STRAIPSNIAI

Svajūnas MARCINKEVIČIUS. JUODVARNIŲ KARKSĖJIMO MENAS
Svajūnas MARCINKEVIČIUS.       JUODVARNIŲ KARKSĖJIMO MENAS

 

 

Anuo metu Dievo tarnas Juozapatas teisėjus įpareigojo:

 

"Žiūrėkite, ką darote, nes jūs teisiate ne žmonių vardu, bet VIEŠPATIES vardu. Jis su jumis skelbia nuosprendį. Užtat tebūna su jumis VIEŠPATIES baimė. Elkitės rūpestingai, nes VIEŠPATYJE, mūsų Dieve, nėra jokio neteisingumo ar šališkumo, ar kyšių ėmimo." (2 Met 19,6–7)

 

 

 

 

 

 

A.VEBERIS PADAVĖ LIETUVOS VALSTYBĘ Į TEISMĄ

 

PANEVĖŽIO APYLINKĖS TEISĖJAS ARVYDAS JASONAS IŠSIGANDO DIEVO TARNO!!!

 

A.Veberis nušalino paskirtą šališką Panevėžio apylinkės teisėją Vygantą Mažuiką, kuris turėjo nagrinėti jo bylą. Savo laiku dirbęs  prokuroru, jis palaikė valstybinį kaltinimą nekaltai nuteistam fondo globotiniui Modestui Valintėliui. Iš jo smurtu išgauti prisipažinimai. Jo aplaidaus darbo dėka buvo nuteistas ir sugadintas jaunuolio gyvenimas. Tik A.Veberio dėka tiesa atstatyta. Tačiau ne iki galo, kad nereiktų ,,teisingumo“ nusikaltėliams nešti atsakomybės.

 

Iš jaunuoliui pateiktų keturių kaltinimų trys buvo panaikinti. Vienas paliktas, tik dėl to, kad juodaskverniai liktų nenubausti. A.Veberiui ,,skolingi" už pagalbą neliko. Viena Panevėžio apylinkės teismo, taboko dūmais  apsirūkiusi ,,bobelė“ (vidiniame teismo kiemelio tarpduryje)   Daiva Gadliauskienė, A.Veberį nuteisė įkalinimu! Tikslas  pamokyti, kas  šis pagalbos daugiau niekam neteiktų. Panevėžio apygardos prokurorė prašė tik baudos ir labai kritiškai įvertino jos tokį idiotišką sprendimą.
Iš teisėjos darbo ji jau atleista. Dabar advokatauja. Patogu, juk visi savi! Turbūtl apsvaigusiose nuo tabokos dūmų  tokių moterėlių galvose,  nebelieka sveiko  proto?

Kad tokios Gadliauskienės ir panašios į ją neterštų kitiems dūmų kamuoliais  švarios aplinkos, teismas apsiginklavo plakatais.

Prezidentė atleido pedofilijos bylą nagrinėjusią teisėją D.Gadliauskienę

 

Vietoje V.Mažuikos A.Veberio bylos nagrinėjime paskirtas  teisėjas Arvydas Jasonas. Šis  pamatęs A.Veberio rankose video kamerą vos kelnių nepridėjo ir išsigandęs tarsi Kalašnikovo automato, A.Veberį puolė gąsdinti policija. Tekinas pribėgo ir užsirakino savo kabineto duris. Visa bėda, kad tuoj pat reikėjo jas atrakinti ir išleisti ten buvusią teismo sekretorę Lidiją Burbienę.  Ji turėjo įduoti A.Veberiui sprendimą. Ką galima pagalvoti, kai vidury baltos dienos teisėjas po raktu savo kabinete laiko sekretorę? Tokį teismo teisėją galima  įtarti negerais dalykais.  Korespondentas norėjo tik  paviešinti   jo atvaizdą ir pagirti jį už ,,teisingai" priimtą sprendimą.

 

Ar reikia VIEŠPATIES (juo labiau žmogaus) bijoti, jei teisėjas priima teisingą nuosprendį? Be abejonės, teisus nebijo ir neslepia savo veido. Kaip atrodytų Prezidentė su maišu ant galvos ar bėgdama nuo kamerų? Juk gerbiamieji teisėjai, prokurorai ir kiti tautos žmonių išlaikytiniai, pirmiausia privalote elgtis teisingai, garbingai ir tarnauti žmonėms ir jų nebijoti. Bailius Dievas perspėja: NEBIJOKITE! Tam tikslui viena sąlyga – tarnauti ne šėtonui, bet Dievui. Jūsų baimė atskleidžia  kam jūs tarnaujate.

