STRAIPSNIAI

ŠVENTOVIŲ IR NELAIMIŲ DAUGĖJA II dalis

Stebuklingomis galiomis tarp žmonių garsėjančios Merkinės piramidės šeimininkas Povilas Žėkas ragina nebijoti pasaulio pabaigos. Esą ji nebus tokia, kokią įsivaizduojame. Tačiau jaunas vyras skatina rengtis didelėms žmonijos gyvenimo permainoms, nes jų išvengti nepavyks niekam.


Artimiausia prognozuojama pasaulio pabaiga - šių metų gruodžio 21-oji. Būtent tądien baigsis majų kalendorius, žymintis vieno ciklo pabaigą.

Ir iki šiol tariamų pasaulio pabaigų išpranašauta daugybė, bet nė viena jų neišsipildė. Žemė kaip sukosi, taip ir sukasi aplink savo ašį bei Saulę, žmonių kartas keičia naujos kartos. Tačiau įvairių sričių mokslininkai neatmeta galimybės, kad Žemę gali ištikti globali katastrofa, kurių bėgant amžiams buvo ne viena. Kaip ir pranašysčių apie pasaulio pabaigą.

 

 

Pranašauja virsmą

Viena paslaptingiausių Lietuvos vietų, vadinamoji Merkinės piramidė, tarp žmonių garsėja gydomosiomis galiomis bei dvasiniais potyriais. Jos įkūrėjas P.Žėkas, tvirtinantis, kad Dievas mintimis jam perduoda informaciją apie žmonijos ateitį.

Vis dėlto, jo įsitikinimu, didelių permainų žmonijai išvengti nepavyks. Tad būtina joms tinkamai pasirengti tiek dvasiškai, tiek fiziškai. Povilo nuomone, 2012-ieji taps įsibėgėjančių permainų metais.

 

Jis ir jo bendraminčiai 2012 metus vadina pasirengimo kaitai metais. Didžiosios permainos, galutinai pakeisiančios žmoniją, prasidės 2013-aisiais ir tęsis iki 2015-ųjų pabaigos. „Kalbu apie trejus metus, tačiau žmonėms aiškinu ir juos skatinu ruoštis maždaug metus truksiančiam sunkiajam periodui“- sako piramidės, kupolo ir kryžių komplekso ,,dvasinis vadovas‘‘.

 

Pasak jo, nebus taip, kad vieną rytą Žemė virs tobula planeta, staiga pasikeis jos gyventojų vertybių skalė, jie taps dvasingi, supras vienas kitą be žodžių. „Greičiausiai atsitiks taip, kad iki tol džiuginę, tačiau menkaverčiai dalykai tiesiog pamažu nebeteks prasmės“, - svarstė vyras.

 

Patikėjo ne iškart

 

Povilas teigia ir pats ne iš karto patikėjęs, kad pasaulio laukia didžiosios permainos. Kai į piramidę pasimelsti atvažiavę žmonės teiraudavosi jo nuomonės apie artėjančią pasaulio pabaigą, jis į tokias kalbas labai rimtai nežiūrėdavo. „Atrodė, kad tai neramių, kiek paranojiškų sielų blaškymosi rezultatas. Todėl patardavau nusiraminti, pamedituoti ir pasikliauti Dievu“, - pasakojo vyras.

 

 

Viskas ėmė keistis 2011 metų pradžioje, kai jis pats ėmė gauti žinių, kad artėja didelės permainos. Tada lyg tyčia atsirasdavo vis daugiau žmonių, kurie pasakodavo, kad per sapnus, meditacijas regi vaizdus apie globalines katastrofas, užgriuvusias žemę, ir didžiulėse suirutėse besiblaškančius žmones. Net ir girdėdamas tokias kalbas, Povilas atsargiai pašnekovų pasiteiraudavo, gal jie regėję matytų fantastinių filmų vaizdus apie pasaulio pabaigą. Tačiau šie tvirtindavo tokio žanro filmų visai nežiūrintys. „Taip susiformavo kolektyvinis aiškumas, kad artėja nepaprastas laikotarpis ir reikia atsakingai jam ruoštis“, - sakė piramidės šeimininkas.

