STRAIPSNIAI

Alvydas Veberis.      LIETUVOS IŠLAIKYTINIAI GYVENTOJŲ PROBLEMŲ                      SPRENDIMUI AKLI IR KURTI

Trys ieškiniai dėl viešo senolės interesų gynimo  paduoti Tarptautiniams Europos Sąjungos arbitrams. Lietuvoje išsigimęs teisinis nihilizmas.

Tarptautinio pilietinių ir politinių teisių pakto 14 str. 1 d. pažymi, kad kiekvienas asmuo turi teisę, kad jo byla būtų nagrinėjama lygybės ir viešumo sąlygomis pagal įstatymą sudaryto kompetentingo, nepriklausomo ir nešališko teismo, kuris <…> nustatytų jo ginčijamas civilines teises ir pareigas.

plačiau
Aurimas Drižius. Kaip Nida Grunskienė nuo kalėjimo gelbėjo P.Nevulį

Rytoj Seimas balsuos už prezidento Ginato Nausėdos pasiūlytą kandidatę į generalinius prokurorus Nidą Grunskienę. „Man padarė didelį įspūdį, kaip prokurorė N. Grunskienė išmano prokuratūros sistemą ir kaip ji yra pasiryžusi pasiekti joje gerų pokyčių. Tikiuosi, kad, Seimui pritarus jos kandidatūrai, N. Grunskienė sėkmingai įgyvendins savo viziją“, – sakė Prezidentas...

plačiau
2020-12-03. KUO TOLIAU - TUO

2020 m. gruodžio 4 d. 11 val. Lietuvos Nepriklausomybės Akto signataro Zigmo Vaišvilos ir Lietuvos Visuomenės Tarybos spaudos konferencija Seime „Naujasis Karo policijos įstatymas – grėsmė visuomenės saugumui“. 

Nueinantis Seimas pateikė labai kietą "dovanėlę" Lietuvos žmonėms. Kuo tai "kvepia"? Komendanto valanda ar karine padėtimi?...

plačiau
2020-12-02. TEISINGUMO KRACHAS

Lietuvos teismų išsigimimas nieko nebestebina. Kantrybės netekę daugelis piliečių išvyko iš šalies, kiti paprašė politinio prieglobsčio kaimyninėse šalyse, treti persekiojami savųjų juodaskvernių. Nepadėjo nei visuomenininkų ,,Bado akcija" po Prezidentės langais, nei badautojų palapinės prie Seimo ar kitų vyriausybės pastatų...

plačiau
Alvydas VEBERIS.  KORUMPUOTIEJI TEISĖJAI

Panevėžio apygardos teisme, atskirtas nuo savo kolegų, teismo slenksčius mina advokatas Gintaras Ruseckas.

Advokatas Gintaras Ruseckas yra kaltinamas dėl prekybos poveikiu. Kaltinamajame akte nurodoma, kad 2018 m. G. Ruseckas susitarė duoti 22 tūkst. eurų kyšį advokatui Donatui Zagreckui, kad šis paveiktų Lietuvos apeliacinio teismo Baudžiamųjų bylų skyriaus teisėją K. Jucį. Buvo tikimasi, kad teisėjas panaikins Vilniaus apygardos teismo nuosprendį ir išteisins advokato G. Rusecko atstovaujamus asmenis.

plačiau
Alvydas VEBERIS  TEISINĖS SISTEMOS VIRAŽAI

2020 metų spalio 13 d. atlikta krata viename bute Santariškių g., Vilniuje. Sulaikytas bute gyvenantis nuomotojas Arminas Pimpė. Po kratos  palikta bute jo mergina-sugulovė, kuri, po vaikino sulaikymo, pasišalino su visais nuomotojo daiktais.

plačiau
 Karo teismas - TRIBUNOLAS visiems valstybės išdavikams !

Akivaizdu, bet neįtikėtina. Ar tai gali būti TIESA? Pašnekovas kalba apie tai, kas seniai sklando viešoje erdvėje. Jie užima pirmąsias Romos Katalikų bažnyčios suolų vietas. Nejaugi  jie ištikimi   šio pasaulio kunigaikščio (velnio) tarnai? Mirtis išlygina visų kupras...

plačiau
Alvydas Veberis .     NAKTINIS NAMO ŠTURMAS

Spalio mėn. 13 dienos 4 val. nakties į Santariškių g., Vilniuje namo vieną iš butų, gyventojams ramybę sudrumstė įsibrovėlių gauja. Jų buvo ne mažiau  aštuonių. Vieni apsirengę civiliai, kiti kaukėti su neperšaunamomis liemenėmis. Jų buvo ne mažiau  aštuonių. Vieni apsirengę civiliai, kiti kaukėti su neperšaunamomis liemenėmis.  Buto savininkė, gyvena ir dirba Jungtinėje Karalystėje... 

plačiau
Alvydas VEBERIS.  PANEVĖŽIO APYGARDOS TEISME CIRKAS TĘSIASI

Devinti metai, kai Rezonansinės Garliavos pedofilios bylos-žudikės cirkas tebevyksta Panevėžio apygardos teisme.

Bylą nagrinėjanti teismo kolegijos  sudėtis nepakitusi. Posėdžiui pirmininkauja teisėjas Vaidas Meidus, jos  sudėtyje teisėja Jolanta Raščiuvienė bei  Valdas Ciesiūnas. Sekretoriauja Rima Pačešiūnienė.

plačiau
Rimantas Švaplys.  LAIMĖTI RINKIMUS AR LIETUVĄ?

Šiuo metu, dėl prasidėjusio rinkiminio vajaus, epidemijai nueinant į antrą planą, vėl grįžtame į seimo rinkiminį - politinį turgų. Iš esmės prekės tos pačios. Politinė rinkodara, keičiant etiketes irgi visiems žinoma. Deklaratyvinės, be skaičių, datų, niekuo neįpareigojančios programos, bei agitacinės laidos su nuvalkiotais: sieksime, stengsimės, didinsime, mažinsime ir t.t., ir pan.. 

plačiau