STRAIPSNIAI » Liudijimai

A.Veberis MANTO GYVAS LIUDIJIMAS-ATSIVERTIMAS
 A.Veberis   MANTO GYVAS LIUDIJIMAS-ATSIVERTIMAS

 2014 m. sausio 17 d., penktadienis

Šiandien iš vieno savo facebook draugo rašytojo  Manto gavau tokio turinio žinutę:

 

,,Sveiki, ką tik baigiau skaityti Bibliją, kurią individualiai studijavau daugiau nei pusmetį. Man tik dabar atsivėrė akys. Aš likau šokiruotas. Juk antikristas tai popiežius, sulaužęs dešimt Dievo įsakymų ir klaidinantis žmones, melsdamasis stabams. Man atsivėrė akys ir aš gerokai praregėjau. Supratau, kaip visi žmonės nuo gimimo mulkinami ir klaidinami.

 

Biblijoje niekur neradau, kad reikia melstis Marijai, o ką darome mes? Ką daro bažnyčia, kurią lankiau ir priimdavau sakramentus? Ką daro mūsų bobutės, mamos? Ačiū Dievui, man atsivėrė akys. Nuėmiau nuo sienų visus paveikslus ( Marijos paveikslą sudaužiau, vieną naktį lunatikuodamas per sapnus, nors įprastai to nedarau). Dar liko medinis kryžius šalia namo. Ketinu jį nupjauti. Ar teisingai pasielgsiu, kaip manote? 

Atradau tikrus Dievo įsakymus Biblijoje, nors iki tol rėmiausi popiežijos sukurtais. Gal man reikėtų persikrikštyti ne jų bažnyčioje? Dar esu šokiruotas. Apreiškimų knygoje nušvito tiesa. Žmonės eina ne tuo keliu, jie seka antikristą, kurio mulkinimo planas iš ties suktas.

 

Dievas jau daug sykių man apsireiškė įvairiais būdais, anksčiau davė ženklų. Tik dabar permąstau ir suprantu, kaip aš klydau. Parašysiu knygą apie tai, tiesiog tai turiu padaryti. Turiu pradėt švęst šeštadienį, o ne sekmadienį, kaip anksčiau. Kalėdas suprantu kaip Jėzaus gimtadienį, negi ir tai melas?“

 

Aš jam atrašiau:

,,Sveikas, šiandien džiaugiasi Dangus ir Žemė. Į savo namus dar vienas tikintysis, ieškantis Tiesos ir gyvenimo prasmės, įsileido Kristų. Ilgokai teko Kristui belstis, bet tikslas pasiektas. Šaunu. Tas kelias ne trumpesnis buvo ir pas mane, kol nebuvau rankose turėjęs Biblijos, o paskui su pasišventusiais misionieriais iš Amerikos jos neišstudijavau.
Aš, kaip ir tu, daugiau buvau pridaręs nesąmonių pagal Vatikano - Babelės skleidžiamą melą. Įsteigęs fondą, sunaikinau visą atributiką, stabus, kryžius.

 

Taip pat buvo didžiulis kryžius ir ant mano namo sienos. Nuėmęs sudeginau, medieną panaudojęs šašlykams kepti. Taip pat buvau pastatęs Marijos skulptūrą Kryžių Kalne. Ji buvo virtusi stabu. Suklaidinti tikintieji meldėsi jai, nešė gėles, bučiavo, apkarstė rožančiais, paveikslais. Su išmintingais krikščionimis sudaužėme. Iš betoninės skulptūros liko skalda kelio dangai. Gal girdėjai buvo didelis skandalas, pasiekė ir Amerikos žiniasklaidą?

Daug turiu ką, tau brolau, papasakoti, bet apie tai vėliau. Gal pradžiai žvilgtelėk į keletą mano straipsnių, video. Aš įkeliu nuorodą: http://www.tiesoskariai.lt/ Šiais metais pakrikštijau dvi labai uolias merginas, kurios suprato Romos katalikų bažnyčios melą. Viena atskrido net iš Norvegijos pasikrikštyti kita iš Anglijos, kad priimtų Kristų ir sektų Jį.“

Po pusdienio gavau šio draugo sekantį atsakymą:

"Dėkui. Šiandien nupjoviau savo kryžių prie namo, rožančius, paveikslus pakasiau stabmeldžio žemėje. Dabar ant sienos pas mane namie kabo įrėminti Dešimt Dievo Įsakymų.

 

Paskaitinėsiu jūsų info, pažiūrėsiu video. Apie Marijos statulą Kryžių Kalne esu girdėjęs. Aš sudaužiau savąją Mariją ant sienos,- sapne pats to nesuvokdamas per miegus. Dievas to norėjo...“

Iš Kryžių kalno moters betoninės skulptūros-stabo liko tik skalda kelio dangai