TIESOS KARIAI

Kas yra tiesa?

Daugeliui yra girdėta rytų tautų istorija apie keliaujančių neregių grupelę, kuriai kelią pastojo dramblys. Kiekvienas iš tų keliautojų apčiupinėjo kliūtį ir tada papasakojo kitiems, kaip dramblys atrodo.

Vienas iš tų vyrų palietė dramblio koją ir pasakė, kad tai būtybė, panaši į medį. Kitas palietė iltį ir apibūdino dramblį kaip ietį. Trečias suėmė uodegą ir tvirtino, jog dramblys panašus į virvę. Ketvirtas palietė straublį ir įrodinėjo, kad dramblys panašus į smauglį…

Ir kiekvienas iš jų sakė tiesą... Tad kaip yra iš tikrųjų?..

plačiau
Pasaulio mokslininkai prabilo apie Kūrėjo egzistavimą

Paradoksalu, tačiau praktiškai visi pasaulio mokslininkai ateistai ėmė vienas per kitą įrodinėti Kūrėjo egzistavimą. Šiuolaikinis pasaulis, anot jų, visgi negalėjo susiformuoti pats savaime.
Šiuolaikiniai duomenys apie DNR molekulės sandarą nenuginčijamai liudija, kad ji negalėjo atsirasti pati savaime, tačiau yra kažkieno sukurta. Genetinis kodas ir tiesiog enciklopedinė informacijos apimtis, kurią turi molekulė, paneigia aklo sutapimo galimybę... 

plačiau
Laiškas žmogui

Kol subręsta kiekvienas normalus žmogus, jis turi pabūti ir vaiku, ir paaugliu. Dažnai pasitaiko, kad vaikystėje ar paauglystėje buvę tikrais pasiutėliais, suaugę tampa labai doromis, patikimomis asmenybėmis. Bet kaip vadinti procesą, kai paauglystė nepraeina? Auga tik kūnas, o dvasia lieka kažkur praeityje? Kur negalioja visuotinai priimti etikos dėsniai, mandagumo taisyklės... 

Komentarai

plačiau
Didžioji kova. Kas mus gali išgelbėti?...

Apie jas kalba visi. Dvi Lietuvos mergaitės, sudrebinusios pasaulį. Tai Raselė, savo tėčio nupjautomis  kojytėmis, ir Deimantė, išniekinta, pažeminta, smurtu atimta iš mylinčių artimųjų, sunaikinant tėtį. Viena išgelbėta iš mirties, antroji - nežinioje. O gal ir ji sunaikinta... Ta pati Lietuva, bet skirtingi žmonės ir skirtingi likimai. Vieni turintys širdį, meilę, amžiną gyvenimą, kiti niekšai-išsigimėliai, vedantys mus į pražūtį.

Pradžioje prisiminkime primirštą Raselės istoriją, su laiminga pabaiga. Deimantės istorijoje kova nebaigta. Ar ji suvienys mūsų širdis, kaip tada Raselės nelaimė...

plačiau
Kaip demonai įsitvirtina mūsų gyvenime

Atskleistos baisios paslaptys apie antikristo darbą šiandieniniame pasaulyje prieš pasaulio pabaigą. Jis dirba atvirai, nusiėmęs kaukę, kad sunaikintų žmoniją. Visa tai vyksta. Turintiems sveiką,  nuovoką peržiūrėti būtina. Demonų paveikti nesupras arba nepatikės apie ką kalbama.

 

plačiau
Brangūs draugai!

Šiuolaikinė visuomenė yra patekusi ne tiek į ekonominę, kiek į dvasinę krizę. Ir jokios ekonominės, finansinės ar politinės reformos nepadės išvesti visuomenės iš šios krizės.

Vienintelis dalykas, kuris gali išgelbėti ne tik Rusiją, bet ir visą žmoniją šiuo metu, tai - Dvasingumas, arba Dorovingumas. Dorovingumas, kuris yra kiekviename žmoguje. Tai - jo Sąžinė.

plačiau
Aferistų įžūlumui ribų nėra...

Šią istoriją buvau aprašęs viename "Laisvo Laikraščio" Lietuvai numeryje. Matyt, teisingumo ,,vykdytojams" patinka antireklama. Jiems kritika, tarsi, vanduo nuo žąsies plunksnų.  

Šį straipsnį įdedu kap iliustacinę priemonę parodyti kokiais metodais dirba aferistai ir teismai. Būkime atidūs...

plačiau
Liudijimas apie paslaptingus grybus

Nuo mažens gyvenau arti miškų, todėl visa šeimyna buvome grybautojai ar uogautojai. Tai papildomas maistas ir atsargos mūsų nemažai  šeimynai. Retas Lietuvoje nesinaudoja šia pramoga, ypač tie, kurie turi tam sąlygas ir galimybes. Šio pomėgio nesu atsisakęs iki šiol...

plačiau
Prasmių sukeitimas - melo rūšis

 

Tiesiog stulbina, kaip Melas atiminėja iš Tiesos jos vertybes ir mikliai iškraipo jų esmę, priversdamas neapkęsti netgi pačias sąvokas.

Nesunkiai rasite ir daugiau pavyzdžių iš savo gyvenimo...

plačiau

Puikus atsakymas dėl Krymo, pinigų, moralės ir požiūrio į valstybę. Tinka ir Lietuvai. Gaila, kad nevalstybine kalba - jaunimas nelabai sugebės suprasti...

plačiau