STRAIPSNIAI

2023-01-18 Kazys Grabys. Karas dėl gėlyčių

  Pagal  mokslų dakt. Rasą Čepaitienę akivaizdu,  kad  esminės neužmirštuolės funkcijos yra šios.  Ja  pirmiausia paženklinami savieji, egzistuojančiai oligarchinei neonomenklatūrinei sistemai, elitui  ir privilegijuotiesiems priklausantys draugai bei jų grupės,  vis intensyviau siekiantys monopolizuoti istorijos perrašymą bei  aktyviai  trinti  atminimą, taip atskiriant save nuo priešų, svetimųjų, šiai sistemai nepriklausančių.    O  ir  mums  buvusiems Sąjūdiečiams  padeda  atskirti  savus  nuo tautos priešų  bei  politinių  prostitučių.

plačiau
Alvydas Veberis Našlaičių skriaudos

 ,,Mokykitės daryti gera, ieškokite teisingumo, padėkite prispaustiesiems, apginkite našlaičius, užstokite našles.(Iz 1,17)

 

Kaip perkūnas iš giedro dangaus 2022-10-20 trenkė Kęstui Šimašiui,  kai iš Panevėžio miesto savivaldybės administracijos  Socialinių reikalų skyriaus Socialinių išmokų poskyrio jis  gavo neregistruotą raštą Nr. 3010 (25.3.63) (toliau – Sprendimas) savo pašto dėžutėje.  Jame nurodyta, kad jis yra  išbrauktas  iš Asmenų, turinčių teisę į socialinio būsto nuomą. Raštas, pasirašytas   Panevėžio miesto savivaldybės administracijos Socialinių reikalų skyriaus Socialinių išmokų poskyrio vedėjos Zitos Ragėnienės. 

plačiau
Alvydas Veberis   DAR VIENAS MITINGAS PILSTANT IŠ TUŠČIO Į KIAURĄ

 

Jėzus kalbėjo savo mokiniams: „Tegul neišsigąsta jūsų širdys! Tikite Dievą – tikėkite ir mane!.. „Aš esu kelias, tiesa ir gyvenimas. Niekas nenueina pas Tėvą kitaip, kaip tik per mane..." (Biblija. Jn 14, 1–12) 

plačiau
A.Šubartas
A.Šubartas


Viešasis gyvenimas be moralės tampa nepakeliamai varginantis, o moralė be Dievo neįmanoma. Kai žmonių visuomenė nėra susijusi su Dievu, ji palaipsniui suyra į natūralią pirminę būseną, ir prasideda visų karas prieš visus, beprasmės skerdynės dėl šlykščiausių priežasčių. Žmonija arba gyvena pagal žmogiškas vertybes, arba nustoja egzistuoti. Kelio, kuriuo žengė pozityvistai, pabaigoje stovi ne protingas žmogus, o žvėris, o vietoje norimo žmogaus dominavimo prieš gamtą, įsitvirtina plėšriojo žvėries dominavimas prieš žmogų.

(A. Šubartas)

 

2022-12-12. Alvydas Veberis . LINAS JURGUTIS. KAS JIS?
2022-12-12. Alvydas Veberis . LINAS JURGUTIS. KAS JIS?

Alvydas Veberis 

 

                         LINAS JURGUTIS. KAS JIS? 


 

 

 

 

 

Pradėjęs žiūrėti šį Vyganto Kelerto video, bijojau, kad Vygantas apie Liną Jurgutį, nepasakytų kažkokių man nežinomų  neigiamų faktų. Asmeniškai bendraudamas su Linu Jurgučiu ir žiūrėdamas jo padarytus video, aš pajutau, tą patį, ką pasakoja šiame video Vygantas. Manau, tai nuoširdus, sąžiningas, doras, paprastas darbo žmogus. Svarbiausia savybė,- pasitikintis Dievu, o ne religijomis ar jų tradicijomis. Tai labai svarbu. Tokie, kaip jis galėtų padėti Lietuvai, užimdamas Prezidento postą. Nepraleiskime progos palaikydami Liną Jurgutį. Kaip ir Vygantas, aš dešimtbalėje vertinimo sistemoje, už Lino kandidatūrą rašyčiau tvirtą dešimtuką. Tokiems, kaip sistemos ,,skalikų" reklamuojamam Vėgėlei ir panašiems į jį ,,šaikos" statytiniams, vietos neliktų".

