STRAIPSNIAI

Svajūnas Marcinkevičius. TYLĖTI NEGALIU
Svajūnas Marcinkevičius.    TYLĖTI NEGALIU

Svajūnas Marcinkevičius 

 

TYLĖTI NEGALIU

 

Romualdas Repšys. Kas jis? Intrigantas ar velnio apsėstasis-karo kurstytojas? O gal ,,teisėjas“ ir žemiškas ,,dievas‘‘ auklėti kitus? Anot brolio Valentino jis Bibliją išmano kaip penkis pirštus. O kas geriau gali išmanyti Bibliją už Liuciferį, kuris buvo arčiausiai Dievo. Už klastą ir puikybę išmestas iš dangaus į žemę  ir dabar veikia su tokiais kaip R.Repšys.

 

Komentaruose prieš kelis metus skaičiau, kai jo draugas krikščionis diskusijoje vadino jį ,,žmogžudžiu“. A.Veberis būdamas tada su juo facebooke draugu perspėjo, kad tai baisūs jam mesti kaltinimai. Patarė, kad išmestų jį iš draugų, tačiau Romualdas  kikendamas toliau provokavo ir draugavo su juo. Taip ir likome nesupratę jo pozicijos.

 

Su R.Repšiu esu daug metų pažįstamas. Dalyvavo, prisišliejęs prie A.Veberio, kaip lapas prie vienos vietos. Dalyvavo kartu su manimi ne viename  A.Veberio krikštijime. Taip pat ir mano. Artimiau susipažinau Garliavos įvykių metu. Palaikė glaudžius ryšius su M.Kuprevičiumi bei V.Keršiu ne tik Klonio gatvėje, bet susitikinėjo su jais savo namuose Vilniuje bei Seime. Pastarųjų pastangos šnipinėti ir suteikti reikiamą  ,,pagalbą“ mergaitei jau visam pasauliui žinomas.

 

R.Repšys klastingas, tarsi  gyvatė. Jis savo veidą labai gerai atskleidė tik dabar, kai vienas įtartinas vaikinas (Ruslanas), Kauno nusikalstamos ,,Agurkinių“ grupuotės narys ir  boksininkas paprašė iš Fondo finansinės paramos. Fondas tokių paslaugų nevykdo, todėl aš su A.Veberiu patarėme kreiptis į banką. Jis to padaryti negalėjo, nes užblokuotos jo banko sąskaitos. Vėliau sužinojome, kad turi krūvą įsiskolinimų įvairioms įmonės ir  organizacijoms, draugams, pažįstamiems už jo padarytus nusikaltimus. Buvo įkalintas. Grupuotė,  anot jo paties, įtarė, kad jis išdavinėja gaujos narius  slėpdamas  pelną.

nuotr. ,,Agurkinių" nusikalstamo susivienijimo narys Ruslanas Jefremovas. Kažkodėl jis laisvėje, o jo grupuotės nariai įkalinime?  Gal ,,ožys" atidirbinėjantis ,,mentams"? Priedangai, rankose, rankose laiko  Bibliją. Analogiškas, jam talkinantis Romualdas  Repšys.   

 

Už tai buvo sudaužytas, bandė nužudyti. Vienas gaujos narys užstojo, baigėsi laimingai.  Pasakojo, kad ir dabar vagia, įlindęs pro langą, net iš motinos žalias bulves. Daugelį metų su gauja važinėjo po Europą ir vogė, naudojo narkotikus, užsiiminėjo prostitucija... Dirbti tingi. Apsimeta visišku ligoniu, tačiau gydytojai jokių ligos simptomų neranda.  Motina vijo jį iš praskolintų namų. Vėliau,  gavęs mano sutikimą, pasitarus su A.Veberiu, skubiai prisistatė į mūsų Fondą įsikūrusį Panevėžyje. Dievagojosi, kad įtikėjęs,  ir kas antras žodis buvo Dievas.  

 

Draugai, aš ir tie, su kuo jis bendravo, buvome pašiurpę jo elgesiu. Galvojome, kad jis nuprotėjo ir reikia kuo skubiau  gydyti. Ne veltui boksininkas. Matyt smegenys kenčia? Jo mąstymu, Dievas net jo darbus turi padaryti, o jam reikia tik melstis. Tokia jo pozicija buvo labai įtartina. Fondas iš tikro jam daug padėjo.  Matydamas, kad jis nenori dirbti, išprašėme iš Panevėžio, kad gyventų pas motiną (kuri anot jo, kaip ir  sesuo degradavusios) ir eitų dirbti. Neturėdamas kitos išeitis išvyko.  Kas gali paneigti, kad nebuvo įtakotas sekti Fondo veiklos ar tikslas apvogti Fondą, kaip tą padarė analogišku būdu prieš keletą metų, pedofilo išaygintas  šiaulietis V.R.?

