STRAIPSNIAI

Vladimiras Troščenka . Gestapas, eikite lauk
Vladimiras Troščenka . Gestapas, eikite  lauk

 

Lenkas pastorius Kanadoje išvijo policininkus,

atėjusius drausti švęsti Velykas.

 

 

                                                               

 

  GESTAPAS, EIKITE LAUK

 

  Bažnyčios Kanadoje pastorius Artūras Paulauskas (Artur Pawlowsky) išvarė iš bažnyčios naujosios pasaulio tvarkos ATMATŲ sarginius šunis, bandžiusius uždrausti švęsti VELYKAS. 

 

  Nebe daug tokių tarnautojų belikę mūsų bažnyčiose. Daugumoje yra linkę susitaikyti ir nesipriešinti. Bet jų negalima smerkti, nes ne daugeliui Dievas duoda Samsono jėgą ir Dievišką įsiūtį tam, kad apginti Viešpaties paveldą. 

 

  Mes privalome melstis už šį Viešpaties karį ir žinoti, kad tokie kaip jis pasiaukoja, kad mes galėtume ramiai ir netrukdomi visokių bedieviškų atmatų švęsti Viešpaties šventes. 

video: 

https://www.youtube.com/watch?v=ziWXH7T15zw&ab_channel=Faithwire

 

  Nekviečiu elgtis, kaip šis Karštos Širdies Krikščionis, bet kviečiu melstis už jį ir kitus Viešpaties karius, kurie aukoja save tam, kad mes būtume ramybėje. 

  Jeigu taip NEW WORL ORDER atmatos ir jų šunys būtų sutinkami bent 70 proc. bažnyčių ir bendruomenių, mes jiems suformuotume BANDOS IMUNITETĄ ir tie gyvuliai daugiau pas mus nekištų savo purvinų snukių ir nemindžiotų savo kanopomis mūsų durų slenksčių. 

https://www.youtube.com/watch?v=ziWXH7T15zw

 ps. O gal policininkai teisūs neleisdami švęsti pagoniškų švenčių? Juk tai Dievo nurodymas. Pamąstykime. Kurioje pusėje  tiesa?

 

Su meile ir rūpesčiu

Vladimiras Troščenka