 

 

Pataria ruoštis

“Žmonija mintimis bei veiksmais niokoja žemę. Neigiama energija kaupiasi jos gelmėse ir vis intensyviau išsiveržia sukeldama įvairias stichines nelaimes. Tai vidinis procesas, neturintis sąsajų su išoriniu Žemės energoinformaciniu lauku. Žmonės, kaip fizinės Žemės paviršiumi vaikščiojančios būtybės, patys nustato bei išgyvena santykį su gimtąja planeta, tad gauna ir atitinkamą atsaką iš jos gelmių“, - sakė Povilas.

 

Anot jo, žmonių pasaulis ignoruoja Dievo valią, todėl būtina pasitelkti akivaizdžias išorines aplinkybes, kad žemėje įvyktų esminės permainos. Esą jau greitai prasidės intensyvus Žemės apsivalymo procesas, kurį sužadins kosminė spinduliuotė. Ji užlies mūsų planetą ir paveiks visus gyventojus. Šio proceso neįmanoma nei sustabdyti, nei atšaukti. Žemėje pokyčiai tęsis tol, kol spinduliuotė bus intensyvi.

 

Gali ilgam laikui dingti elektra ir dėl to bus paralyžiuotas įprastas gyvenimas. Didelę įtaką turės ir sparčiai kintantis Žemės magnetizmas - dėl to žmonių būsena taps nestabili.

„Pirmos trys dienos būna ypač sudėtingos miestų gyventojams. Po kelių savaičių sumaištis persimeta į kaimus. Jei nestabilumas užsitęsia keletą mėnesių, ima trūkinėti valdžios santykiai su žmonėmis“, - galbūt žmoniją užgriūsiančias bėdas vardijo Povilas. Esą prasidėjus sumaiščiai, žmones apima panika, jie puola masiškai viską pirkti, todėl net reikalingiausių prekių ima trūkti.

 

 

Atsargos nepražus

Povilo šeima kaupia atsargas, tačiau tai daro pamažu. Rengdamiesi permainoms Žėkai didina ūkinį savarankiškumą - patys kepa ir džiovina duoną, gaminasi lydytą sūrį bei kitus karvės ir ožkos pieno produktus. Kaip sako Povilo mama Onutė, dabar jų šeima prisimena, ką tėvai ir seneliai darė. Moteris neslepia, kad ūkelio, kuriame yra pulkelis vištų, penkios ožkos ir karvė, priežiūra atima laiko, tačiau dabar jie gali valgyti gerokai sveikesnį maistą, ir tai - svarbiausia. Jie neperka ir daržovių, nes pakankamai jų užsiaugina patys. Žinoma, dzūkai neignoruoja prekybos centrų ir neretai pasinaudoję akcijomis ilgesniam laikui apsirūpina įvairiomis prekėmis.

 

 

Paklaustas, ar gali žmonija išvengti didžiąsias permainas lydinčių išbandymų, atsakė: „Gali, tačiau visais atvejais žmonės turės naudos, nes įgis naujų žinių ir patirčių, išmoks gyventi taupiau, ekologiškiau ir savarankiškiau“, - įsitikinęs Povilas. Juk ir maisto atsargos esą taip pat niekur nepražus. Jos gali būti vėliau sunaudotos pagal paskirtį, todėl finansinės žalos niekas nepatirs.

 

 

STEBUKLŲ PAISTALAI

Tarsi pupų dėdė iš kanapių, naujasis ,,pranašas“ Povilas skleidžia melą ir, matyt, neskaito ir nepasitiki Biblija - Dievo Žodžiu. Kristus paklaustas kada bus Jo antras atėjimas ir kokie ženklai lydės tarė: ,, Žiūrėkite, kad jūsų nesuklaidintų! Išgirdę apie karus ir karų gandus, nenusigąskite. Reikia, kad tai įvyktų, bet dar ne galas. Tauta pakils prieš tautą ir karalystė prieš karalystę. Vietomis bus žemės drebėjimų, bus badmečių. Tokia bus kentėjimų pradžia. Jūs sergėkitės: būsite atidavinėjami teismams, plakami sinagogose ir turėsite dėl manęs stoti prieš valdytojus ir karalius, kad jiems liudytumėte. Bet pirmiau turės būti visoms tautoms paskelbta Evangelija. Kai suimti būsite vedami, nesirūpinkite iš anksto, ką kalbėsite. Kalbėkite, kas tą valandą bus jums duota, nes kalbėsite ne jūs, o Šventoji Dvasia. Brolis išduos nužudyti brolį, o tėvas – savo vaiką. Vaikai pakels ranką prieš gimdytojus ir juos žudys. Jūs būsite visų nekenčiami dėl mano vardo. Bet kas ištvers iki galo, tas bus išgelbėtas‘‘( Mk 13, 5-13 ). Ar tie ženklai, vykstantys šiandien, tai neliudija?

