STRAIPSNIAI

Alvydas Veberis     TIKRASIS ROMOS KATALIKŲ BAŽNYČIOS  VEIDAS

 

Pagaliau belgų filmo kūrėjai atėjo man į pagalbą. Tą žinią pirmasis man perdavė  Šiaulių Šv. apaštalų Petro ir Pauliaus katedros klebonas Egidijus Venckus. Tai buvo džiugi žinia. Prieš kelias dienas taip pat sužinojau visą informaciją, kur pradangintas nuo mano pamato pastatytas ,,Kryžių kalne" Dekalogas (2 akmens plokštės su 10 Dievo neiškraipytų įsakymų).

plačiau
MARTYNAS BEVER. DIEVO PIRŠTAS ATSKLEIDŽIA TIESĄ

 

,,Laisvo laikraščio" Lietuvai korespondentas, leidinio ,,Tiesos šauklių" vyr. redaktorius bei įkurto labdaros-paramos ,,Biblijos studijos" fondo steigėjas A.Veberis ,,Kryžių kalne" pastatė ,,Marijos skulptūrą", kai ši neatpažįstamai sudegė po popiežiaus Jono Pauliaus II maldų.

plačiau
ALVYDAS VEBERIS. Pradėtas Vilkaviškio vyskupijos bažnytinio tribunolo ikiteisminis tyrimas

Kaip žinia, Vilkaviškio Virbalių parapijos tikintieji atskleidė klebono Gedimino Marcinkevičiaus užkulisius. Moterys pasipiktino, kad iš ten kur turėtų sklisti šviesa, ne tik jos neranda, bet tenka klampoti per dvoką bei klebono ir jo draugų pelkę.

plačiau

Kviečiame visus Sausio 13 dieną 12.00 val. į Nepriklausomybės aikštę prie Seimo. Būkite su trispalve, Vyčiu ir Gedimino stulpais!Todėl nebūkite kaip liberalkonservatoriai, kurie išsigalvojo svetimą mūsų gimtinei ir Sausio įvykių metu nenaudotą "nezabudkę".Deja, praėjus 31 metams po Nepriklausomybės atgavimo, mes vėl praradome laisvę - atsidūrėme totalitariniame režime. O gal ir mes turėsime galimybę pasisakyti?

plačiau

Nida Vasiliauskaitė pasako daug tiesos. Yra gerų minčių, bet kai kuriuose dalykuose negalima sutikti. Vėjai. Ypač nepaklusti valdžios įsakymams dėl kaukių dėvėjimo. Gera kalbėti, jei nereikia baudos mokėti. Ką daryti tai močiutei, kuri neturi pinigų duonai, o uždedama bauda 500 eurų už vieną atvejį? Jeigu nedėvėsi pastoviai, tai per neilgą laiko tarpą gausi tiek baudų, kad nepaneši savo likusį gyvenimą. Tokią valdžią reikia šluot, o ne pavieniui prieštaraut nevykdant. Reikia galvoti, kad tokie į valdžią nepakliūtų. Kaip tą padaryti, tai naujų partijų vadovų galvos skausmas. Jie turi galvoti, o ne atskirus žmones pjudyti nepaklusnumui.

plačiau
 ATSAKYMAS Į KLAUSIMĄ ,,KODĖL

Yra labai svarbu, kad perskaitytum  iki galo.

           SVARBU: Skaityk šį straipsnį, tik su sąlyga, jei turi laiko Dievui.
Vieną dieną kalbėjosi Šėtonas su Jėzumi. Tik atėjęs Šėtonas į Edeno Sodą šūkavo, išsidirbinėjo ir juokėsi sakydamas: - ,,Taigi ponia. Aš tik ką paėmiau pasaulį pilną žmonių naudodamas puikiausią masalą.  Žinojau, kad jie negalės atsispirti. Jie visi užkibo.

 ,,Ką dabar su jais darysi?",- paklausė Jėzus. 

,,Žaisiu su jais",- atsakė...

plačiau
Korupcijos epidemija

Korupcijos epidemija

Tironijos tikslas, - persekioti ir sunaikinti Pasaulį. Šimonytės ir kitų diktatorių geriausia Kalėdinė dovana,- jums skirtas skiepas. Mirties eksperimentinis vaistas, kuris reklamuojamas už Judo sidabrinius.

plačiau
ALVYDAS VEBERIS. MAFIJA TRIUMFUOJA

Jau tapo įprasta, kai nuskriaustieji minantys teismų slenksčius, ne tik neranda Tiesos, bet turi įrodinėti, kad jie yra sveiki. Anot sistemos ,,tarnų“ tik durniai gali ieškoti  Tiesos Lietuvos pelkėje.

 Lietuvos Respublikos generalinei prokurorei Nidai Grunskienei dirbant  Panevėžyje, mano įsteigtas paramos  Fondas  ,,Biblijos studijos“, gavęs kaimynų skundus dėl 92 metų vienišos senolės nepriežiūros,  kreipėsi į N.Grunskienės vadovaujamą prokuratūrą dėl viešo intereso gynimo.

plačiau
V.ZELENKO. KELIAS Į PRAŽŪTĮ


– Jungtinės Valstijos šiuo metu turi ne prezidentą (Bideną), o demencija sergančią marionetę Baltuosiuose Rūmuose.

– Šie bedieviai gyvuliai – vaikus aukojantys stabų garbintojai nori sunaikinti sąmoningą Dievo mokymo siekimą. Tai yra karas prieš Dievą.


– Baimė yra įrankis, tai yra masinio naikinimo ginklas, baimė naikina žmonių psichiką.

plačiau
Pasimelskime

,,Nėra nieko paslėpta, kas nebūtų atskleista, nieko slapta, kas nepasidarytų žinoma ir neišeitų aikštėn“. (Lk 8,17)

 

 

Pasimelskime

 

Pasimelskime už ligonius, už valdžią, kuri nepaliaujamai stebina tautą. Pasimelskime už Landsbergį ir Adamkų, kurių garbei, Radviliškio rajono milijonierius-lakūnas Kazimieras Masulionis su žmona Vitalija,  pastatė nuostabaus grožio bažnyčią. Pasimelskime už šį milijonierių, kuriam mažiausias Dievo tarnas Alvydas Veberis atvyko pranešti TIESOS žinią. Tą žinią, kurią Kristus perdavė savo apaštalams ir prašė ją skelbti iki pasaulio pakraščių.

 

plačiau