 

Tampydami po teismus teisiuosius, atimdami iš vargdienių pensininkų prakaitu uždirbtas senatvės išmokas, o sau pasididinę algas, jūs esate pasišlykštėtini žmonių ir Dievo akyse.

Kol negaunate kyšių, jūs nepriteisiate teisiesiems  išlaidų dėl jūsų darbo broko. Kaltieji daugumoje išteisinami arba jų nusikaltimams  pritrūksta įrodymų!

 

Palyginkime A.Veberio bylą su Garliavos byla. Garliavos byloje visa gvardija nekaltų žmonių tampomi po teismus ir tariamiems nukentėjusiems L.Stankūnaitei, Aldonai ir Aleksandrui Ūsams, Godai Ūsienei, M.Milinienei, L.Kraujutaitienei, S.Vaicekauskienei, Valstybei... reikalaujamos ir priteisiamos milijoninės sumos iš nenusikaltusių LR piliečių. Ieškinį – du milijonus litų (579 240 Eur) – siekia priteisti mergaitės Deimantės Kedytei atstovas Gintaras Černiauskas. Teisieji LR piliečiai atliko nesavanaudišką pareigą ir gynė nuo barbarų save, mergaitę  arba  išsakė tiesą.  Tarp tokių kankinių atsidūrė  dori ir sąžiningi anūkės seneliai Vytautas ir Laimutė Kedžiai, parlamentarė-teisėja N.Venckienė, A.Skučienė,  prof. L.Bloznelytė – Plėšnienė, Olga Girdauskienė... ir visa virtinė liudininkų stebėjusių šiuos įvykius privačioje valdoje.

 

Paaiškinkit ,,proto bokštai“, kas tai per LR teisingumas? Savo nutartyse nepamirštate parašyti trafaretinį išsireiškimą, kad vadovaujatės teisingumo, protingumo ir sąžiningumo pricipais.  Kur jūsų tie principai?! Kodėl išteisintam  be jokios kaltės tampytam ir įkalintam  A.Veberiui, neatlyginama padaryta moralinė, ir materialinė žala? Jūs manote, kad vadinama ,,šunauja“ visiškai nebesupranta, kaip nusikalstamas klanas susidoroja su teisiaisiais? Iš teisiųjų  ne tik priteisiamos piniginės sumos, bet juos ,,šakalai“ drasko į gabalus, trokšdami jų kraujo. Ne veltui Garliavos byla-žudikė nusinešė ne vieną auką, kuri pakliuvo į ,,šakalų“ rankas. Ir tai dar ne pabaiga.

 

Ar nekrenta ant jūsų galvų nepasitikėjimo šešėlis, kad visa tai darote ne už gražias akis? Ar jūs suvokiate, kad jūs skriaudžiate patys save? Uždusite žmonių kančiomis! Jūs slepiate savo juodais apsiaustais tokios pat spalvos sąžines. Tiesą sakant, ar jūs jas turit?          

       KAS GALI PANEIGTI ŠIĄ TIESĄ?  AR TAI NE VARTAI Į PRAGARĄ?

"Jeigu norite sugriauti valstybę, reikia tik dviejų dalykų - 1. Bausti nekaltus. 2. Nebausti kaltųjų. (F. Engelsas)" . Tada valdžią užima niekšai ir, žinodami, jog už savo nusikaltimus jiems atsakyti niekada neteks, valstybę jie sugriauna iš vidaus lyg pelėsis, lyg maras, lyg parazitai. Teisingumas, vykdomas nusikaltėlių teisėjų, visada yra niekšybės triumfo viršūnė, kuri su tūkstančius kartų padidinta neteisybės jėga smogia per valstybės pamatus kiekvieną kartą, kai išgama teisėjas paskelbia savo nusikalstamą nuosprendį puolusios valstybės vardu.

 

"Valstybė, nevykdanti Teisingumo, yra tik nusikaltėlių gauja (Šv. Augustinas)". Neringos ir Kedžių šeimos tragedija, po kurios sekė Lietuvos ištvirkusios Temidės nepadorus pornografinis šou ir yra tas negrįžimo taškas valstybės griūties epopėjoje. Niekšai ir melagiai šioje niekšybės triumfo istorijoje nebemeluoti, neklastoti, nesityčioti iš Teisingumo, Valstybė nebegali, kadangi tai jiems reikš Teisingumą ir Atpildą. O tauta, pamačiusi visą liberalios demokratijos-valdžios melo ir korupcijos lygį, tikėti niekšais jau nebegali, kadangi visuomenei tai reikš susinaikinimą.

