tik nesilaikome atstumo, bet ir jokių kaukių nedėvime. Kodėl? Nes viruso nėra!

plačiau
2021-03-08 . Dovydas Norkūnas  .  KAS YRA ŠEIMA?

Nu padarom dabar tą patį, ką padarėm su konvencija, su partnerystėmis. Ir čia nekalbu apie diskriminaciją, bet prisiminkim kad turim konstituciją ir nuomonę galinčią išreikšti visuomenę.

plačiau
 Dainius Kepenis .   KOVOTOJAI AR KŪRĖJAI?

Užėmęs liūto vietą, o būdamas baukščiu  zuikiu, gerovės nesukursi. Apie tai pasakoja, Seimo narys, sveikuolis, ,,antivakseris" D.Kepenis Gyvenimą prailgina darbas (sportas) ir sveikas protas. Jis būna pas dvasingus žmones, kurie kvėpuoja švarų orą, geria švarų vandenį, maitinasi  sveiku maistu. 

plačiau
Spaudos konferencija iš Seimo rūmų 2021-02-03 d.

 

Šioje spaudos konferencijoje savo teisines įžvalgas išsako mokslų daktarė, ilgametė STT tarnybos teisininkė Nendė Černiauskienė, Seimo narys Dainius Kepenis. Remdamiesi įstatymais įrodo, kad visa skleidžiama lojali valdžios propoganda, globalizacijos tironams,  apie Covid-19 ,,naudą'', yra ne kas kita, kaip  nusikaltimas žmonijai tarptautiniu mastu. Teisininkai ruošia medžiągą tarptautiniui teismui- Niunrbergo tribunolui. Lietuvos diktatoriams labai reiktų suklusti. Už prievartą teks atsakyti. 

 

plačiau
2021-03-04 .  NIURBERGO PROCESAS

Niurnbergo procesas yra pirmas atvejis istorijoje, kai aukščiausiems valstybės atstovams teko atsakyti už savo nusikaltimus tarptautiniame teisme. Niurnbergo procesas padėjo pamatus tarptautinei baudžiamosios teisės sistemai ir teismo procesams dėl baisiausių žmonijos nusikaltimų.

plačiau
 2021-03-04 .  DINKIT RUNKELIAI IR NEPRITAPĖLIAI Į UŽSIENĮ TULIKŲ PLAUTI

Jeigu Dievas su mumis tai kas gi prieš mus? Prisiminkite ko mus mokė Pats Kristus. Užsidarykime kiekvienas savo kambarėlyje, išpažinkime savo nuodėmes Dievui, atgailaukime dėl savo atsimetimo, atsiverskime nuo tuščio bedieviško kvailumo ir melskimės, prašydami duoti supratimą, koks mano asmeninis kelias šioje nesibaigiančioje kovoje tarp blogio ir gėrio, tarp tamsos ir šviesos. 

 

 

plačiau
2021-03-04. Alvydas Veberis .    BOBŲ KARALYSTĖ

Bausti, neleisti, uždrausti,  nekvėpuoti, nelankyti tėvų, sveikiems leistis nuodus, nedirbti, laukti išmaldos iš ,,valdžios‘ malonės,  visus įkalinti... Šiandien ne tik Lietuva, bet visas pasaulis užvaldytas šio pasaulio kunigaikščio (velnio). Jis Šventame Rašte įvardintas žvėries ženklu - 666.

,,Neleidžiu, kad moteris mokytų nei kad VADOVAUTŲ vyrui,- ji tesilaiko tyliai. Juk pirmas buvo sutvertas Adomas, o paskui-Ieva. Ir ne Adomas buvo apgautas, o moteris buvo apgauta ir nusidėjo. Bet ji bus išgelbėta, gimdydama vaikus,-jeigu jie išlaikys tikėjimą, meilę, šventumą ir susilaikymą“. (1 Tim 2,12-15)

plačiau
 2021-03-02 . PIRMYN KAIMIEČIAI Į PASKUTINĘ KOVĄ!

Turiu vieną vaikystės draugą. Susitinkam ne dažnai, bet kai susitinkame jis pradeda mane varginti savo revoliucinėmis idėjomis ir samprotavimais apie tai kaip reikėtų viską teisingai atimti iš turtingųjų ir padalinti vargšams. 

   

plačiau