 

R.Jefremovas  labai įtartinai viskuo domėjosi.  Bedirbdamas Kaune, dar kelis kartus atvyko į Panevėžį, tačiau jis čia buvo nepageidautinas. Jo betikslės kelionės  kėlė įtarimų. Tuomet pasipylė melu dvelkiantys jo vieši pasisakymai internete. Perspėjome, kad už tai teks atsakyti.  Už šmeižtą bu  paduotas į teismą. Postą panaikino, atsiprašė. Jo melagingą žinią, pasigavo klastingasis Romualdas Repšys. Puolė Ruslanui į pagalbą.  Ėmė postą platinti ir šmeižti A.Veberį. Perspėtas tiek brolio Valentino, tiek jo sūnaus Tomo, paties A.Veberio, krikščionių brolių ir seserų, tiek į mano perspėjimus nereagavo, kad nustotų  skleisti melą.

 

Priešingai,  dar plačiau užsimojo šmeižti, meluoti ir   platinti. A.Veberis daug sykių yra perspėjęs jo brolį Valentiną, kad Romualdą  vedžioja piktoji dvasia-apsėdimas.  Kietasprandis Romualdas vis sakydavo, kad jis įtakotas ,,šventos dvasios" ir žino ką daro.  Kaip bebūtų, Šventoji dvasia pėsčiomis nebūtų jo tampiusi iš Klaipėdos į Vilnių, kad melstųsi už komunistus, kad šie pakliūtų prie lovio į Seimą. Tada jam būtų garantuota dykaduonio vietelė likti Seimo nario patarėju. Tą daryti gundė ir A.Veberį. Šis griežtai atsisakė. Vėliau nuvyko į Elektrėnus melstis už kitą  jam įtinkantį kandidatą, kad nepakliūtų Bradauskas  į Seimą. Vėl siūlė A.Veberiui maitinimą, transportą, apgyvendinimą, tačiau nesugundė. Bradauskas liko Seime. R.Repšio maldas Dievas atmetė.

nuotr.Anykščių teisme nuteistasis Romualdas Repšys drebina kinkas Panevėžio apygardos teisme. Griebiasi ,,šiaudo". Nepadėjo. Kaltas pripažintas kaltu. 

 

Daugelį metų R.Repšys buvo prie A.Veberio prisišliejęs, kaip lapas prie tam tikros vietos. Dalyvavo Kryžių kalne, Merkinės piramidėje, kt. renginiuose. Tačiau ne tik A.Veberiui jis neįtiko, bet vienas vyskupas perspėjo, kad vengti jo. Viena bažnyčia atsisakė net jo paslaugų.  A.Veberis jį yra išmetęs iš draugų, užblokavęs, tačiau per tarpininkus vėl prisišliedavo.  Alvydas nemoka ilgai pykti, todėl atleisdavo. Kartą, grįžtant iš Merkinės,  jį išlaipino pusiaukelėje į namus.  Visada aš ir A.Veberis  jautėme jo neigiamą įtampą ir išnaudojimą.

 

 A.Veberiui teko  mokėti ne tik visas išlaidas kelionėse, bet netgi  už jo pietus  Seimo rūmuose. Pasiskolinęs iš A.Veberio  pinigų negrąžindavo. Pritaikydavo Biblijos eilutes, kad skolindamas nesitikėk atgauti. Gaila, kad  pamiršo, kad doras krikščionis privalo būti dėkingas už suteiktą pagalbą ir skolą grąžinti. Su savo žmona ne mažesnė įtampa. Jis ją vadino ,,tornadu‘, o ši jį analogiškai – ,,tironu“. Žmona bandė skirtis, kurį laiką negyveno su juo. Šis nedavė sutikimo. Lankantis jo namuose, negalėdavo normaliai bendrauti, esant  žmonai.