 

Tiesa yra natūrali žmogaus būsena, melas yra nenatūralus, todėl yra nestabilus ir ankščiau ar vėliau bus priverstas grįžti į pusiausvyrą, todėl niekšai gali tik didinti melo kiekį savo apgailėtinais "teismų" sprendimais, tačiau iš esmės visi piktnaudžiautojai valdžia - teisėjai, prokurorai, antstoliai, advokatai, valstybė tarnautojai, politikai, - šioje susidorojimo su piliečiais, Teisingumu, Tiesa istorijoje tik didina savo kaltę, savo neišvengiamos atsakomybės naštą. NE KORUPCIJAI TEISINGUMO RŪMUOSE! ŠALIN POLITINĘ KORUPCIJĄ!"

 

Garliavos įvykiuose išteisintas (net po mirties!) galimai pedofilas A.Ūsas iš Drąsiaus Kedžio už savo garbę užsiprašė milijono! A.Veberio byloje, kitas galimai Šiaulių m. medelyno mikrorajono pedofilas Gaidys (pavardė pakeista, bet panaši) sukurstė savo įvaikį Vincą parašyti melagingą pareiškimą.  Įvaikį, tarsi žmoną-sugyventinį Gaidys nuo kūdikystės įsivaikino ir užsiaugino. Prieš tai jis  išvijo dvi žmonas su trimis savo biologiniais vaikais.  

 

Pareiškimas Gaidžio įvaikio policijai parašytas tik dėl to,  kad pridengti nusikaltimus ir nereiktų atlyginti žalos mano vadovaujamam fondui.  Priedo, kad pridengti melą ir pralobti,  užsiprašė iš A.Veberio 10 000 litų. Deja, liko musę kandę. Už vogtas ir nusavintas fondo materialines vertybes, po ilgos ir užsitęsusios kovos,  dėl Šiaulių teisėsaugos impotentų gaujos (kuri ikiteisminius Gaidžio įsūnio tyrimus, begalę kartų per du metus,  tai atidarydavo, tai vėl uždarydavo), teko galimai pedofilo išaugintam įsūniui, nuostolius padengti.  Užkibo patys už savo užmestos meškerės kabliuko.

               Gaidžiai (įtėvis ir įsūnis) slepia savo veidus. Ko jie išsigando? Gal veidai be pudros?

 

Visi žinom patarlę, kad melo kojos trumpos. Galimai pedofilas Gaidys su savo augintiniu Vincu susipynė bemeluodami ir tik jų užtarėjų visokio plauko dobiliauskų, raugenių, voskoboinikovų, balčiūnų... (Šiaulių teisingumo mafijos dėka) nesėdo į kalėjimą.

 

Paskutiniuose populiariausio ,,Laisvo laikraščio" Lietuvai numeriuose sąžiningas STT darbuotojas A.Beržinis LR teisingumą įvardija nusikalstamomis gaujomis, kiti išgamų, mafijos, banditų ir kt. vardais. Tokiu pat vardu pavadino ir LR Prezidentė Dalia Grybauskaitė. Gal jie visi neteisūs? Apie tai paliudytų kiekvienas drąsus ir doras Lietuvos pilietis, kuris yra susidūręs su Lietuvos išvirkštiniu teisingumu.

Teisėjo  A.JASONO kabinetas. Jis po teismo  posėdžio jame užsibarikadavo.  

 

 

Rūškanu veidu salėje prieš teismo pradžią į foto objektyvą pakliuvusi prokurorė Lidija Burbienė laidė A.Veberiui grasinimus. Mat ši ,,teisingumo“ vykdytoja kažkodėl nenori būti ,,žvaigžde". Ieškovo gynėjui I.Tumui užklausus jos, kaip išvis ši byla atsidūrė teisme, prokurorė L.Burbienė (nepateisino savo pavardės) užsikirto ir negalėjo išlementi nei žodžio. Teisėjas A.Jasonas suskubo jai padėti ir nutraukė advokato klausimą.

Teisėjas A. Jasonas išleisdamas iš kabineto sekretorę, pasislėpė už jos nugaros ir vėl suskubo save įkalinti kabinete. Užsirakino. Ale tai bailys!