 


https://www.youtube.com/watch?v=7Sg6vc0S9QY

IŠGIRSKITE VIEŠPATIES ŽODĮ!

Atominis karas ateina į žemę? Ar jau tas laikas, kai ateina  Dievo bausmė už maištą prieš Kūrėją ? Žmonija  visiškai nekreipia dėmesio, kas dedasi aplinkui. O aplinkui sumaištis. Nepadėjo net pabaigą skelbianti eksperimentinė vakcina, naikinant žmoniją. Žemės gyventjai nesuprato, kad tai buvo signalas atgailai. 

plačiau
 Alvydas Veberis  AKLI KURTI PASYVŪS


Daugelis pažįsta tokį ,,naivuolį, keistuolį", drąsų, turintį stiprų stuburą Vaidą Lekstutį Žemaitį. Jis nėrėsi iš kailio rinkdamas parašus referendumui, rinkdamas informaciją apie vakcinų poveikį žmonėms, paviešindamas korumpuotų politikų melą, jų klastą, demaskuoja išverstaskūrius antisistemininkus, trokštančius prisliūkinti prie ,,lovio", pasakoja apie teismų išsigimimą, sisteminių ,,skalikų'' pagalbą landsberginei ,,šaikai" , galiausiai pereina nuo beraščių senolių pagonybės tradicijų, į Dievą Tiesas ir t.t.

plačiau
 Alvydas Veberis .   RYTINIS VAIDO LEKSUČIO ŽEMAIČIO PAMOKSLAS

Seniai laukiau tokio Vaido Žemaičio Leksučio  atsivertimo ir supratimo. Pagaliau jis kalba Švento Rašto-Biblijos žodžiais. Politikoje jo įžvalgos tobulėja, aiškina suprantama, paprasta žmonių kalba. Kas liečia tikėjimą, reikia pripažinti, kad iki šiol blaškėsi tarp pagonybės ir krikščionybės-Kristaus pavyzdžio. Išmintį dalija Dievas. Be Jo, jokie populistai pergalės nepasiekė ir nepasieks. Vaidas pagaliau tą suprato. Iki šiol rangėsi, kaip ungurys. Ieškojo populiarumo, kuri kiekvieną garbėtrošką, anksčiau ar vėliau pražudo.         Dalinkitės! Drąsos! Nebijokite!

plačiau
Alvydas Veberis .      PANEVĖŽIO SAVIVALDYBĖS ,,ŠAIKA“ NESIKEIČIA

,,Jeigu mūsų Evangelija tebėra paslėpta, tai ji paslėpta einantiems į pražūtį, netikintiems, kuriems šio amžiaus dievaitis (velnias) apakino protus, kad jie neišvystų Dievo atvaizdo - Kristaus šlovės Evangelijos šviesos“. (Biblija-Šventas Raštas. 2 Kor 4,4). ,,Todėl atsiduokite Dievui; priešinkitės velniui, ir jis bėgs nuo jūsų“. (Jok 4,7)

 

Panevėžio savivaldybei nors kuolą ant kaktos tašyk, o jie daro savo. Ne gananuotr.  Panevėžio miesto savivaldybės meras R.M.Račkauskas

plačiau
Romutė Vaitekūnienė .   KAS SEKANTIS DĖL VALDŽIOS INSTITUCIJŲ PRIEVARTOS PALIKS LIETUVĄ?

 

,,Būkite blaivūs ir budrūs, nes jūsų priešas velnias slankioja aplinkui kaip riaumojantis liūtas, tykodamas kurį nors praryti. Todėl atsiduokite Dievui; priešinkitės velniui, ir jis bėgs nuo jūsų“.

 (Biblija. 1 Pt 5,8; Jok 4,7)

 

 

plačiau