STRAIPSNIAI

NEBŪKITE ABEJINGI SVETIMAM SKAUSMUI

Šiandien išlaisvintas našlaitis Kęstas Šimašius, turintis negalią, kurį eilę metų išnaudojo Papilės verslininkas Saulius Rimkus su žmona Ginta. Pagal Kęstučio žodžius, ištrūko iš ,,peklos''-pragaro. Jis Rimkų iniciatyva buvo apgyvendintas jų valdos ūkiniame pastate ir po pragyventų 4 metų, patalpintas į Šiaulių psichiatrijos ligoninę, kad juo atsikratyti. Šiuo metu Kęsto ,,globėjai" ieško naujos aukos.


Savo pareiškime Panevėžio našlaičių rėmimo fondo pirmininkui Tomui Jasinskui ir Akmenės r. soc. paramos skyriui našlaitis rašo, kad neoficialūs globėjai jam draudžia bendrauti net tik su savo broliais ir seserimis, atimant iš jo ryšio priemones, bet neleidžia niekur išeiti iš namų, pasisveikinti su kaimynais, draugais, verčia dirbti jį prie ritualinių paslaugų UAB ,,Sajus'', savavališkai išima pinigus iš jo asmeninės sąskaitos ir perveda į savo, naudoja jo elektroninės bankininkystės duomenis, ima Kęsto vardu savo reikmėms kreditus iš ,,General Financing'' įstaigos, naudoja psichologinį, fizinį smurtą (klupdė našlaitį, mušė diržu ir kt. priemonėmis, spardė, išvežti į mišką, grąsino nušauti pistoletu, įkišti į šaldytuvą, kur laikomi lavonai, nes vertė šiame darbe dirbti, nes buvo priverstinai įdarbintas prie ritualinių paslaugų verslo, kurį vykdo S.Rimkus) ir kt. nusikalstamus veiksmus. Grįžti pas ,,globėjus" iš Šiaulių ligoninės našlaitis griežtai atsisakė ir šaukėsi pagalbos.


Tuo teko patiems įsitikinti apsilankius Kęsto Šimašiaus gyvenamojoje vietoje pas S. ir G. Rimkus, paimant našlaičio daiktus ir jį gelsbstint, iš ,,pragaro''. Kai kurių Kęsto naujų rūbų ir jo asmeninių daiktų paimti neleido. Elektroninės bankininkystės duomenų ir kortelės negrąžino. Pakalbinus miestelio gyventojus, atsiliepimai apie Rimkus nepavydėtini ir laukė drąsaus žmogaus, kuris galėtų pagelbėti našlaičiui. Akmenės ir Papilio soc. skyrių darbuotojai bandė užglaistyti verslininkų veiksmus, bet tam yra kitos priežastys.


Su įgaliotiniu ne tik mus atvykusius gąsdino, bet nesenai buvo nekaltai apvaginęs Kęstutį ir su įgaliotinio pagalba žadėjo vežti į mišką. Kaip vėliau išsiaiškinome Saulius Rimkus tai Papilės miestelio ,,vierchas", kurio vengia miestelio gyventojai, o pareigūnai, (kai kurie soc. paslaugų darbuotojai ir vienas Seimo narys - pavardė žinoma) bičiuliaujasi.
Šiame trumpame video turbūt suvoksite kokioje aplinkoje gyveno našlaitis.

https://www.facebook.com/photo.php?v=663517920351852&set=vb.100000809504162&type=2&theater