 

Ši istorija prasidėjo, kai Šiaulių medelyno gyventojui Gaidžiui į akis buvo pasakyta, ką apie jį žmonės kalba t.y. kad jis pedofilas. Žmogus ne juokais užsirūstino. Pokalbio pradžioje  nesuvokęs Gaidys su kuo kalba,  išpasakojo A.Veberiui, kaip išpažintį, apie savo gyvenimą. Pasakojo, kad antrai žmonai reikia nupjauti liežuvį ir gabalais ją  sukapoti, kad ji  prasitarė įsūniui Vincui, kad jis yra jo netikras tėvas.

 

A.Veberiui jo šeimos istorija visiškai nerūpėjo.  Gaidys primygtinai su pasigardžiavimu tęsė pasakojimą iki įvairiausių jo gyvenimo smulkmenų. A.Veberis buvo atvykęs išsiaiškinti tik dėl to,  ar jo įsūnis Vincas sako tiesą, dėl fondui pavogtų bei apgaulės būdu išviliotų materialinių vertybių. Mat augintinis apkaltino įtėvį, kad šis materialines (nešiojamas kompiuteris, mob.telefonas, vyr. odinė rankinė, batai ir kt.)  vertybes nusavino ir jų nenori grąžinti. Išsiaiškinus su galimu pedofilu Gaidžiu paaiškėjo, kad išaugintas įsūnis Vincas melagis ir vagis.

 

Tą patvirtino jo  įtėvis, o A.Veberis padarė pokalbio įrašą. Ar gali pedofilas išauginti dorai nuo mažumės įvaikintą įsūnį, kai gyvena mele?  Jis gyvena be moters, išvijęs dvi žmonas su trimis jo biologiniais vaikais.  Svetimam  įvaikintam kūdikiui, bet ne savo biologiniams vaikams nuo mažens keitė pampersus ir rodė išskirtinę meilę.  Be to, dvidešimt metų slėpė tiesą. Įsūniui sakė, kad jis yra jo tikras  tėvas. Aplamai keista, kad du kartus išsiskyręs vyras, paliko tris savo biologinius vaikus ir su jais nebendravo. Neleido bendrauti ir įsūniui. Įvaikintam kūdikiui gyvenamoji vieta, anot jo paties, per didžius vargus,  nustatyta ne su antrąja jo žmona, paimto kūdikio  įmote (pedagoge), bet su įtėviu (santechniku)? To priežastis, kad galimai pedofilo Gaidžio giminėje (tėvas ir sūnus) užima pačius aukščiausius LR teisingumo postus. Paskutiniu metu šie atsiribojo ir vengė giminystės ryšių su Gaidžiu.

 

Ši istorija ne kartą aprašyta respublikiniuose laikraščiuose, mūsų fondo svetainėje. Galimas pedofilas ir jo įsūnis šmeižė, melavo, kaltino ne tik mane, pastorių – misionierių A.Veberį, bet metė įtarimų šešėlį ant vienos Šiaulių bažnyčios vardo, apkaltino bažnyčios Dievo tarną A.  Dobravalskį ir pridarė daug kitų problemų.

 

Du metus daugeliui liudininkų bei  man Šiaulių policijos komisariato tyrėjas A,Balčiūnas naudojo psichologinį smurtą, įžeidinėjo. A.Veberį net buvo trumpai įkalinęs, o Bažnyčios tarnui A.Dobrovalskiui grasino, kad padarys taip pat kaip A.Veberiui.  Įkalins, jei neduos A.Balčiūnui norimus melagingus parodymus. Spausdamas tyrėjas A.Balčiūnas Dievo tarną į ,,kampą“, jo nepriveikė. Jis nepasitarnavo šėtono pinklėms ir sakė tiesą. Įkalinti nedrįso, o A.Veberį iš įkalinimo, net be teismo sprendimo, netrukus paleido. Teismas įvyko (dėl paleidimo iš įkalinimo įstaigos) tik tada, kai A.Veberis vaikščiojo laisvėje!!! Smirdukai išsigando ir suprato, kad galimai pedofilas su įsūniu padarė nusikaltimą, apšmeiždami nekaltą žmogų. Bet ir tai žinodamas, tyrėjas A.Balčiūnas neatlyžo.

