TIESOS KARIAI

Ar visada pasitikite teologų ar mokslininkų išvedžiojimais?

 Ką manote apie ketvirtą Dievo įsakymą-poilsio dieną? Išsiaiškinkime. Juk aklas aklą veda į duobę. Pasaulis sumaištyje. Kodėl?

 

Šiame video pamokslininkas Džon MakArtur bando pateisinti tik savo įsitikinimą ne pilnai įsigilindamas į sabatos esmę. Nors atrodo, kad bando šį klausimą apžvelgti plačiai per visą Bibliją, bet nepastebi svarbių dalykų:

 

1. Jis sako, kad Pr. 2, 1-3 nėra jokio nurodymo, kad žmogus turi švęsti septintąją dieną, tik Dievas ilsėjosi gėrėdamasis Savo kūryba. Bet juk patys žodžiai: "pašventino", kalba, kad ta diena buvo specialiai atskirta nuo kitų tam tikra tikslui, ir "palaimino" - pasako, kad tą palaiminimą gali suprasti tik žmonės, o ne gyvūnai. Tai reiškia, kad ta diena buvo palaiminta visų pirma dėl žmogaus, ką patvirtina ir Kristus: Mk. 2, 27.28 " Sabata duota žmogui". Tokiu būdu jau Adomas galėjo matyti koks nuostabus yra Dievas: Jis viską padarė dėl žmogaus, aprūpino viskuo, kas reikalinga gyvenimui (jam pačiam nieko prie to nebereikėjo pridėti savo rankomis), kad žmogus galėtų pasitikėti Juo ir gėrėtusi Juo.

 

2. Tai, kad Mk. 2, 28 pasakyta, jog "ne žmogus šabui padarytas", pamokslininkas nepasako kokia šio pasakymo esmė. Juk Kristus tai pasakė fariziejams, kurie tuo metu buvo prigalvoję įvairių įsakymų ką galima ir ko negalima daryti šabo dieną. Ir jie manė, kad šių taisyklių yra būtina laikytis, kad būtum išgelbėtas. Tokiu būdu žmogus šabą šventė jau ne dėl to, kad galėtų gėrėtis Dievu, bet tam, kad tarnautų šabui. Nes, anot, fariziejų šabo taisyklių nepaisymas buvo laikomas didžiu nusižengimu, vedančiu į mirtį. Todėl Kristus aiškiai pasakė jiems, kad sabata duota dėl kito tikslo: kad žmogus ilsėdamasis galėtų džiaugtis Dievu ir paklusdamas Dievui, tuo pačiu parodytų savo ištikimybę ir pasitikėjimą Jo rūpesčiu.

 

3. Džon MakArtur sako, kad Abraomas nieko nežinojo apie šabą. Bet Pr. 26, 5 aiškiai pasakyta, kad Abraomas žinojo Dievo įsakymus.

 

4. Taip pat sako, kad šabas buvo duotas tik žydams (Iš. 20, 8-11 ir Ezek. 20, 12), bet kas buvo žydai: P.Įst. 7, 6 - tai gyvojo Dievo tauta, kuriai Dievas davė geriausius įsakymus - Ps. 147, 20. Be to, Iz. 56, 3-6 sakoma, kad sabata duodama ir svetimšaliams. Izraelio tauta buvo sukurta tam, kad Dievo įsakymus skelbtų kitoms tautoms. O ant Sinaujaus kalno duotas ne tik 4 įsakymas, bet ir visi kiti 9 įsakymai žydamas.

 

5. Jis pamini, kad Jn. 5, 18 parašyta, jog Kristus nepaisė šabo ir jį panaikino. Bet vėlgi kontekstas juk paaiškina, kad jis nepaisė tik žydų sugalvotų nuostatų, kad šabo dieną negalima gydyti ir nešti savo gulto. O apie patį šabo įsakymą ir kitus įsakymus Kristus yra pasakęs taip: Mt. 5, 17.18, o Šv. Dvasia sako taip Naujajame Testamente: Hebr. 10, 16.17, reiškia šabo įsakymas nėra panaikintas.

 

Tie, kas švenčia sekmadienį tarsi patvirtina, kad katalikų bažnyčia yra teisi 364 m. Laodikėjos suvažiavime patvirtinusi, jog mes turime švęsti sekmadienį, kad atsiskirtume nuo žydų.

Toks mano atsakymas, o ką manote jūs?

http://www.youtube.com/watch?v=201Zhcr65VM&feature=youtu.be

 

 

Susisiekite su mumis!