 

 

Dar daugiau, - Biblijoje apaštalas Paulius tesalonikiečius perspėja ir laiške jiems rašo: ,, nesiduokite taip lengvai nukreipiami nuo sveiko proto ir įbauginami ar dvasios pranašyste, ar žodžiu, ar neva mūsų parašytu laišku, esą Viešpaties diena jau čia pat. Tegul niekas jūsų neapgauna kuriuo nors būdu! Pirmiau turi ateiti atkritimas ir apsireikšti nedorybės žmogus, pražūties sūnus, prieštarautojas, kuris iškelia save virš kiekvieno vadinamojo dievo ar šventenybės, ir pats sėdasi Dievo šventykloje, dėdamasis Dievu. Anot Nedorėlio atėjimą dėl šėtono įtakos lydės įvairūs galingi darbai, ženklai ir netikri stebuklai ir visokios nedoros apgaulės einantiems į pražūtį, už tai, kad atsisakė mylėti tiesą, kuri būtų juos išganiusi. Todėl Dievas jiems siunčia galingą paklydimą, idant tikėtų melu; taip bus nuteisti visi, kurie netikėjo tiesa, bet pamėgo neteisybę“ ( 2 Tes 2-12 ).

 

 

Garsioji Merkinės piramidė neteko stebuklingų mistinių galių. Keletą metų prie keisto statinio iš visos Lietuvos traukę ligoniai jomis nebetiki.

„Na, išgersiu paskutinį gurkšnelį ir daugiau – nė lašo į burną”, – turbūt taip manė žmogus, atvažiavęs į Česukus (Varėnos r.) ir į šiukšliadėžę išmetęs tuščią „Trejų devynerių” trauktinės buteliuką.

O Merkinės parapijos klebonas Robertas Rumšas palaidojo 63 metų žmogų, mirusį nuo išsėtinės sklerozės. Šis žmogus net šešis kartus buvo atvažiavęs į Česukus.

 

 

Ir pirmas, ir antras į Česukus važiavo pastovėti prie neva stebuklingomis galiomis visoje Lietuvoje garsėjančio statinio, vadinamo Merkinės piramide.

Nereikia nė diskutuoti, kad antrajam nepadėjo stovėjimas prie keistais ženklais padabinto statinio. Ar pirmasis nebegeria – težino vienas Dievas.

 

Bet akivaizdus dar vienas dalykas – dar neseniai prie piramidės būriais plūdę ir sveikatos meldę žmonės vis rečiau beužsuka į Česukus. Stebuklingais išgijimais jie nebetiki.

 

 

Atsitvėrė siena

Kai L.T. apsilankė Česukuose, piramidės statytojas Povilas Žėkas kalbėjosi su vienintele lankytoja. Nekviesti svečiai jam nesukėlė entuziazmo.

„Nuo spaudos aš atsitvėriau siena”, – kokia ta siena, vaizdžiai ranka pademonstravo Povilas. Netrukus paaiškėjo, kad siena išdygo tada, kai žmonės pradėjo abejoti blizgančios piramidės galiomis.

 

Kaip P.Žėkas paaiškintų gerokai sumažėjusį lankytojų skaičių? Piramidės statytojas kažką atsako miglotai. Bet nuo jo veido nedingsta dirbtinė šypsena.

 

„Aš nesu atviras, todėl man nepikta, ką apie mane ir piramidę šneka”, – netrukus prisipažįsta Povilas. Stebuklai, anot jo, – neviešas dalykas, todėl apie tai kalbėti nereikia. Suprask – stebuklingi išgijimai tebevyksta, bet apie tai viešai nediskutuojama. Tai – Povilo žodis.

 

Klausimų liko daug. Kodėl neišsikrovė mobiliųjų telefonų baterijos, nors kalbama, kad aparatai išsijungia nuo galingos piramidės energijos? Arba – kaip išdygo rąstinis puikus namas, kuriame gyvena studentas Povilas? Arba – ką Dievas pasakęs Povilui, kuris sako turįs pokalbio įrašą su Aukščiausiuoju?