 

Jo tikslas įbauginti atsakovą. Pagrasino, kad lengva įkalinti be kaltės.  Tokia situacija labai patogi, kai norima pasinaudoti savo reikmėms – reketui.  Tokių pavyzdžių apstu. Todėl jis bandė pasinaudoti jam palankia proga. Man girdint į A.Veberio provokacinį klausimą, kiek sumokėti, kad užbaigti šią nešvarią bylą, tyrėjas A.Balčiūnas pražydo plačia šypsena ir tarė: ,,tavęs bijau, nes tu rašytojas“.  Kai pasisuko kalba apie pinigus, A.Balčiūnas ne kartą skambino ir kvietė A.Veberį atvykti pas jį į Šiaulius.  Perspėjo, kad tik be advokato (suprask, be liudytojo). Jo nereikia. A.Veberio gynėjas apie A.Balčiūno tikslus žinojo ir draudė bet kokį nešvarų su juo sandėrį ir vykti pas jį vienam  be oficialaus kvietimo.  A.Balčiūnas matydamas, kad be oficialių kvietimų A.Veberio neprisišauks, galiausiai ryžosi pats iš Šiaulių atvykti į Panevėžį.

A.Balčiūnui po telefono skambučio į LR generalinę prokuratūrą skubiai teko palikti vaišių stalą Panevėžyje ir nešti kudašių į Šiaulius.

 

 A.Balčiūnas prisimetė,  kad reikia įteikti A.Veberiui  šaukimą dėl atvykimo pas jį. Laukė pasaloje, kol A.Veberis grįžo iš miško.  Tą dieną jis buvo išvykęs grybauti. Atvykęs  pokalbyje su  A.Veberiu pasakė, kad jei šis be advokato būtų atvykęs į Šiaulius, būtų byla seniai nutraukta ir pamiršta. Apie jo atvykimą tuoj pat A.Veberis informavo LR vieną iš generalinės prokuratūros darbuotoją, kuri nedelsiant įpareigojo A.Balčiūną kuo greičiau nešti sveiką kailį iš Panevėžio į savo irštvą Šiauliuose.

 

Po skambučio iš generalinės prokuratūros A.Balčiūnas buvo išgintas laukan ir  drebančia  ranka ant akmens rašė šaukimą.  Tuo tarpu Panevėžio policijos komisariato skyrius vos už kelių metrų nuo A.Veberio namų. Jie dieną naktį gali susisiekti su A.Veberiu, jo gynėju,  tiek telefonu, tiek asmeniškai ar per pašto kurjerį. Sužinojęs visa tai, A.Veberio advokatas nustebo.  Nuo kada tyrėjai pradėjo dirbti kurjerių darbą? Juolab policija guodžiasi, kad ištisai pinigų trūksta benzinui.  Tikslas pateisina priemones. Kaip kitaip išreketuoti A.Veberį? Nekviestas svečias išnešė kudašių, bet tuoj pat bylą su nebaigtu ikiteisminiu tyrimu perdavė teismui.

 

Dar prieš tai sugebėjo parašyti tarnybinį pranešimą savo vadovui E. Lapinskui, kad neva A.Veberis ir jo gynėjas gali užvilkinti bylą. Tuo tarpu apie tai prieš du mėnesius A.Veberis informavo generalinę prokuratūrą, kad bylą vilkina būtent A.Balčiūnas. Perskaitęs jo pranešimą A.Veberio gynėjas, kuris dirbęs saugumo tarnyboje, policijoje, prokuratūroje liko sukrėstas. Pasakė tik tiek, kad tegul jį baudžia Dievas. Nesinori į šū... kišti pirštų, kad nesusitepti.  Priešingu atveju lėktų toks darbuotojas iš darbo.  Teismai, po ilgų durų varstymo, aišku A.Veberį išteisino, nes kitaip ir pasielgti negalėjo. Nors  šioje stebuklų  šalyje visko atsitinka. Ši istorija ilga ir iki šiol dar nebaigta. Už visas kančias A.Veberis valstybę padavė į teismą.

 

Tačiau teisingumo mafija, vietoje to, kad pripažintų savo kaltes, toliau išsidirbinėja ir vengia atlyginti A.Veberiui tiek moralinę,  tiek materialinę žalą. Po A.Veberio įkalinimo į Šiaulių tardymo izoliatorių, netrukus jį aplankė LR Prezidentė D.Grybauskaitė. Ji apstulbo, ką pamačiusi.  Pareiškė, kad kiekvienas už tokias laikymo sąlygas gali prisiteisti moralinę žalą. Tai Stalino laikų represinis kalėjimas. Kas svarbiausia čia įkalinami ir laikomi tie, kurie nėra padarę jokio nusikaltimo ir nėra  nubausti. Šiuose aprašomuose įvykiuose laikė visiškai niekuo dėtą mano vadovaujamo fondo steigėją, pastorių – misionierių, korespondentą A.Veberį, Visagino merę Dalią Štraupaitę ir daugelį kitų LR piliečių.