 

Užsirakindavo kambario duris, kad ši neįeitų. Seimo narys K.Uoka  ir jo padėjėja Irena pasakojo, kad jis darbui netikęs. Laisvo oro direktorius. Gal todėl  dirbo ir gyveno su šeima, elgetaudamas iš draugų, už pusę etato Seimo nario padėjėjo algos. Kūrė daugelį visuomeninių organizacijų, kuriose darbus pavesdavo kitiems, o jų veikla iki šiol merdinti (,,Praregėk Lietuva“, ,,Už dorą ir tautą"...

 

Jis, neaiškios dvasios vedamas, nusviestas iš Vilniaus į poilsio stovyklos kaukių pelkę Anykščių r.  Stovykloje lankosi turistai patenkinti kūniškus malonumus (alkoholis, pažintys, pirtys), o jis yra pagrindinis prievaizdas kurstyti ugnį. Kiek kartų esu sutikęs jį  ne kartą įtariau jo orientaciją, nes lįsdavo bučiuotis, grabinėti. Su žmona daugiausia gyvena skyrium. Dabar tokias paskalas meta A.Veberiui. Tokia praktika, kaliniams ir norintiems pasipelnyti, nėra naujiena.

nuotr. R.Repšys nutėkštas  iš Seimo į Anykščių užkampį prie suskilusios geldos valgo džiuvėsius

 

Kai kada sugebama prisiteisti net dideles sumas pinigų. Tą bandė padaryti išaugintas pedofilo sūnus Šiauliuose. Apvogęs Fondą apkaltino pačius geradarius. Šeimynėlė, primaitinusi  narkotinių tablečių įvaikį,  bandė suversti kaltę A.Veberiui ir prisiteisti pinigų. Nepavyko. Už vagystes teko atsakyti, o klastingas melas demaskuotas. Ne veltui narkotikų prekybai talkinantys komisarai šiandien treti metai varsto Panevėžio apygardos teismo duris. Apie tai rašo tik A.Veberis. Klastingasis Romualdas Repšys su įtartinu ,,Agurkinių“  gaujos nariu Ruslanu pasinaudojo gera proga. Puikybė, pavydas, melas, intrigos... Liuciferio savybės. Man pagelbėjus vienišai 91 metų senutei, apie šią istoriją vieši kaltinimai metami ne man, bet liudytojui A.Veberiui. Mat jis įtakingesnis.

 

Ne gana to, R.Repšys net bandė šantažui pajungti mano žmoną, savo brolį Valentiną, jo sūnų karininką Tomą. Tačiau šie nepasidavė jo šantažui ir viešai parašė apie jį   ką galvoja t.y kad šmeižia ne tik A.Veberį, bet ir artimiausius savo gimines.

 

Pamokymai visiems: ,,Taip pat jūs, jaunesnieji, būkite klusnūs vyresniesiems. Ir visi būkite apsivilkę nuolankumu vieni kitiems, nes Dievas išpuikėliams priešinasi, o nuolankiesiems duoda malonę.

 Tad nusižeminkite po galinga Dievo ranka, kad jis išaukštintų jus metui atėjus.  Paveskite jam visus savo rūpesčius, nes jis jumis rūpinasi.  Būkite blaivūs, budėkite! Jūsų priešas velnias kaip riaumojantis liūtas slankioja aplinkui, tykodamas ką praryti.  Pasipriešinkite jam tvirtu tikėjimu, žinodami, kad tokius pačius kentėjimus tenka iškęsti jūsų broliams plačiajame pasaulyje.  O visų malonių Dievas, pašaukęs jus į savo amžinąją garbę Kristuje, pats jus, trumpai pakentėjusius, ištobulins, sutvirtins, pastiprins, pastatys ant tvirto pagrindo.  Jo valdžia per visus amžių amžius! Amen.“ (1 Pt 5, 4-11)

 

p.s. Už viešoje erdvėje paskleistą šmeižtą ir melą Romualdas Repšys nuteistas pagal LR Baudžiamąjį kodeksą. Atlygino A.Veberiui ir Valstybei priteistą turtinę ir neturtinę žalą. Jo bendrai laukia eilės. 

 

p.s. nuteistasis Romualdas Repšys nerimsta. Jo pilna visur. Net ir nuteistas ir   toliau skleidžia šmeižtą ir melą.   Matyt nepasimokė. Gal trokšta įkalinimo? Po Dievo kauke šmeižikas ir melagis rankose laiko plakatus ,,Už dorą ir tautą", ,,Lietuva  išgelbės tiktai Dievas..." R.Repšio darbai skiriasi nuo Dievo Žodžio.