 

 

Skauda širdį, koją

Merkinės klebonui R.Rumšui teko girdėti įrašą, kuriame Povilas neva kalbasi su Dievu. Šizofreniški sapaliojimai – taip tą pokalbį apibūdino dvasininkas. Beje, įraše girdėti tik Povilo balsas. Ar Dievas kalba lietuviškai, neaišku.

Ar R.Rumšas tiki, kad Česukuose vyksta stebuklai? „Netikiu”, – nukirto kunigas. O prie piramidės, jo žodžiais, atvažiuoja iš toliau. Vietiniai žino, kad ten nieko gero nesulauksi. Todėl R.Rumšo parapijiečiai sunegalavę nepuola į Česukus.

 

 

Anot Merkinės klebono, stebuklų būna, bet tai ypatingas Dievo ženklas žmogui.

Dvasininkas nežino nė vieno atvejo, kad žmogus, apsilankęs prie piramidės, būtų pagijęs nuo sunkios ligos.

Taip, sveikata kai kam pagerėja. Bet tai greičiau nuo tyro Česukų oro, paukštelių čiulbėjimo, medžių ošimo.

Vladzei Kantakevičienei skauda širdį ir pusiaują, jos vyrui Broniui – koją, jam sunku atsitiesti.

Kantakevičiai – artimiausi Povilo kaimynai. Tačiau jie nė karto nebuvo priėję prie piramidės. Nes netiki, kad galima stebuklingai pagyti.

 

 

„Piramidės galios turėtų pasiekti mūsų trobą. Bet mums vis tiek reikia gerti vaistus”, – pajuokavo pensininkai. Jis pastebėjo, kad vis mažiau autobusų, lengvųjų automobilių atvažiuoja prie Povilo statinio.


 

Komentaruose apie naująjį ,,pranašą“ rasime įvairiausių nuomonių:

,,Kai žmogus kalbasi su Dievu – tai vadinama religingumu. Kai Dievas ima šnekėtis su žmogumi net telekomunikacijų pagalba – tai jau vadinama šizofrenija. Tai to vaikinuko atvejis antrasis‘‘, – rašoma komentare…

Aš pritarčiau tik dalinai šiam komentatoriui, nes ne vieną regėjimą esu patyręs asmeniškai. Tačiau reikia skirti kokia dvasia tave veikia. Dievo ar piktojo?


Stebuklai vyksta ne dėl kažkokios piramidės, o dėl stipraus žmonių tikėjimo ir pasitikėjimu Dievu. Bet reikia nepamiršti, kad ir Dievo priešas naudoja stebuklus. Jo stebuklai padeda trumpam. Galiausiai tokie stebuklai nuveda patikliuosius į mirtį. Piramidės stebuklus priskirčiau antram atvejui. Platusis kelias į mirtį. Susimąstykim. Nei piramidės ,,gydomasis šventas‘‘ vanduo, nei ten stovintys stabai neišgelbės. Tai šėtono pinklės mulkinti tamsuolius. Jauno vaikinuko sugalvotas gudrus verslas. Tuo verslu apraizgyta visa žmonija. Net turtuolis A.M.Brazauskas milijono nemokėjo už savo sveikatą, kad išgytų, o ,,stebukladarys‘‘P. Žėkas jau gavo už svetimą. Garsioji Lietuvos ragana irgi gydo. Viešai džiaugėsi, kad aplink namus visas žoles baigia nurinkti, nes jos padeda ligoniams, o už tai net jai ir pinigus sumoka. Puikus verslas. Tik reikia pasidomėti išgijusio gyvenimu ir sužinosime, kad sveikuolio nebėra arba jo laukia nepakeliamos kančios.

 

 

Kitur rasime sekančius atsiliepimus:

Piramidė yra masonų simbolis. Jiems dievas – Liuciferis. Liuciferio mistiniai titanai - demonai, apie kuriuos rašo Merkinės piramidės kūrėjas P. Žėkas, nori užvaldyti visą Lietuvą per savo masalą – pastolius Česukų sodybos voratinklyje. Jie toliau tęsia savo misiją per puikybės ištroškusius ,,apaštalus”, tokius kaip P.Žėkas. Titanų - demonų veikiamas P.Žėkas sukūrė piramidę ( masalą - jauką ). Jų tikslas, - atsiųstos Dievo Šventosios Dvasios veikimą, atitolinti nuo žmonių. Tai sėkmingai bandoma įgyvendinti sukurtame piramidės voratinklyje. Į šį demonišką voratinklį įsipainiojo ne vienas lietuvis ar kitatautis. Kaip dabar aišku, Biblija – jiems priešas!