 

Tačiau teisingumo gaujos(mafija) mąsto kitaip. Jiems LR Prezidentė nėra autoritetas. Šiaulių administracinio teismo ,,pasižymėjęs‘‘  teisėjas Ž.Kubeckas atmetė A.Veberio ieškinį už įkalinimo sąlygas.  Tipo 13 dienų per trumpas įkalinimo laikas.  Panevėžio apylinkės teisėjas A.Jasonas pasielgė adekvačiai. Jam išteisinamieji nuosprendžiai dar nieko nesako. Dar reikėjo nukentėjusiam paduoti, kad išteisintų reabilituojančiais pagrindais. Tiesą sakant, įstatymų kūrėjai  tiek pridaro landų, kad ,,teisingumo‘‘ vykdytojai  sveiką ir normalų žmogų dėl jų pasibaisėtino darbo gali  išvaryti iš proto. Todėl jie nuo darbo krūvio ,,pervargę“.

 

Ne veltui ,,pūlinio“ autorius Gintaras Kryževičius – teisininkas, civilinių bylų teisėjas, Lietuvos Aukščiausiojo Teismo pirmininkas, teisėjų savivaldos veikėjas tiesioginėje televizijos laidoje drąsiai dėstė savo mintis: ,,mūsų stuburas toks kietas, kad niekas jo neįveiks“. Iš tiesų, kol kas  išsigimę teismai. Idiotiški ir korumpuoti alkoholiu pasmirdę teisėjai, nepastovintys ant kojų ir  krentantys nuo labo ryto stačia galva žemyn laiptais,  nusikaltėliai tyrėjai,  prokurorai,  tinkantys tik žąsis ar avis ganyti, tą tik patvirtina. Kažin ar galima jiems dar patikėti piemenų darbą? Žąsis ar avis sunaudos savo pilvams užkišti, o pareikš, kad vilkai suėdė. Lietuvoje tebesitęsia teisinis nihilizmas  ir varo savo gilią vagą. Tauta sukandus dantis  laukia, kada jie uždus ar susilauks Dievo bausmės. Nuo jos neišsisuko dar niekas.

 

Nepaisant teisinio nihilizmo, Dievo tarnas  A.Veberis nežada nuleisti rankų. Jei  Lietuvos supuvusi sistema nepadengs jam nuostolių, kuriuos prašo, net ne savo reikmėms, o jas perleidžia fondui našlaičių ir skriaudžiamiesiems paremti, tai gaujų veidai ir pavardės  mirgės viešuose puslapiuose atvirais veidais, o ne pasislėpusiais už svetimų nugarų ar uždarų durų. Tegul juos pažįsta ir tie, kurie dar su jais neturėjo reikalų. Tai parazituojančios sistemos veikėjai.

 

Pasigrožėkite Panevėžio apylinkės teisėjo drebančios rankos A.Jasono parašu. Manau, apie jo išsilavinimą ir apie jį patį iš tų kablių, galima daug ką pasakyti. Gerai, kad nepasirašo su trimis šešetais, o tik su dviem vienetais.  Fondo globojami beraščiai našlaičiai ir tie sugeba geresnį parašą padėti.

Panevėžio apylinkės teisėjas Arvydas Jasonas savo nuosprendį įvertina dviem vienetais. Tai pats žemiausias balas. Ko gero šioje vietoje jis teisus. 

 

Apie šią istoriją smulkiau skaitykite mano straipsniuose  ,,Laisvo laikraščio“ Lietuvai: "Šiaulių teisingumo džiunglėse", ,,Lietuvos teisėsaugos skandalai ir susidorojimai su teisiaisiais nesibaigia“ (2013.09. 7-13 d., ), Delfi portale, ,,Skandalas Aukštaitijoje“, internete: http://www.tiesoskariai.lt/straipsniai-65/lt/svajunas-marcinkevicius---tokio-nuprotejusio-teisingumo-net-sapne-nesusapnuosi-84.html, http://www.tiesoskariai.lt/lt/straipsniai-65/lt/alvydas-veberis--purviai-199.html