STRAIPSNIAI

PAGALBOS ŠAUKSMAS

 

 

SVETIMO SKAUSMO NEBŪNA.

NEBŪK ABEJINGAS. PADĖKIME NERINGAI

 

Peticija ČIA

 

Vakar Neringos sūnus Karolis iš Čikagos kreipėsi į mus prašydamas pagalbos savo mamai. Ji įkalinta, nes norima su ja susidoroti. Kas gali paneigti, kad nenužudyti, kaip daugelį tų įvykių liudininkų? Sukurpta daugybė niekinių kaltinimų. Šiuo metu atsišaukiant į sūnaus prašymą renkami parašai, jos palaikymui. Ji krūtine stojo prieš pedofilų klaną, užstodama brolio mergaitę.

 

Kaip žinome Lietuvoje ,,teisingumo“ vykdytojų rankomis persekiojami tų įvykių dalyviai. Jie baudžiami, kalinami ar net žudomi. Tikrieji kaltininkai išteisinti, pedofilais paversti seneliai. Apie dviejų tvirkintų mergaičių tolimesnius likimus nėra jokios žinios daugiau, kaip šešeri metai. Niekas nežino jos gyvos ar mirę? Apie tai, klausia neabejingi svetimam skausmui žmonės, tačiau mūsų valdžia tyli.

 

Neseniai Lietuvos piliečiai referendumui surinko virš 300 000 parašų, kad išsaugoti savo protėvių žemę, kad ji nebūtų išporceliuota svetimiems ateiviams. Kuo baigėsi? Užteko paskleisti vienam asmeniui melo dūūūūmų uždangą ir tauta patikėjo juo. Rezultatai subyrėjo, kaip kortų namelis. Visas žmonių triūsas nuėjo šuniui ant uodegos. Šios kilnios idėjos organizatorius P.Šliužas sunaikintas. Jis jau po žeme.

 

Kiti pavyzdžiai rodo tą patį. Parašysiu tik keletą dorų teisiųjų pavardžių, kurie sunaikinti nes kovojo dėl TIESOS: kandidatas į prezidentus S.Lozoraitis, karininkai Vyt. Pociūnas, J.Abromavičius; D.Kedys, B.Lubys, J.Veselka, K.Čilinskas, S.Stulpinas...jaučio odos neužtektų, kad juos visus įvardinti.

 

Parašų skaičius apsaugant NERINGĄ nuo maitvanagių nagų spėriai auga. Jau surinkta jų virš 20 000. Ar jie padės išspręsti problemą ir ar teisingumas triumfuos? Blaiviai galvojant, taip turėtų įvykti. Tačiau, kaip pavyzdžiai rodo ne retai viršų ima melas ir klasta. Kodėl?

 

Atsakymas paprastas. Žmonės pasitiki labiau savo jėgomis nei Dievu. Iš pirmo žvilgsnio Lietuvoje daugelis tikintys. Pastoviai tikintieji tradiciškai eina į bažnyčias, švenčia šventes, lanko ,,šventas“ vietas, meldžiasi suklupę prie medžio ar betonų skulptūrų, kryžių, paveikslų...Ar to moko Šventas Raštas-Biblija? Ar jis atsiverčiamas ir skaitomas? Ar žemėje būdamas Kristus irgi meldėsi savo motinai Marijai ir iš jos prašė stebuklų? Ne! Jis meldėsi Alyvų kalne savo Tėvui DANGUJE. Kodėl šiandien mes to nedarome? Visas Raštas vien apie tai kalba. Ar esame kitokie, nei užsipyrusi žydų tauta, kuri niekaip negali pasveikti jau 2000 metų. Ji tebekraujuoja ir serga.

 

Parašai ir vienybė yra gerai, bet dar geriau, kai pasitikime Dievu ir vykdome Jo įsakymus. Savo jėgomis, be Dievo pagalbos, nepasieksime jokios pergalės. Tą įrodė Žemės referendumo, Garliavos, Bado akcijos Daukanto aikštėje ir kiti įvykiai.

 

Jei norime ištrukti iš šėtono, vadinamu velniu, pančių sekime Kristaus pavyzdžiu ir vykdykime Dievo įsakymus. Tam reikia ATSIVERSTI, PASIKRIKŠTYTI (suaugusių tikinčiųjų suvokiančių tikėjimo prasmę, pilnu panardinimu vandenyje) IR VYKDYTI DIEVO ĮSAKYMUS. Vykdyti tai, kas parašyta Šventame Rašte-Biblijoje, o ne Tiesą iškraipytuose katekizmuose, kur pakeisti net 10 Dievo įsakymų. Būtina nustoti barškinti rožančius, beprasmiai užpirkinėti Antikristo bažnyčiose mišias, garbinti skulptūras, paveikslus, Marijas ir kitus žmonių išgalvotus šventuosius.

Tai kelias į pražūtį.

 

Jeigu norime padėti NERINGAI rinkimės pirmą kelią, ką įvardijau. Jei norime ją pražudyti, darykime, kaip darėme. Raginu atsikvošėti! Geriausia išeitis malda kreipiantis į Dievą per vienintelį TARPININKĄ žemėje Jo Sūnų Kristų. Kur du ar trys nuolankiai meldžiasi Dievui, Jis tikinčiųjų maldas išklauso ir duoda atsaką-gelbsti. Atminkite, kad savo garbės Dievas neperleido jokioms Marijoms, šventiesiems ar stabams.

 

Nebūk abejingas svetimam skausmui. Pasirašyk peticiją ir vykdyk tai, kas parašyta šiame mano kreipimesi, gelbėjantis nuo Lietuvos mauro. Siųsk kitiems. Apie Garliavos įvykius pasakoja Neringos sūnus Karolis.


https://www.youtube.com/watch?v=limyIHxyQLU&feature=youtu.be

 

https://petitions.whitehouse.gov/petition/protect-neringa-venckiene-political-persecution-and-extradition

 

Verimas  lietuvių kalbą

Alvydas Veberis