Dėl puikybės ir priešpriešos Dievui - Liuciferis, su jį patikėjusių angelų būriu, išvytas ir išmestas iš dangaus. Dabar žemėje jie energingai dirba ir renka sau komandą - patikliuosius bendrus.
Povilas rašo apie piramidės dievą: - ,,...mums nežinomos esybės – titanai, susiliedamos pagimdė asmenį, kuris tapo visatų sistemos kūrėju ir valdovu. Kurdami mūsų Aukščiausiąjį - Dievą Tėvą, jie įterpė į Jį ne tik kuriantįjį (gėrio), bet ir griaunantįjį (blogio) pradą." Toliau Povilas Žėkas dėsto savo mintis : ,,Dievo Tėvo bažnyčios lankytojai turės būti aprūpinti aukščiausiuoju sakramentu - paplotėliais, pabuvojusiais pačiame kupolo bei piramidės centre. Tai Žodžio duona, nes į ją yra įskiepytas paties Tėvo Žodis. Vartodamas šį sakramentą žmogus sustiprins savąją sielą, o sielai padedant bus išsaugota ir kūno gyvybė bei sveikata“.

 

 

Argi tai piramidė, kurios pagrindą sudaro keli metalo strypų pastoliai? Tie strypai apgaubti voratinklio formos metalstiklo gaubtu. Titanų - demonų masalas yra strypai po voratinkliu žmonių dvasiai sunaikinti... Povilo dievai valdo sielas pagal jo raštus tik be dvasios. Krikščionių Dievas SUTVĖRĖJAS turi ryšį su savo vaikais per jiems atsiųstą Šventąją Dvasią. Jei turite akis - matykite, jei turite ausis - girdėkite, ką sako Jūsų parapijų padorūs tikintieji apie tą Merkinės piramidės kūrėją - titaną, kuris save laiko dievu . Povilas vykdo tų titanų valią, nes labai nori kalbėtis su titanų dievu tėvu - „piramidės“ kūrėju. Titanai su piramidininkais bijo Dievo Sutvėrėjo, tad organizuoja žinią apie pasaulio pabaigą. Jie dalinai teisūs. Praradus Šventąją Dvasią, kuri skirta bendravimui su Dievu Sutvėrėju, belieka tik bendravimas su titanais - demonais ( satanais ), - rašoma komentare.


Kitas komentatorius rašo: ,,paskaitykite Žeko knygą, Povilo raštus apie titanus, pažvelkit į visus kryžius, Liuciferio medinį trikojį, vandenį plasmasinuke, maginius ratus, o ypač raudoną ( žemiausios energijos ), kuris centre su kryngeliu ir t.t. Argi tai galima vadinti tikėjimo stiprinimu? Anaiptol, viskas priešiška Biblijai, joje skelbiamoms tiesoms. Nuo kada titanai ir Liuciferis yra dievai”?

 

 

Patariu sau ir kitiems raganiams, kad būtų visuomet budrūs šėtonų šėliojimui per piktas dvasias titanus, kitokias dvasias, kurios žemiau minimos:
"Suprantu, kad visa tai ką jūs skaitot ir praktikuojat, atrodo labai gražiai, bet jūs net nešsivaizduojat kas už visa to slypi. Bendraujat su mirusiomis sielomis ir klausot jų nurodymų. Juk tie patys Kutchumi, El Morya, St.Germaine yra numirėliai. Užsiiminėjat mirusių dvasių iššaukimu ir net patys to nepastebite, nes jums jau aptemdė akis, kad nematytumėt ir užgulė ausis, kad negirdėtumėt.

