STRAIPSNIAI

SUTRAUKYKITE SAVO MINTIES PANČIUS IR MELO GRANDINES. IŠSILAISVINKITE IŠ ŠĖTONO PINKLIŲ
SUTRAUKYKITE SAVO MINTIES PANČIUS IR MELO GRANDINES. IŠSILAISVINKITE IŠ ŠĖTONO PINKLIŲ

Nuo pat pasaulio sukūrimo vyksta didžioji kova tarp gėrio ir blogio. Ši kova visiems žinoma. Žinoma ir tai, kad nuo pat didžiosios kovos pradžios šėtonas siekė pasirodyti esąs dievas, kurį reikia garbinti. Šiandien jis naudoja viską - net didžiąsias šių laikų politines sistemas, kad nukreiptų žmones nuo Dievo garbinimo ir priverstų garbinti ką nors kita. ES, Jungtinės Valstijos, Rusija, Kinija-bet kuri didžiulę galią turinti sistema gali būti garbinama ir užimti Dievo vietą savo piliečių širdyse.

 

Savo laiku, šėtonas, vadinamas velniu Kristaus prašė, kad šis jam nusilenktų ir jį pagarbintų, mainais į visus turtus ir galią pasaulyje. Jo šėtoniškas planas ir sandoris su Dievu neįvyko. Kristus atsakė: ,,Viešpatį, savo Dievą tegarbink ir Jam vienam tetarnauk''.

 

Biblijoje parašyta: ,,Neturėsi kitų dievų, tiktai Mane''. O kaip yra iš tiesų? Pasaulio žmonių protus apnuodijo velnias, o šie garbina ne Kūrėją, bet Jo kūrinius - Marijas, žmogaus prigalvotus mirusius ir gyvus ,,šventuosius", paveikslus, drožinius, savo laiku Stalinus, Leninus..., kurie atsidūrė Grūto parke.

 

Dievui neturime teisės įsakinėti. Vienintelė žmogui suteikta teisė – prašyti ir laukti. Dievas kurčias įsakymams, piktžodžiavimams, bet girdi nuolankią pagalbos maldą ir suteikia pagalbą tinkamu laiku. Todėl laikas išmokti naujai pasitikėti Dievu visuose dalykuose. Išmokti su dėkingumu priimti iš jo rankų ir gera, ir bloga. Tik sunkiomis gyvenimo akimirkomis pamatome, koks mūsų gyvenime svarbus Dievas, kokią didelę paguodą teikia malda, giesmė ir tikėjimas.

 

Vienintelė mūsų viltis, vienintelis išsigelbėjimas yra elgtis taip, kaip Jėzus, ir nekreipti dėmesio į žmogų, vilkintį baltą, raudoną ar kokį kitą chalatą bei jo taikomą spaudimą. Atsikvošėti ir tuščiai laiko nešvaistyti lakstant po Kryžių kalnus, Merkinės piramides, Aušros vartus, piligrimines keliones į Vatikaną..., ieškant Dievo, nes tai šėtono irštvos mulkinti neišmanėlius. Dievas gyvas, Jis šalia jūsų ir melskitės uždarame kambarėlyje tik Jam Vienintėliui ir turėsite visokeriopą naudą,- įgausite išminties ir sulauksite išsigelbėjimą iš pražūties ir vis daugėjančių nelaimių.