 

 

Nei vienas iš jų nebuvo prikeltas iš numirusių ir nei vienas nemirė už jūsų nuodėmes. Kol nepriimsit Jėzaus, tol galit valytis kiek norit, bet jūsų buvusios nuodėmės vistiek kabės virš jūsų galvų. Praregėkit žmonės !!! Susimąstykit, paieškokit daugiau informacijos. Tikiuosi nei vienas iš jūsų dar tiesiogiai negirdit ką jums asmeniškai šie "valdovai" šneka ? Jei jau užmezgėt tiesioginį kontaktą, tai vienintelis dalykas kurį žinau kaip patikrint ar ta Dvasia gera, tai paklaust ar Jėzus buvo atėjęs kūne. Jei atsakys TAIP - tai klausykit Šventosios Dvasios balso. Jei NE - tai Jėzaus Kristaus vardu įsakykit pasišalinti piktojo dvasiai ir atsiribokite nuo šitos velniavos kuo toliau. Aš jus perspėju, nusiplaunu ir nusišluostau rankas, kad jūsų kraujas nekristų ant manęs. Eikit iš šitos smėlio dėžės. "


 

Česukų valdose

Pasirodo, kad P. Žėkas kalbasi neva su titanais, didžiuoju angelu, kurį vadina mintyse - dievu. Iš tiesų, mes visi kalbames mintimis su Dievu. Tačiau nekopijuojame iš Njueičų, nesakome, kad titanai, liuciferai, antikristai yra dievai. Aš irgi galiu surašyti knygą iš visų raganavimo mokslų. Galiu pasakyti, kad yra tik vienas Dievas, nes jis yra gėris. Galiu pasakyti, kad nereikia laikytis Dievo įsakymų.

 

Jis gydo tarp trijų strypų. Čia trys kryžiai kitokie nei įprastose bažnyčiose. Lankytojai greit išgyja, tiesiog dievas akimirksniu užkalba ligas. Tačiau tik mintimis! Turtingieji ir tamsuoliai paprastai nelinkę skaityti išmintingų knygų - Biblijos. Ką jiems sako koks raganius, tuo ir tiki. O ką rašo - nė nebando gilintis arba nesupranta. Svarbu nauja, blizga, gražu, kerinti aplinka, raganiaus dirbtina šypsena… Tokiu būdu raganiai prisivilioja lengvatikius su liuciferiškomis kumunijomis, vandeniu, paplotėliais, mistinėmis energijomis, karmomis, čakromis, ratais, net šunimis ar juodomis katėmis, išgyjimo žolelėmis... ir t. t.

 

Visa yra ne kasdieniška, įdomu, kubile vandens užterštumas nepatikrintas, bet skanesnis nei kokio šaltinio. Gaila tik kvailų žmogelių, kurie galvoja, kad meldžiasi Dievui, nors P. Žėkas rašo, kad meldžiasi Dievo sutvėrėjui titanų Titanui. Ištikimybę jam net parašais patvirtina. Kai kurie ruošias po buldozerais gulti, kad pakliūtų į titano gultą. Jis tokio pamišėlio tik ir laukia. O tradicinės bažnyčios tyli, galėtų nors krikščionėlius apšviesti, ypač tuos, kurie nesupranta titaniškų pinklių Merkinės piramidės pastolių voratinklyje... Bet gal ir patys nesiskiria ir yra apraizgyti melo voratinkliais?


,,Aklas aklųjų vadovas", - rašoma Biblijoje.

Tūkstančiai Lietuvos žmonių, menininkų, šou biznio atstovų, estrados žvaigždžių, politikų, žurnalistų, teisininkų vedami į pražūtį, o dvasininkai tyli!
Kristaus mokslas turi rėmus žmogui – atsakomybę. Kūnui neleidžiama daryti ką nori, kur nori ir kaip nori. Todėl daugeliui patogiau eiti plačiu keliu... O kur toks kelias nuveda, galime pasiskaityti Apreiškimo knygoje, 21 ir 22 skyrių, 27 ir 15 eilutėse.


Ekstrasensai ir visi kiti magai gali pašalinti ligos simptomus, bet klausimas, kas jiems padeda? Kadangi jie tarnauja velniui, tad jiems padedančios jėgos yra pragaro piktosios dvasios, tie patys išvaryti iš Dangaus angelai, dabar patapę demonais.
Savo galių jie neprarado ir naudoja jas tarnaudami šėtonui ir jo tarnams šioje žemėje, – visokio plauko magams, būrėjoms, ekstrasensams, ar Merkinės piramidės šeimyninės rangos sukčiams.


O juk mes kalbame apie tai, kas yra brangiausio šioje visatoje – žmogaus sielą!!! „Didelė kaina už sielos išpirkimą – tiek niekada neturėsi…“ (Psalmių 49, 8).
Todėl nebūdami Dievo vaikais, ekstrasensai niekada nekviečia žmonių atgailauti, o svarbiausia – priimti Jėzų Kristų į savo širdį kaip Asmeninį Gelbėtoją, kuris vienintelis turi galią išgelbėti sielą!
Turiu žodį ir Merkinės merui – jei miesto valdžia nesustabdys šios veiklos, gausus bus psichikos ligonių derlius Lietuvoje, o farmacijos verslo rykliams iš kur pasipelnyti…


Na, o jei ši sukčių ir velnio tarnų veikla toleruojama dėl miestelio šlovės, lai žino, kad Merkinės „piramidė“ – ne Cheopso, tad ir „šlovė“ kitokia. Liūdnos mišios laukia daugelio…
O netikrus stebuklus piramidėje režisuoja šio pasaulio dievaitis, šėtonas ir jo tarnai demonai, bei apakinti arba klastingi žmonės: „Jų atveju šito amžiaus dievas (šėtonas) apakino netikinčiųjų protus, kad nematytų Kristaus garbės Evangelijos spindėjimo…“ (2 Korintiečiams 4, 3).


Horoskopų skaitymas ir tikėjimas jais, būrimas iš kortų, kavos tirščių ar užkalbėjimas nuo ligų – simpatija, yra burtininkavimas, – baltoji magija. O baltoji magija, tai pabalinta juodoji. Juodas grabas, perdažytas baltai.
Ir visa ši veikla vadinama paprastai – okultizmas! Tai nėra liaudies medicina. Tai nėra biblinės gydymo priemonės! Tai nėra nepavojinga ir nereikšminga! Tai – nuodėmė ir pasišlykštėjimas Dievui! "

 

Mylėkime vieni kitus ir žemėj dangus bus. Per piramidiškus titanus viskas pražus.

"Nėra tokios vietos žemėje, kur Šėtono klastų nebūtų. Atmetus religiją, perėjus okultizmo pusėn Česukuose įsigalėjo velniava, kuri bando pavergti mažatikius Kristumi." Prieš žmoniją Šėtonas veikia mažiausiai aštuoniais būdais: piramidės karkase Česukuose taipogi: gundymu nusidėti; vieną Dievą paverčia keliais, o asmenį vadina energija, neigia Šėtoną ir t. t. apkaltinimu Dievo akyse; savo svetainėje smerkia Dievo tarnus kunigus ir visus krikščionis. priešinimusi Dievo valiai ir darbams; teikia "sakramentus" - blynelius, teigia, kad piramidėj Dievo energija , parašė raštus, kurie priešiški Biblijai, nevykdo Dievo Įsakymų ir t. t. tiesos painiojimu; pavaizdavo kryžius, kuriuose nukryžiuoti Dievas Tėvas ir Dievas Šventoji Dvasia, nors taip niekada nebuvo.

 

Pomirtinio gyvenimo sielų likimo koncepcija bedvasė, piramidės karkasą vadina piramide, o stiklinį gaubtą ant žemės - kupolu ir t. t. stabmeldyste ir magija; nepriima Dievo asmeniškai, tobulėjimą mato piramdėje meditacijose per čiakras, ratus, sąmonėjimo procesus tik sielai, nors viskas vyksta per dvasią ir t. t. piktųjų dvasių valdymu; išpažįsta, kad dievą , kuris sukurtas titanų, galim tobulinti mes.


· Antikristo išpuoliais; Dievo Švč. Trejybę niekina per tris piramidės karkaso sienas, kryžius ir t. t. sistemingu blogiu. Bažnyčių tiesas laiko melu ( tokių iš tiesų yra, kurios nukrypsta nuo Biblijos ), o savo sinkretizmą tiesa, okultizmo raštus plečia.

Kitas rašo:-
Merkinės piramidės karkasas po stikliniu gaubtu su trim pagoniškai satanistiniais mediniais kryžiais - paminklas Lietuvos pragarui ir jos ,,dievui ” Titanui P.Ž.! Ji turi auklėjamąjį pobūdį netgi tikintiems, kad galėtų rinktis: Kristus arba Titanas! Apie Kristų skaitykite Evangelijoje, o apie Titaną Povilo Žėko knygoje: ,,Didžiųjų permainų metas: 2013-2015”.


 

BUS DAUGIAU